Pretraži

STAJALIŠTE EUROPSKOG PARLAMENTA usvojeno u prvom čitanju 10. srpnja 2020. radi donošenja Uredbe (EU) 2020/... Europskog parlamenta i Vijeća o provedbi kliničkih ispitivanja i opskrbi lijekovima za humanu primjenu namijenjenih liječenju ili sprečavanju koronavirusne bolesti (bolest COVID-19) koji sadržavaju genetski modificirane organizme ili se od njih sastoje

10-07-2020 TC1-COD(2020)0128 2020/0128(COD)

STAJALIŠTE EUROPSKOG PARLAMENTA usvojeno u prvom čitanju 10. srpnja 2020. radi donošenja Uredbe (EU) 2020/... Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) 2016/1628 u pogledu njezinih prijelaznih odredaba kako bi se odgovorilo na učinke krize uzrokovane bolešću COVID-19

10-07-2020 TC1-COD(2020)0113 2020/0113(COD)

STAJALIŠTE EUROPSKOG PARLAMENTA usvojeno u prvom čitanju 9. srpnja 2020. radi donošenja Uredbe (EU) 2020/... Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju privremenih mjera koje se odnose na rokove za faze prikupljanja, provjere i ispitivanja predviđene u Uredbi (EU) 2019/788 o europskoj građanskoj inicijativi s obzirom na izbijanje bolesti COVID-19

09-07-2020 TC1-COD(2020)0099 2020/0099(COD)

STAJALIŠTE EUROPSKOG PARLAMENTA usvojeno u prvom čitanju 8. srpnja 2020. radi donošenja Uredbe (EU) 2020/... Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 1303/2013 u pogledu sredstava za posebnu dodjelu za Inicijativu za zapošljavanje mladih

08-07-2020 TC1-COD(2020)0086 2020/0086(COD)

STAJALIŠTE EUROPSKOG PARLAMENTA usvojeno u prvom čitanju 19. lipnja 2020. radi donošenja Uredbe (EU) 2020/... Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 1305/2013 u pogledu posebne mjere za pružanje izvanredne privremene potpore u okviru Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR-a) kao odgovor na izbijanje bolesti COVID-19

19-06-2020 TC1-COD(2020)0075 2020/0075(COD)

STAJALIŠTE EUROPSKOG PARLAMENTA usvojeno u prvom čitanju 18. lipnja 2020. radi donošenja Uredbe (EU) 2020/... Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni uredbi (EU) br. 575/2013 i (EU) 2019/876 u pogledu prilagodbi kao odgovora na pandemiju bolesti COVID-19

18-06-2020 TC1-COD(2020)0066 2020/0066(COD)

STAJALIŠTE EUROPSKOG PARLAMENTA usvojeno u prvom čitanju 15. svibnja 2020. radi donošenja Direktive (EU) 2020/... Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni direktiva (EU) 2016/797 i (EU) 2016/798 u pogledu produljenja razdoblja za njihovo prenošenje

15-05-2020 TC1-COD(2020)0071 2020/0071(COD)

STAJALIŠTE EUROPSKOG PARLAMENTA usvojeno u prvom čitanju 15. svibnja 2020. radi donošenja Uredbe (EU) 2020/... Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1008/2008 o zajedničkim pravilima za obavljanje zračnog prijevoza u Zajednici s obzirom na pandemiju bolesti COVID-19

15-05-2020 TC1-COD(2020)0069 2020/0069(COD)

STAJALIŠTE EUROPSKOG PARLAMENTA usvojeno u prvom čitanju 15. svibnja 2020. radi donošenja Uredbe (EU) 2020/... Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju posebnih i privremenih mjera zbog izbijanja bolesti COVID-19 u pogledu obnove ili produljenja određenih potvrda, dozvola i ovlaštenja te odgodi određenih redovnih provjera i redovnih osposobljavanja u određenim područjima zakonodavstva o prometu

15-05-2020 TC1-COD(2020)0068 2020/0068(COD)

STAJALIŠTE EUROPSKOG PARLAMENTA usvojeno u prvom čitanju 15. svibnja 2020. radi donošenja Uredbe (EU) 2020/... Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) 2017/352 kako bi se upravljačkom tijelu luke ili nadležnom tijelu omogućilo da pruži fleksibilnost u pogledu naplate pristojbi za upotrebu lučke infrastrukture u kontekstu izbijanja bolesti COVID-19

15-05-2020 TC1-COD(2020)0067 2020/0067(COD)

Kontakt

Redovni zakonodavni postupak

Redovni zakonodavni postupak

Redovnim zakonodavnim postupkom donosi se većina europskih zakona. Na taj način Europski parlament i Vijeće Europske unije imaju jednaki utjecaj u velikom broju pitanja.

Stajališta Parlamenta

U redovnom zakonodavnom postupku Europski parlament usvaja stajalište u prvom čitanju na temelju prijedloga koji je predstavila Komisija. Ako Vijeće ne prihvati stajalište, Europski parlament može usvojiti svoje stajalište u drugom čitanju, usvajanjem amandmana na stajalište Vijeća.
Načelno, stajališta EP-a imaju oblik konsolidiranih tekstova, dok se politički amandmani i tehničke prilagodbe uvrštavaju u prijedlog Komisije (u prvom čitanju) ili stajalište Vijeća (u drugom čitanju).
Stajališta u prvom i drugom čitanju prosljeđuju se Vijeću i Komisiji i služe kao temelj za daljnje korake u redovnom zakonodavnom postupku.
Za više informacija pogledajte: Poslovnik (članak 203) i redovni zakonodavni postupak.

Objašnjenja stajališta EP-a:

  • Tekstovi usuglašeni s Vijećem prije usvajanja u EP-u:

    U političkim amandmanima se novi tekst ili tekst koji zamjenjuje postojeći označuje podebljanim kurzivom te se brisanja naznačuju simbolom ▌. Tehničke izmjene koje proizlaze iz revizije koju provode pravnici-lingvisti i koje su nevezane uz političke izmjene se ne označuju.
  • Tekstovi koji nisu usuglašeni s Vijećem prije usvajanja u EP-u:

    U političkim amandmanima se novi tekst ili tekst koji zamjenjuje postojeći označuje podebljanim kurzivom, a brisanja precrtavanjem brisanog teksta. Brojevi pojedinih amandmana jasno se navode u uglatim zagradama. Tehničke izmjene koje proizlaze iz revizije koju provode pravnici-lingvisti i koje su nevezane uz političke izmjene se ne označuju.