Guido REIL Guido REIL
Guido REIL

Gruppen Identitet och demokrati

Ledamot

Tyskland - Alternative für Deutschland (Tyskland)

Född : , GELSENKIRCHEN

9:e valperioden Guido REIL

Politiska grupper

  • 02-07-2019 ... : Gruppen Identitet och demokrati - Ledamot

Nationella partier

  • 02-07-2019 ... : Alternative für Deutschland (Tyskland)

Ledamot

  • 02-07-2019 ... : Utskottet för sysselsättning och sociala frågor
  • 02-07-2019 ... : Delegationen för förbindelserna med länderna i Andinska gemenskapen
  • 02-07-2019 ... : Delegationen till den gemensamma parlamentariska AVS-EU-församlingen

Suppleant

  • 02-07-2019 ... : Utskottet för industrifrågor, forskning och energi
  • 02-07-2019 ... : Delegationen till den gemensamma parlamentarikerkommittén EU-Turkiet
  • 02-07-2019 ... : Delegationen för förbindelserna med Panafrikanska parlamentet

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg