VERSLAG over de opstelling van richtsnoeren voor de toepassing van het algemeen conditionaliteitsregime ter bescherming van de Uniebegroting

01-07-2021 A9-0226/2021 2021/2071(INI)
CONT BUDG

Petri SARVAMAA , Eider GARDIAZABAL RUBIAL

AMENDEMENTEN

Contact

Prioritaire informatie en documenten

Lijst van amendementen op de verslagen

Verslagen

Verslagen worden opgesteld door een rapporteur, die is aangewezen door de parlementaire commissie voor het betreffende beleidsterrein.
De ontwerpresolutie in de verslagen wordt eerst goedgekeurd in deze commissie, vervolgens besproken in de plenaire vergadering, en na eventuele goedkeuring opgenomen in de rubriek aangenomen teksten.