Please fill this field
Søren GADE Søren GADE
Søren GADE

skupina Renew Europe

Člen

Dánsko - Venstre, Danmarks Liberale Parti (Dánsko)

Dátum narodenia : , Holstebro

Domovská stránka Søren GADE

Predseda

D-IN
Delegácia pre vzťahy s Indiou

Podpredseda

PECH
Výbor pre rybárstvo

Člen

CPDE
Konferencia predsedov delegácií
TRAN
Výbor pre dopravu a cestovný ruch
BECA
Osobitný výbor pre boj proti rakovine

Náhradník

LIBE
Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci
D-IR
Delegácia pre vzťahy s Iránom

Nedávne činnosti

Spoločná poľnohospodárska politika – podpora strategických plánov, ktoré majú zostaviť členské štáty a ktoré sú financované z EPZF a EPFRV (A8-0200/2019 - Peter Jahr) DA

23-10-2020
Písomné vysvetlenia hlasovania

Vedrørende økologi anerkender Venstre, at økologisk produktion en vigtig produktionsform for landbrugssektoren, men mener at udviklingen skal være markedsdrevet og konkurrencedygtig på sigt. Derfor har Venstre stemt imod ændringsforslag, der opstiller konkrete mål for at øge andelen af økologisk produktion, da det bliver svært at leve af at producere økologiske fødevarer, hvis markedet oversvømmes.
Hvad angår ”capping” af den direkte støtte, mener Venstre ikke, at danske landmænd skal straffes for at have store klimavenlige bedrifter. ”Capping” vil især komme lande til gode, som har overvejende små og mindre bedrifter, mens det vil gå hårdt ud over lande som Danmark, hvor mange landmænd har store landbrug.
I forhold til reduktion af pesticidforbruget, bakker Venstre op om nødvendigheden i at reducere anvendelsen af pesticider i landbrugssektoren. Venstre lægger afgørende vægt på, at reduktionsmål for landbrugssektoren bliver ligeligt og fair fordelt på alle medlemsstater, og at der tages højde for den indsats, som visse medlemsstater allerede har ydet.
Endelig er Venstre er imod, at budgettet fra den fælles landbrugspolitik skal finansiere tyrefægtning, og derfor stemmer Venstre blankt til ændringsforslag, der relaterer sig til denne praksis. Dog mener Venstre ikke, at EU skal kunne forbyde tyrefægtning, da det er en national opgave for Spanien.

Posilnenie záruky pre mladých ľudí (B9-0310/2020) DA

08-10-2020
Písomné vysvetlenia hlasovania

Beskæftigelse blandt unge er en central del af et bæredygtigt samfund, som Venstre arbejder målrettet på at opbygge i Danmark. Grunden til, vi har stemt nej til denne resolution er, at social- og beskæftigelsespolitik også fremover skal være national kompetence - og hvert land bør tackle det efter egne omstændigheder.

Zriadenie mechanizmu EÚ pre demokraciu, právny štát a základné práva (A9-0170/2020 - Michal Šimečka) DA

07-10-2020
Písomné vysvetlenia hlasovania

Intentionen bag betænkningen er god. Der er dog nogle steder, hvor jeg ikke kan støtte forslagene i teksten. Det skyldes en bekymring for indsættelse af forskellige interessenter i overvågningsmekanismen, som tit og ofte er funderet på politiske mål og overbevisninger, og derfor ikke uafhængige, som teksten ellers hævder. Dernæst vil mekanismen med en årlig overvågningscyklus være et indgreb i medlemslandenes suverænitet i forhold til interne anliggender, hvor unionen i dag ingen kompetence har - og det kan jeg ikke støtte. Jeg har derfor stemt for en række ændringsforslag, men støttet det samlede forslag.

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg