Nacrti dnevnih redova


Prijedlozi dnevnog reda objavljeni su dnevni redovi sjednica odbora, koje se održavaju najmanje jednom mjesečno. Na tim sjednicama odbori raspravljaju, razmjenjuju gledišta, glasuju o nacrtima zakonodavnih dokumenata i prijedlozima izmjena te često održavaju rasprave sa stručnjacima. Promjene u planu rada za sastanak odbora koje su donesene u posljednji tren ne mogu se uvijek unijeti u prijedlog dnevnog reda.

Za sve dostupne prijedloge dnevnog reda odaberite funkciju „Pretraga”.
Više informacija možete pronaći u dokumentima sa sjednica.

Neki od ovih dokumenata nisu dostupni na vašem jeziku, stoga je automatski predložena druga jezična verzija. Takvi su dokumenti označeni ikonom za predloženu jezičnu verziju (npr.: ).

NACRT DNEVNOG REDA - Srijeda, 25. rujna 2019.

25-09-2019 ITRE_OJ(2019)09-25_1 PE641.186v02-00
ITRE

 

NACRT DNEVNOG REDA - Srijeda, 25. rujna 2019. - Četvrtak, 26. rujna 2019.

25-09-2019 IMCO_OJ(2019)09-25_1 PE641.098v02-00
IMCO

 

  DRAFT AGENDA - Wednesday, 25 September 2019

25-09-2019 AFCO_OJ(2019)09-25_1 PE641.218v01-00
AFCO

 

NACRT DNEVNOG REDA - Utorak, 24. rujna 2019.

24-09-2019 EMPL_OJ(2019)09-24_1 PE641.147v01-00
EMPL

 

  DRAFT AGENDA - Wednesday, 25 September 2019 - Thursday, 26 September 2019

20-09-2019 CONT_OJ(2019)09-25_1 PE641.222v01-00
CONT

 

  DRAFT AGENDA - Wednesday, 25 September 2019 - Thursday, 26 September 2019

19-09-2019 ENVI_OJ(2019)09-25_1 PE641.221v01-00
ENVI

 

NACRT DNEVNOG REDA - Četvrtak, 19. rujna 2019.

19-09-2019 TRAN_OJ(2019)09-19_1 PE641.124v02-00
TRAN

 

NACRT DNEVNOG REDA - Utorak, 24. rujna 2019.

19-09-2019 TRAN_OJ(2019)09-24_2 PE641.210v02-00
TRAN

 

  DRAFT AGENDA - Tuesday, 24 September 2019

19-09-2019 LIBE_OJ(2019)09-24_1 PE641.219v01-00
LIBE

 

NACRT DNEVNOG REDA - Srijeda, 25. rujna 2019.

19-09-2019 SEDE_OJ(2019)09-25_1 PE641.175v01-00
SEDE