Tiešraide

no 2020. gada 19. līdz 23. oktobrim / / Briselē

Pirmdiena, 2020. gada 19. oktobris - Piektdiena, 2020. gada 23. oktobris

Briselē

Daži dokumenti nav pieejami Jūsu valodā. Tie Jums tiek automātiski piedāvāti citā valodā. Pirms tiem ir norāde uz aizstājējvalodu (piem.: ).

ZIŅOJUMS par dzimumu līdztiesību ES ārpolitikā un drošības politikā

03-08-2020 A9-0145/2020 2019/2167(INI)
FEMM

Ernest URTASUN

Balsošanas saraksts :  FINAL VERSION [init.]

ZIŅOJUMS par ES un Moldovas Republikas asociācijas nolīguma īstenošanu

28-09-2020 A9-0166/2020 2019/2201(INI)
AFET

Dragoş TUDORACHE

Balsošanas saraksts :  FINAL VERSION [init.]

ZIŅOJUMS par digitālo pakalpojumu tiesību aktu un ar pamattiesību ievērošanu saistītajām problēmām

01-10-2020 A9-0172/2020 2020/2022(INI)
LIBE

Kris PEETERS

Balsošanas saraksts :  FINAL VERSION [init.]

ZIŅOJUMS par intelektuālā īpašuma tiesībām saistībā ar mākslīgā intelekta tehnoloģiju attīstību

02-10-2020 A9-0176/2020 2020/2015(INI)
JURI

Stéphane SÉJOURNÉ

Balsošanas saraksts :  FINAL VERSION [init.]

Meklēšana

Kontakti

Svarīgākā informācija un dokumenti

Ziņojumu grozījumu saraksts

Ziņojumi

Ziņojumus pieņem Parlamenta komitejas pēc atbildīgās komitejas ieceltā referenta priekšlikuma.
Tajos minētos rezolūciju priekšlikumus izskata plenārsēdē, un, ja tos pieņem, norāda sadaļā pieņemtie teksti.