Понеделник, 23 Ноември 2020 г. - Четвъртък, 26 Ноември 2020 г.

Брюксел

Определени документи не са достъпни за справка на Вашия език и се появяват автоматично на друг език. Те са предшествани от обозначението на съответния език (напр.: ).

ДОКЛАД относно нова промишлена стратегия за Европа

22-10-2020 A9-0197/2020 2020/2076(INI)
ITRE

Carlo CALENDA

Списък на гласуванията :  FINAL VERSION [init.]

ДОКЛАД относно последиците от избухването на COVID-19 за външната политика

03-11-2020 A9-0204/2020 2020/2111(INI)
AFET

Hilde VAUTMANS

Списък на гласуванията :  FINAL VERSION [init.]

ДОКЛАД относно предприемането на мерки във връзка с безопасността на продуктите в рамките на единния пазар

03-11-2020 A9-0207/2020 2019/2190(INI)
IMCO

Marion WALSMANN

Списък на гласуванията :  FINAL VERSION [init.]

ДОКЛАД Към по-устойчив единен пазар за предприятията и потребителите

03-11-2020 A9-0209/2020 2020/2021(INI)
IMCO

David CORMAND

Списък на гласуванията :  FINAL VERSION [init.]

ДОКЛАД относно равносметката след изборите за Европейски парламент

06-11-2020 A9-0211/2020 2020/2088(INI)
AFCO

Pascal DURAND

Списък на гласуванията :  FINAL VERSION [init.]

ДОКЛАД относно повишаването на ефективността на развитието и на помощта

09-11-2020 A9-0212/2020 2019/2184(INI)
DEVE

Tomas TOBÉ

Списък на гласуванията :  FINAL VERSION [init.]

Търсене

Обратна връзка

Приоритетни информация и документи

Списък с измененията към докладите

Доклади

Докладите се приемат от парламентарните комисии по предложение на докладчик, избран от водещата комисия.
Предложенията за резолюции, съдържащи се в тях, се разглеждат на пленарно заседание и ако бъдат приети, ще бъдат поместени в "Приети текстове”.