Pretraži

STAJALIŠTE EUROPSKOG PARLAMENTA usvojeno u prvom čitanju 23. studenoga 2023. radi donošenja Direktive (EU) …/… Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni direktiva 2011/99/EU i 2014/41/EU Europskog parlamenta i Vijeća, Direktive Vijeća 2003/8/EZ i okvirnih odluka Vijeća ▌2002/584/PUP, 2003/577/PUP, 2005/214/PUP, 2006/783/PUP, 2008/909/PUP, 2008/947/PUP, 2009/829/PUP i 2009/948/PUP▌ u pogledu digitalizacije pravosudne suradnje

23-11-2023 TC1-COD(2021)0395 2021/0395(COD)

STAJALIŠTE EUROPSKOG PARLAMENTA usvojeno u prvom čitanju 23. studenoga 2023. radi donošenja Uredbe (EU) 2023/… Europskog parlamenta i Vijeća o digitalizaciji pravosudne suradnje i pristupa pravosuđu u prekograničnim građanskim, trgovačkim i kaznenim stvarima te o izmjeni određenih akata u području pravosudne suradnje

23-11-2023 TC1-COD(2021)0394 2021/0394(COD)

STAJALIŠTE EUROPSKOG PARLAMENTA usvojeno u prvom čitanju 21. studenoga 2023. radi donošenja Uredbe (EU, Euratom) 2023/... Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju mjera za visoku zajedničku razinu kibernetičke sigurnosti u institucijama, tijelima, uredima i agencijama Unije

21-11-2023 TC1-COD(2022)0085 2022/0085(COD)

STAJALIŠTE EUROPSKOG PARLAMENTA usvojeno u prvom čitanju 21. studenoga 2023. radi donošenja Uredbe (EU) 2023/... Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi programa dokumentiranja ulova plavoperajne tune (Thunnus thynnus) i o stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 640/2010

21-11-2023 TC1-COD(2020)0302 2020/0302(COD)

STAJALIŠTE EUROPSKOG PARLAMENTA usvojeno u prvom čitanju 18. listopada 2023. radi donošenja Uredbe (EU) 2023/... Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 1683/95 u pogledu digitalizacije postupka izdavanja viza

18-10-2023 TC1-COD(2022)0132B 2022/0132B(COD)

STAJALIŠTE EUROPSKOG PARLAMENTA usvojeno u prvom čitanju 18. listopada 2023. radi donošenja Uredbe (EU) 2023/... Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni uredbi (EZ) br. 767/2008, (EZ) br. 810/2009 i (EU) 2017/2226 Europskog parlamenta i Vijeća, uredbi Vijeća (EZ) br. 693/2003 i (EZ) br. 694/2003 te Konvencije o provedbi Schengenskog sporazuma u pogledu digitalizacije postupka izdavanja viza

18-10-2023 TC1-COD(2022)0132A 2022/0132A(COD)

STAJALIŠTE EUROPSKOG PARLAMENTA usvojeno u prvom čitanju 17. listopada 2023. radi donošenja Odluke (EU) 2023/... Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Odluke br. 1313/2013/EU radi produljenja prijelaznog razdoblja rescEU-a

17-10-2023 TC1-COD(2023)0095 2023/0095(COD)

STAJALIŠTE EUROPSKOG PARLAMENTA usvojeno u prvom čitanju 17. listopada 2023. radi donošenja Uredbe (EU) 2023/... Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 1217/2009 u pogledu pretvorbe sustava poljoprivrednih knjigovodstvenih podataka u mrežu podataka o održivosti poljoprivrednih gospodarstava

17-10-2023 TC1-COD(2022)0192 2022/0192(COD)

STAJALIŠTE EUROPSKOG PARLAMENTA usvojeno u prvom čitanju 17. listopada 2023. radi donošenja Uredbe (EU) 2023/... Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 1224/2009 i o izmjeni uredaba Vijeća (EZ) br. 1967/2006 i (EZ) br. 1005/2008 te uredaba (EU) 2016/1139, (EU) 2017/2403 i (EU) 2019/473 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu kontrole ribarstva

17-10-2023 TC1-COD(2018)0193 2018/0193(COD)

STAJALIŠTE EUROPSKOG PARLAMENTA usvojeno u prvom čitanju 5. listopada 2023. radi donošenja Uredbe (EU) 2023/... Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 978/2012 o primjeni sustava općih carinskih povlastica

05-10-2023 TC1-COD(2023)0252 2023/0252(COD)

Kontakt

Redovni zakonodavni postupak

Redovni zakonodavni postupak

Redovnim zakonodavnim postupkom donosi se većina europskih zakona. Na taj način Europski parlament i Vijeće Europske unije imaju jednaki utjecaj u velikom broju pitanja.

Stajališta Parlamenta

U redovnom zakonodavnom postupku Europski parlament usvaja stajalište u prvom čitanju na temelju prijedloga koji je predstavila Komisija. Ako Vijeće ne prihvati stajalište, Europski parlament može usvojiti svoje stajalište u drugom čitanju, usvajanjem amandmana na stajalište Vijeća.
Načelno, stajališta EP-a imaju oblik konsolidiranih tekstova, dok se politički amandmani i tehničke prilagodbe uvrštavaju u prijedlog Komisije (u prvom čitanju) ili stajalište Vijeća (u drugom čitanju).
Stajališta u prvom i drugom čitanju prosljeđuju se Vijeću i Komisiji i služe kao temelj za daljnje korake u redovnom zakonodavnom postupku.
Za više informacija pogledajte: Poslovnik (članak 203) i redovni zakonodavni postupak.

Objašnjenja stajališta EP-a:

  • Tekstovi usuglašeni s Vijećem prije usvajanja u EP-u:

    U političkim amandmanima se novi tekst ili tekst koji zamjenjuje postojeći označuje podebljanim kurzivom te se brisanja naznačuju simbolom ▌. Tehničke izmjene koje proizlaze iz revizije koju provode pravnici-lingvisti i koje su nevezane uz političke izmjene se ne označuju.
  • Tekstovi koji nisu usuglašeni s Vijećem prije usvajanja u EP-u:

    U političkim amandmanima se novi tekst ili tekst koji zamjenjuje postojeći označuje podebljanim kurzivom, a brisanja precrtavanjem brisanog teksta. Brojevi pojedinih amandmana jasno se navode u uglatim zagradama. Tehničke izmjene koje proizlaze iz revizije koju provode pravnici-lingvisti i koje su nevezane uz političke izmjene se ne označuju.