Pretraži

STAJALIŠTE EUROPSKOG PARLAMENTA usvojeno u prvom čitanju 9. lipnja 2022. radi donošenja Uredbe (EU) 2022/... Europskog parlamenta i Vijeća o pristupu gospodarskih subjekata, robe i usluga iz trećih zemalja tržištu javne nabave Unije i tržištu koncesija Unije i o postupcima kojima se podupiru pregovori o pristupu gospodarskih subjekata, robe i usluga iz Unije tržištu javne nabave trećih zemalja i tržištu koncesija trećih zemalja (Instrument za međunarodnu nabavu – IMN)

09-06-2022 TC1-COD(2012)0060 2012/0060(COD)

STAJALIŠTE EUROPSKOG PARLAMENTA usvojeno u prvom čitanju 19. svibnja 2022. radi donošenja Uredbe (EU) 2022/... Europskog parlamenta i Vijeća o privremenim mjerama liberalizacije trgovine kojima se dopunjuju trgovinske povlastice koje se primjenjuju na ukrajinske proizvode na temelju Sporazuma o pridruživanju između Europske unije i Europske zajednice za atomsku energiju te njihovih država članica, s jedne strane, i Ukrajine, s druge strane

19-05-2022 TC1-COD(2022)0138 2022/0138(COD)

STAJALIŠTE EUROPSKOG PARLAMENTA usvojeno u prvom čitanju 19. svibnja 2022. radi donošenja Uredbe (EU) 2022/... Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) 2018/1727 u pogledu čuvanja, analize i pohrane u Eurojustu dokaza u vezi s genocidom, zločinima protiv čovječnosti, ratnim zločinima i povezanim kaznenim djelima

19-05-2022 TC1-COD(2022)0130 2022/0130(COD)

STAJALIŠTE EUROPSKOG PARLAMENTA usvojeno u prvom čitanju 19. svibnja 2022. radi donošenja Uredbe (EU) 2022/... Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) 2016/1628 u pogledu produljenja ovlasti Komisije za donošenje delegiranih akata

19-05-2022 TC1-COD(2022)0080 2022/0080(COD)

STAJALIŠTE EUROPSKOG PARLAMENTA usvojeno u prvom čitanju 5. svibnja 2022. radi donošenja Uredbe (EU) 2022/... Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju prijelaznih pravila za pakiranje i označivanje veterinarsko-medicinskih proizvoda odobrenih ili registriranih u skladu s Direktivom 2001/82/EZ ili Uredbom (EZ) br. 726/2004

05-05-2022 TC1-COD(2022)0053 2022/0053(COD)

STAJALIŠTE EUROPSKOG PARLAMENTA usvojeno u prvom čitanju 4. svibnja 2022. radi donošenja Uredbe (EU) 2022/... Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) 2016/794 u pogledu suradnje Europola s privatnim stranama, obrade osobnih podataka koju provodi Europol radi potpore kaznenim istragama i uloge Europola u području istraživanja i inovacija

04-05-2022 TC1-COD(2020)0349 2020/0349(COD)

STAJALIŠTE EUROPSKOG PARLAMENTA usvojeno u prvom čitanju 7. travnja 2022. radi donošenja Uredbe (EU) 2022/... Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni uredaba (EU) br. 1303/2013 i (EU) br. 223/2014 u pogledu povećanog pretfinanciranja iz sredstava inicijative REACT-EU i uvođenja jediničnog troška

07-04-2022 TC1-COD(2022)0096 2022/0096(COD)

STAJALIŠTE EUROPSKOG PARLAMENTA usvojeno u prvom čitanju 7. travnja 2022. radi donošenja Uredbe (EU) 2022/... Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 536/2014 u pogledu odstupanja od određenih obveza u vezi s ispitivanim lijekovima koji se stavljaju na raspolaganje u Ujedinjenoj Kraljevini u vezi sa Sjevernom Irskom te u Cipru, Irskoj i Malti

07-04-2022 TC1-COD(2021)0432 2021/0432(COD)

STAJALIŠTE EUROPSKOG PARLAMENTA usvojeno u prvom čitanju 7. travnja 2022. radi donošenja Direktive (EU) 2022/... Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni direktiva 2001/20/EZ i 2001/83/EZ u pogledu odstupanja od određenih obveza u vezi s određenim lijekovima za humanu primjenu koji se stavljaju na raspolaganje u Ujedinjenoj Kraljevini u vezi sa Sjevernom Irskom te u Cipru, Irskoj i Malti

07-04-2022 TC1-COD(2021)0431 2021/0431(COD)

STAJALIŠTE EUROPSKOG PARLAMENTA usvojeno u prvom čitanju 6. travnja 2022. radi donošenja Uredbe (EU) 2022/... Europskog parlamenta i Vijeća o europskom upravljanju podacima i izmjeni Uredbe (EU) 2018/1724 (Akt o upravljanju podacima)

06-04-2022 TC1-COD(2020)0340 2020/0340(COD)

Kontakt

Redovni zakonodavni postupak

Redovni zakonodavni postupak

Redovnim zakonodavnim postupkom donosi se većina europskih zakona. Na taj način Europski parlament i Vijeće Europske unije imaju jednaki utjecaj u velikom broju pitanja.

Stajališta Parlamenta

U redovnom zakonodavnom postupku Europski parlament usvaja stajalište u prvom čitanju na temelju prijedloga koji je predstavila Komisija. Ako Vijeće ne prihvati stajalište, Europski parlament može usvojiti svoje stajalište u drugom čitanju, usvajanjem amandmana na stajalište Vijeća.
Načelno, stajališta EP-a imaju oblik konsolidiranih tekstova, dok se politički amandmani i tehničke prilagodbe uvrštavaju u prijedlog Komisije (u prvom čitanju) ili stajalište Vijeća (u drugom čitanju).
Stajališta u prvom i drugom čitanju prosljeđuju se Vijeću i Komisiji i služe kao temelj za daljnje korake u redovnom zakonodavnom postupku.
Za više informacija pogledajte: Poslovnik (članak 203) i redovni zakonodavni postupak.

Objašnjenja stajališta EP-a:

  • Tekstovi usuglašeni s Vijećem prije usvajanja u EP-u:

    U političkim amandmanima se novi tekst ili tekst koji zamjenjuje postojeći označuje podebljanim kurzivom te se brisanja naznačuju simbolom ▌. Tehničke izmjene koje proizlaze iz revizije koju provode pravnici-lingvisti i koje su nevezane uz političke izmjene se ne označuju.
  • Tekstovi koji nisu usuglašeni s Vijećem prije usvajanja u EP-u:

    U političkim amandmanima se novi tekst ili tekst koji zamjenjuje postojeći označuje podebljanim kurzivom, a brisanja precrtavanjem brisanog teksta. Brojevi pojedinih amandmana jasno se navode u uglatim zagradama. Tehničke izmjene koje proizlaze iz revizije koju provode pravnici-lingvisti i koje su nevezane uz političke izmjene se ne označuju.