Victor NEGRESCU Victor NEGRESCU
Victor NEGRESCU

Euroopan parlamentin sosialistien ja demokraattien ryhmä

Jäsen

Romania - Partidul Social Democrat (Romania)

Etusivu Victor NEGRESCU

Jäsen

BUDG
Budjettivaliokunta
CULT
Kulttuuri- ja koulutusvaliokunta
DANZ
Suhteista Australiaan ja Uuteen-Seelantiin vastaava valtuuskunta

Varajäsen

ECON
Talous- ja raha-asioiden valiokunta
AFCO
Perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta
DACP
Valtuuskunta AKT:n ja EU:n yhteisessä parlamentaarisessa edustajakokouksessa

Viimeaikainen toiminta

Euroopan kulttuurinen elpyminen (keskustelu) RO

10-07-2020 P9_CRE-PROV(2020)07-10(3-040-0000)
Osallistuminen täysistuntoihin

Jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikan suuntaviivat (A9-0124/2020 - José Gusmão) EN

10-07-2020
Kirjalliset äänestysselitykset

I have voted for this report regarding guidelines for the employment policies of the member states that stresses that the impact of the COVID-19 pandemic on employment made it necessary to substantially up-date the guidelines and better reflect the changing realities of the unfolding crisis.

Yhteystiedot

Bruxelles

Strasbourg