Please fill this field
Kateřina KONEČNÁ Kateřina KONEČNÁ
Kateřina KONEČNÁ

Skupina ľavice v Európskom parlamente - GUE/NGL

Členka

Česko - Komunistická strana Čech a Moravy (Česko)

Dátum narodenia : , Nový Jičín

Životopis Kateřina KONEČNÁ

Pôvodné znenie : CS


Životopis   (za zverejnené informácie zodpovedá výhradne poslankyňa)

Aktualizované: 05/02/2015

Vzdelanie (tituly a diplomy)

 • 2003-2003 : univerzitné vzdelanie, iné (na univerzitnej úrovni): Bc., Masarykova univerzita, Ekonomicko-správna fakulta (ESF) – odbor verejná správa
 • 2009-2009 : univerzitné vzdelanie, iné (na univerzitnej úrovni): Ing., Vysoká škola finanční a správní o.p.s., odbor verejná správa
 • 2013-2013 : univerzitné vzdelanie, právo: Bc., Masarykova univerzita, Právnická fakulta

Pracovné skúsenosti

 • 2002-2014 : poslankyňa PS PČR (verejná a štátna správa)

Politické skúsenosti

Funkcie v politickej strane alebo odborových zväzoch príslušného členského štátu

 • 2005-2014 : členka KSČM
 • 2010-2010 : členka ÚV KSČM

Funkcie v orgánoch miestnej samosprávy

 • 2010-2014 : poslankyňa zastupiteľstva mesta Nový Jičín

Funkcie v národnom parlamente členského štátu

 • 2004-2014 : podpredsedníčka zahraničného výboru PS PČR
 • 2010-2014 : podpredsedníčka výboru pre životné prostredie PS PČR
 • 2013-2014 : vedúca delegácie PS PČR v Medziparlamentnej únii

Funkcie v inštitúciách EÚ

 • 2003-2004 : Európsky parlament – pozorovateľka za ČR
 • 2013-2014 : vedúca delegácie MPU v Parlamente ČR

Funkcie v iných európskych organizáciách

 • 2004-2014 : členka Parlamentného zhromaždenia Rady Európy

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg