Nogle dokumenter er ikke tilgængelige på dit sprog. Du får dem automatisk på et andet sprog. De er markeret med ikonen for erstatningssproget (f.eks.: ).

BETÆNKNING om EU's idrætspolitik: vurdering og mulige veje frem

08-11-2021 A9-0318/2021 2021/2058(INI)
CULT

Tomasz FRANKOWSKI

BETÆNKNING om en lægemiddelstrategi for Europa

08-11-2021 A9-0317/2021 2021/2013(INI)
ENVI

Dolors MONTSERRAT

ÆNDRINGSFORSLAG

BETÆNKNING om ligestilling mellem kvinder og mænd i Den Europæiske Union i 2018-2020

08-11-2021 A9-0315/2021 2021/2020(INI)
FEMM

Sandra PEREIRA

ÆNDRINGSFORSLAG

Kontakt

Prioriterede oplysninger og dokumenter

Lister over ændringsforslag til betænkninger

Betænkninger

Betænkninger vedtages af de parlamentariske udvalg på forslag af en ordfører, som udnævnes af det kompetente udvalg
Forslag til de beslutninger, som de indeholder, behandles af plenarforsamlingen og opføres, efterhånden som de vedtages, under vedtagne dokumenter.