Сряда, 23 Юни 2021 г. - Четвъртък, 24 Юни 2021 г.

Брюксел

Определени документи не са достъпни за справка на Вашия език и се появяват автоматично на друг език. Те са предшествани от обозначението на съответния език (напр.: ).

ДОКЛАД относно ролята на сътрудничеството за развитие и хуманитарната помощ на ЕС за справяне с последиците от пандемията от COVID-19

03-05-2021 A9-0151/2021 2020/2118(INI)
DEVE

Norbert NEUSER , Hildegard BENTELE

Списък на гласуванията :  FINAL VERSION [init.]

ДОКЛАД относно възможностите и предизвикателствата пред рибарския сектор в Черно море

25-05-2021 A9-0170/2021 2019/2159(INI)
PECH

Иво ХРИСТОВ

Списък на гласуванията :  FINAL VERSION [init.]

  REPORT on the proposal for a Council regulation on establishing the European High Performance Computing Joint Undertaking

31-05-2021 A9-0177/2021 2020/0260(NLE)
ITRE

Maria da Graça CARVALHO

Списък на гласуванията :  FINAL VERSION [*]

ДОКЛАД относно докладите за 2019 – 2020 г. на Комисията относно Босна и Херцеговина

02-06-2021 A9-0185/2021 2019/2171(INI)
AFET

Paulo RANGEL

Списък на гласуванията :  FINAL VERSION [init.]

Търсене

Обратна връзка

Приоритетни информация и документи

Списък с измененията към докладите

Доклади

Докладите се приемат от парламентарните комисии по предложение на докладчик, избран от водещата комисия.
Предложенията за резолюции, съдържащи се в тях, се разглеждат на пленарно заседание и ако бъдат приети, ще бъдат поместени в "Приети текстове”.