Priamy prenos

od 23. do 26. novembra 2020 / / Brusel

Pondelok, 23. novembra 2020 - Štvrtok, 26. novembra 2020

Brusel

Niektoré dokumenty nie sú prístupné vo vašom jazyku. Automaticky vám budú ponúknuté v inom jazyku. Na začiatku sa nachádza ikona symbolizujúca náhradný jazyk (napr. ).

SPRÁVA o novej priemyselnej stratégii pre Európu

22-10-2020 A9-0197/2020 2020/2076(INI)
ITRE

Carlo CALENDA

Zoznam hlasovaní :  FINAL VERSION [init.]

SPRÁVA o zahraničnopolitických dôsledkoch pandémie COVID-19

03-11-2020 A9-0204/2020 2020/2111(INI)
AFET

Hilde VAUTMANS

Zoznam hlasovaní :  FINAL VERSION [init.]

SPRÁVA o posilnení slobody médií: ochrana novinárov v Európe, nenávistné prejavy, dezinformácie a úloha platforiem

03-11-2020 A9-0205/2020 2020/2009(INI)
LIBE

Magdalena ADAMOWICZ

Zoznam hlasovaní :  FINAL VERSION [init.]

SPRÁVA o riešení bezpečnosti výrobkov na jednotnom trhu

03-11-2020 A9-0207/2020 2019/2190(INI)
IMCO

Marion WALSMANN

Zoznam hlasovaní :  FINAL VERSION [init.]

SPRÁVA Smerom k udržateľnejšiemu jednotnému trhu pre podniky a spotrebiteľov

03-11-2020 A9-0209/2020 2020/2021(INI)
IMCO

David CORMAND

Zoznam hlasovaní :  FINAL VERSION [init.]

SPRÁVA o hodnotení európskych volieb

06-11-2020 A9-0211/2020 2020/2088(INI)
AFCO

Pascal DURAND

Zoznam hlasovaní :  FINAL VERSION [init.]

SPRÁVA o zlepšovaní účinnosti rozvoja a efektívnosti pomoci

09-11-2020 A9-0212/2020 2019/2184(INI)
DEVE

Tomas TOBÉ

Zoznam hlasovaní :  FINAL VERSION [init.]

SPRÁVA o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o uplatňovaní colných kvót Únie a iných dovozných kvót Únie

12-11-2020 A9-0216/2020 2020/0176(COD)
INTA

Christophe HANSEN

Zoznam hlasovaní :  FINAL VERSION [***I]

SPRÁVA o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o odstránení ciel na určité výrobky

12-11-2020 A9-0217/2020 2020/0253(COD)
INTA

Bernd LANGE

Zoznam hlasovaní :  FINAL VERSION [***I]

Vyhľadávanie

Kontakt

Prioritné informácie a dokumenty

Zoznam pozmeňujúcich návrhov k správam

Správy

Správy prijímajú parlamentné výbory na návrh spravodajcu výboru požiadaného o stanovisko menovaného gestorským výborom.
Návrhy uznesení, ktoré správy obsahujú, sa prerokujú počas plenárnej schôdze a v prípade ich prijatia budú uvedené v prijatých textoch.