Návrhy pořadu jednání


Návrhy pořadů jednání jsou zveřejněné pořady jednání schůzí výborů, které se konají nejméně jednou za měsíc. Na těchto schůzích výbory jednají, vyměňují si názory a hlasují o návrzích legislativních dokumentů a pozměňovacích návrzích a často vedou diskuse s odborníky. Změny v pořadu jednání schůze výboru, které byly provedeny na poslední chvíli, nemusí být vždy v návrhu pořadu jednání obsaženy.

Přístup ke všem návrhům pořadů jednání lze získat pomocí našeho vyhledávače.
Další informace naleznete v dokumentech ke schůzím.

NÁVRH POŘADU JEDNÁNÍ - Středa, 24. července 2019

24-07-2019 CONT_OJ(2019)07-24_1 PE639.779v02-00
CONT

 

NÁVRH POŘADU JEDNÁNÍ - Středa, 24. července 2019

24-07-2019 EMPL_OJ(2019)07-24_1 PE639.803v02-00
EMPL

 

NÁVRH POŘADU JEDNÁNÍ - Středa, 24. července 2019

24-07-2019 IMCO_OJ(2019)07-24_1 PE639.756v02-00
IMCO

 

NÁVRH POŘADU JEDNÁNÍ - Středa, 24. července 2019 - Čtvrtek, 25. července 2019

24-07-2019 LIBE_OJ(2019)07-24_1 PE639.802v02-00
LIBE

 

NÁVRH POŘADU JEDNÁNÍ - Pondělí, 22. července 2019

23-07-2019 INTA_OJ(2019)07-23_1 PE639.739v02-00
INTA

 

NÁVRH POŘADU JEDNÁNÍ - Úterý, 23. července 2019

23-07-2019 REGI_OJ(2019)07-23_1 PE639.793v01-00
REGI

 

NÁVRH POŘADU JEDNÁNÍ - Úterý, 23. července 2019

22-07-2019 ITRE_OJ(2019)07-22_1 PE639.786v03-00
ITRE

 

NÁVRH POŘADU JEDNÁNÍ - Středa, 24. července 2019

19-07-2019 JURI_OJ(2019)07-24_1 PE639.808v01-00
JURI

 

NÁVRH POŘADU JEDNÁNÍ - Čtvrtek, 18. července 2019

18-07-2019 EMPL_OJ(2019)07-18_1 PE639.799v01-00
EMPL

 

NÁVRH POŘADU JEDNÁNÍ - Středa, 24. července 2019

17-07-2019 DEVE_OJ(2019)07-24_1 PE639.791v01-00
DEVE