Victor NEGRESCU Victor NEGRESCU
Victor NEGRESCU

Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент

Член

Румъния - Partidul Social Democrat (Румъния)

Начална страница Victor NEGRESCU

Заместник-председател

CULT
Комисия по култура и образование

Член

BUDG
Комисия по бюджети
DANZ
Делегация за връзки с Австралия и Нова Зеландия

Заместник

ECON
Комисия по икономически и парични въпроси
AFCO
Комисия по конституционни въпроси
FISC
Подкомисия по данъчните въпроси
DACP
Делегация в Съвместната парламентарна асамблея АКТБ-ЕС

Последни дейности

Бъдещето на европейското образование в контекста на Covid-19 (разискване) EN

19-10-2020 P9_CRE-PROV(2020)10-19(1-110-0000)
Участие в пленарните заседания

Прилагане на правилата за безопасността на железопътния транспорт и оперативната съвместимост на железопътната система за тунела под Ламанша (C9-0212/2020) EN

08-10-2020
Писмени обяснения на вот

I have voted for this proposal for a regulation regarding the “Application of railway safety and interoperability rules within the Channel tunnel” that will continue to enthrust a single authority, the Intergovernmental Commission, to supervise all matters concerning the safety and efficient operation of the Channel Fixed Link following Brexit.

Решение за оправомощаване на Франция да сключи международно споразумение за тунела подЛаманша (C9-0211/2020) EN

08-10-2020
Писмени обяснения на вот

I have voted for this proposal that will empower France to conclude an international agreement concerning the Channel tunnel and continue to enthrust a single authority, the Intergovernmental Commission, to supervise all matters concerning the safety and efficient operation of the Channel Fixed Link following Brexit.

Обратна връзка

Bruxelles

Strasbourg