Live

fra den 23. til den 26. november 2020 / / Bruxelles

Mandag den 23. november 2020 - Torsdag den 26. november 2020

Bruxelles

Nogle dokumenter er ikke tilgængelige på dit sprog. Du får dem automatisk på et andet sprog. De er markeret med ikonen for erstatningssproget (f.eks.: ).

UDKAST TIL BETÆNKNING om en ny industristrategi for Europa

22-10-2020 A9-0197/2020 2020/2076(INI)
ITRE

Carlo CALENDA

Afstemningsliste :  FINAL VERSION [init.]

BETÆNKNING om de udenrigspolitiske konsekvenser af covid-19-udbruddet

03-11-2020 A9-0204/2020 2020/2111(INI)
AFET

Hilde VAUTMANS

Afstemningsliste :  FINAL VERSION [init.]

BETÆNKNING om styrkelse af mediefrihed: beskyttelse af journalister i Europa, hadefuld tale, desinformation og platformenes rolle

03-11-2020 A9-0205/2020 2020/2009(INI)
LIBE

Magdalena ADAMOWICZ

Afstemningsliste :  FINAL VERSION [init.]

BETÆNKNING om håndtering af produktsikkerhed i det indre marked

03-11-2020 A9-0207/2020 2019/2190(INI)
IMCO

Marion WALSMANN

Afstemningsliste :  FINAL VERSION [init.]

BETÆNKNING På vej mod et mere bæredygtigt indre marked for virksomheder og forbrugere

03-11-2020 A9-0209/2020 2020/2021(INI)
IMCO

David CORMAND

Afstemningsliste :  FINAL VERSION [init.]

BETÆNKNING om status over valget til Europa-Parlamentet

06-11-2020 A9-0211/2020 2020/2088(INI)
AFCO

Pascal DURAND

Afstemningsliste :  FINAL VERSION [init.]

BETÆNKNING om øget udviklings- og bistandseffektivitet

09-11-2020 A9-0212/2020 2019/2184(INI)
DEVE

Tomas TOBÉ

Afstemningsliste :  FINAL VERSION [init.]

BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om anvendelse af Unionens toldkontingenter og andre importkontingenter

12-11-2020 A9-0216/2020 2020/0176(COD)
INTA

Christophe HANSEN

Afstemningsliste :  FINAL VERSION [***I]

BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om afskaffelse af told på visse varer

12-11-2020 A9-0217/2020 2020/0253(COD)
INTA

Bernd LANGE

Afstemningsliste :  FINAL VERSION [***I]

Søg

Kontakt

Prioriterede oplysninger og dokumenter

Lister over ændringsforslag til betænkninger

Betænkninger

Betænkninger vedtages af de parlamentariske udvalg på forslag af en ordfører, som udnævnes af det kompetente udvalg
Forslag til de beslutninger, som de indeholder, behandles af plenarforsamlingen og opføres, efterhånden som de vedtages, under vedtagne dokumenter.