Pretraži

STAJALIŠTE EUROPSKOG PARLAMENTA usvojeno u prvom čitanju 16. prosinca 2020. radi donošenja Uredbe (EU) 2020/... Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 1303/2013 u pogledu dodatnih sredstava i provedbenih mehanizama radi pružanja pomoći u sanaciji krize u kontekstu pandemije bolesti COVID-19 i njezinih socijalnih posljedica te u pripremi zelenog, digitalnog i otpornog oporavka gospodarstva (REACT-EU)

16-12-2020 TC1-COD(2020)0101 2020/0101(COD)

STAJALIŠTE EUROPSKOG PARLAMENTA usvojeno u prvom čitanju od 16. prosinca 2020. radi donošenja Uredbe (EU) 2020/... Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju određenih prijelaznih odredaba za potporu iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) i Europskog fonda za jamstva u poljoprivredi (EFJP) u godinama 2021. i 2022. i izmjeni uredaba (EU) br. 1305/2013, (EU) br. 1306/2013 i (EU) br. 1307/2013 u pogledu sredstava i primjene u godinama 2021. i 2022. te Uredbe (EU) br. 1308/2013 u pogledu sredstava i raspodjele takve potpore u godinama 2021. i 2022.

16-12-2020 TC1-COD(2019)0254 2019/0254(COD)

STAJALIŠTE EUROPSKOG PARLAMENTA usvojeno u prvom čitanju 15. prosinca 2020. radi donošenja Uredbe (EU) 2020/... Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju mjera za upravljanje, očuvanje i kontrolu primjenjivih na području Konvencije Međuameričke komisije za tropsku tunu i o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 520/2007

15-12-2020 TC1-COD(2020)0139 2020/0139(COD)

STAJALIŠTE EUROPSKOG PARLAMENTA usvojeno u prvom čitanju 15. prosinca 2020. radi donošenja Odluke (EU) 2020/... Europskog parlamenta i Vijeća o Europskoj godini željeznice (2021.)

15-12-2020 TC1-COD(2020)0035 2020/0035(COD)

STAJALIŠTE EUROPSKOG PARLAMENTA usvojeno u prvom čitanju 26. studenoga 2020. radi donošenja Uredbe (EU) 2020/... Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Priloga II.a Uredbi Vijeća (EZ) br. 428/2009 u pogledu dodjeljivanja opće izvozne dozvole Unije za izvoz određene robe s dvojnom namjenom iz Unije u Ujedinjenu Kraljevinu Velike Britanije i Sjeverne Irske

26-11-2020 TC1-COD(2020)0313 2020/0313(COD)

STAJALIŠTE EUROPSKOG PARLAMENTA usvojeno u prvom čitanju 26. studenoga 2020. radi donošenja Uredbe (EU) 2020/... Europskog parlamenta i Vijeća o ukidanju carina na određenu robu

26-11-2020 TC1-COD(2020)0253 2020/0253(COD)

STAJALIŠTE EUROPSKOG PARLAMENTA usvojeno u prvom čitanju 11. studenoga 2020. radi donošenja Uredbe (EU) 2020/... Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 1215/2009 o uvođenju izvanrednih trgovinskih mjera za zemlje i područja koji sudjeluju u Procesu stabilizacije i pridruživanja Europske unije ili su s njim povezani

11-11-2020 TC1-COD(2020)0051 2020/0051(COD)

STAJALIŠTE EUROPSKOG PARLAMENTA usvojeno u prvom čitanju 11. studenoga 2020. radi donošenja Uredbe (EU) 2020/... Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) 2016/1139 u pogledu smanjenja ribolovnog kapaciteta u Baltičkome moru i Uredbe (EU) br. 508/2014 u pogledu trajnog prestanka ribolovnih aktivnosti flota za ulov bakalara u istočnom Baltiku, bakalara u zapadnom Baltiku i haringe u zapadnom Baltiku

11-11-2020 TC1-COD(2019)0246 2019/0246(COD)

STAJALIŠTE EUROPSKOG PARLAMENTA usvojeno u prvom čitanju 11. studenoga 2020. radi donošenja Odluke (EU) 2020/... Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Odluke br. 573/2014/EU o pojačanoj suradnji između javnih službi za zapošljavanje (JSZ-ova)

11-11-2020 TC1-COD(2019)0188 2019/0188(COD)

STAJALIŠTE EUROPSKOG PARLAMENTA usvojeno u prvom čitanju 20. listopada 2020. radi donošenja Uredbe (EU) 2020/... Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 168/2013 u pogledu posebnih mjera za vozila kategorije L na kraju serije kao odgovor na pandemiju bolesti COVID-19

20-10-2020 TC1-COD(2020)0251 2020/0251(COD)

Kontakt

Redovni zakonodavni postupak

Redovni zakonodavni postupak

Redovnim zakonodavnim postupkom donosi se većina europskih zakona. Na taj način Europski parlament i Vijeće Europske unije imaju jednaki utjecaj u velikom broju pitanja.

Stajališta Parlamenta

U redovnom zakonodavnom postupku Europski parlament usvaja stajalište u prvom čitanju na temelju prijedloga koji je predstavila Komisija. Ako Vijeće ne prihvati stajalište, Europski parlament može usvojiti svoje stajalište u drugom čitanju, usvajanjem amandmana na stajalište Vijeća.
Načelno, stajališta EP-a imaju oblik konsolidiranih tekstova, dok se politički amandmani i tehničke prilagodbe uvrštavaju u prijedlog Komisije (u prvom čitanju) ili stajalište Vijeća (u drugom čitanju).
Stajališta u prvom i drugom čitanju prosljeđuju se Vijeću i Komisiji i služe kao temelj za daljnje korake u redovnom zakonodavnom postupku.
Za više informacija pogledajte: Poslovnik (članak 203) i redovni zakonodavni postupak.

Objašnjenja stajališta EP-a:

  • Tekstovi usuglašeni s Vijećem prije usvajanja u EP-u:

    U političkim amandmanima se novi tekst ili tekst koji zamjenjuje postojeći označuje podebljanim kurzivom te se brisanja naznačuju simbolom ▌. Tehničke izmjene koje proizlaze iz revizije koju provode pravnici-lingvisti i koje su nevezane uz političke izmjene se ne označuju.
  • Tekstovi koji nisu usuglašeni s Vijećem prije usvajanja u EP-u:

    U političkim amandmanima se novi tekst ili tekst koji zamjenjuje postojeći označuje podebljanim kurzivom, a brisanja precrtavanjem brisanog teksta. Brojevi pojedinih amandmana jasno se navode u uglatim zagradama. Tehničke izmjene koje proizlaze iz revizije koju provode pravnici-lingvisti i koje su nevezane uz političke izmjene se ne označuju.