Transparentnost i etika 

Transparentnost demokratskog sustava omogućuje građanima da lakše sudjeluju u postupku donošenja odluka. Institucije mogu uživati veći legitimitet i biti učinkovitije samo ako su potpuno odgovorne građanima.

Europski parlament, kao institucija koja predstavlja sve građane EU-a, usvojio je niz raznovrsnih mjera za transparentnost i predano radi na postizanju još većeg napretka u tom području.

U skladu s predanošću Parlamenta transparentnosti, građanima se s pomoću ovdje opisanih instrumenata za transparentnost namjerava olakšati nadzor nad aktivnostima Parlamenta, a posebno nad njegovim zakonodavnim radom.

    

Javni pristup dokumentima

Građanima se daje pravo pristupa dokumentima Parlamenta u skladu s načelima i uvjetima utvrđenima u Uredbi (EZ) br. 1049/2001.

    

Interesne skupine i transparentnost

Građani Europe imaju pravo izbliza pratiti zakonodavne aktivnosti institucija i uvjeriti se da se lobiranje provodi pošteno i odmjereno.

    

Pravila primjerenog ponašanja

Građani mogu očekivati najviše standarde ponašanja i učinkovitosti u skladu s načelima dobre uprave i upravljanja.

    

Naknada za opće troškove

Zastupnici mogu objaviti informacije o tome kako troše naknadu za opće troškove.

Institucije, tijela, uredi i agencije Unije obavljaju svoj posao na što otvoreniji način kako bi osigurali sudjelovanje civilnog društva i promicali dobro upravljanje.

(Članak 15. Ugovora o funkcioniranju Europske unije)