Please fill this field
Jessica POLFJÄRD Jessica POLFJÄRD
Jessica POLFJÄRD

Fractie van de Europese Volkspartij (christendemocraten)

Lid

Zweden - Moderaterna (Zweden)

Geboortedatum : , Västerås

Home Jessica POLFJÄRD

Ondervoorzitter

D-MX
Delegatie in de Gemengde Parlementaire Commissie EU-Mexico

Lid

ENVI
Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid
DLAT
Delegatie in de Euro-Latijns-Amerikaanse Parlementaire Vergadering

Plaatsvervanger

ECON
Commissie economische en monetaire zaken
EMPL
Commissie werkgelegenheid en sociale zaken
DEEA
Delegatie voor noordelijke samenwerking en voor de betrekkingen met Zwitserland en Noorwegen, in de Gemengde Parlementaire Commissie EU-IJsland en in de Gemengde Parlementaire Commissie van de Europese Economische Ruimte (EER)

Laatste activiteiten

Farmaceutische strategie voor Europa (debat) SV

26-11-2020 P9_CRE-PROV(2020)11-26(4-029-0000)
Bijdragen aan plenaire debatten

Investeringsplan voor een duurzaam Europa – financiering van de Green Deal (debat) SV

12-11-2020 P9_CRE-PROV(2020)11-12(2-141-0000)
Bijdragen aan plenaire debatten

Gendergelijkheid in het buitenlands en veiligheidsbeleid van de EU (A9-0145/2020 - Ernest Urtasun) SV

23-10-2020
Schriftelijke stemverklaringen

Moderaterna välkomnar arbetet för jämställdhet i den europeiska utrikes- och säkerhetspolitiken, i synnerhet i frågor som rör tillgång till sexuella rättigheter och reproduktiv hälsa (SRHR), bekämpandet av sexuellt våld, människohandel och könsstympning samt främjande av kvinnors och flickors deltagande i konfliktförebyggande åtgärder, fredsförhandlingar och inom utrikestjänsten. Vi motsätter oss förslag som kvotering baserat på kön, etniska mångfaldsmål inom institutioner, intersektionella perspektiv och uppmaningar till att bedriva ”feministisk utrikespolitik”. Med anledning av att dessa skrivningar gick igenom valde vi att avstå i slutvoteringen.

Contact

Bruxelles

Strasbourg