Některé dokumenty nejsou k dispozici ve vašem jazyce. Jsou vám automaticky nabízeny v jiném jazyce. Na začátku je uvedena ikona symbolizující náhradní jazyk (např. ).

ZPRÁVA o hospodářských politikách eurozóny v roce 2020

16-10-2020 A9-0193/2020 2020/2078(INI)
ECON

Joachim SCHUSTER

ZPRÁVA o politice zaměstnanosti a sociální politice eurozóny v roce 2020

08-10-2020 A9-0183/2020 2020/2079(INI)
EMPL

Klára DOBREV

POZM. NÁVRHY

Kontakt

Prioritní informace a dokumenty

Seznam pozměňovacích návrhů ke zprávám

Zprávy

Zprávy přijímají parlamentní výbory na základě návrhu zpravodaje, kterého jmenuje příslušný výbor.
Návrhy usnesení, jež obsahují, jsou projednávány na plenárním zasedání, a pokud jsou přijaty, stanou se součástí přijatých textů.