Kaikkia asiakirjoja ei ole saatavilla kielellänne. Teille tarjotaan automaattisesti toista kieliversiota, jonka edellä on kyseisen kielen lyhenne (esim. ).

MIETINTÖ Euroopan unionin oikeuden soveltamisen valvonnasta 2017, 2018 ja 2019

17-12-2020 A9-0270/2020 2019/2132(INI)
JURI

Sabrina PIGNEDOLI

TARKISTUKSET

MIETINTÖ EU:n ja Aasian yhteyksistä

17-12-2020 A9-0269/2020 2020/2115(INI)
AFET

Reinhard BÜTIKOFER

TARKISTUKSET

MIETINTÖ neuvoston kannasta toiseen esitykseen Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2021

15-12-2020 A9-0267/2020 2020/0371(BUD)
BUDG

Olivier CHASTEL , Pierre LARROUTUROU

TARKISTUKSET

Yhteystiedot

Ensisijaiset tiedot ja asiakirjat

Tarkistukset mietintöihin

Mietinnöt

Parlamentin valiokunnat hyväksyvät mietintöjä asiasta vastaavan valiokunnan nimeämän esittelijän ehdotuksesta.
Täysistunto tarkastelee mietintöihin sisältyviä päätöslauselmaesityksiä, ja jos nämä päätöslauselmaesitykset hyväksytään, ne sisältyvät hyväksyttyihin teksteihin.