Pondelok, 4. októbra 2021 - Štvrtok, 7. októbra 2021

Štrasburg

Niektoré dokumenty nie sú prístupné vo vašom jazyku. Automaticky vám budú ponúknuté v inom jazyku. Na začiatku sa nachádza ikona symbolizujúca náhradný jazyk (napr. ).

SPRÁVA o obnovení populácií rýb v Stredozemnom mori: hodnotenie a ďalšie kroky

01-07-2021 A9-0225/2021 2019/2178(INI)
PECH

Raffaele STANCANELLI

SPRÁVA o stave spôsobilostí EÚ v oblasti kybernetickej obrany

16-07-2021 A9-0234/2021 2020/2256(INI)
AFET

Urmas PAET

SPRÁVA o Arktíde: príležitosti, obavy a bezpečnostné výzvy

04-08-2021 A9-0239/2021 2020/2112(INI)
AFET

Anna FOTYGA

Vyhľadávanie

Kontakt

Prioritné informácie a dokumenty

Zoznam pozmeňujúcich návrhov k správam

Správy

Správy prijímajú parlamentné výbory na návrh spravodajcu výboru požiadaného o stanovisko menovaného gestorským výborom.
Návrhy uznesení, ktoré správy obsahujú, sa prerokujú počas plenárnej schôdze a v prípade ich prijatia budú uvedené v prijatých textoch.