Please fill this field

Jaunākie dokumenti

Daļa no šiem dokumentiem var nebūt pieejami jūsu izvēlētajā valodā. Jums automātiski tiks piedāvāta dokumenta versija citā valodā. Pieejamās valodu versijas ir norādītas ar atbilstošām ikonām. (e.g.: FR ).

DRAFT AGENDA - Monday, 7 December 2020 EN

07-12-2020 EMPL_OJ(2020)12-07_1 PE661.864v01-00 ECON EMPL

DRAFT AGENDA - Thursday, 3 December 2020 EN

02-12-2020 AFET_OJ(2020)12-03_1 PE661.838v01-00 AFET

PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM Lūgumraksts Nr. 0569/2018, ko iesniedza Polijas valstspiederīgais X. X., par Polijas politiķa ieslodzīšanu

27-11-2020 PETI_CM(2019)641188 PE641.188v02-00 PETI

PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM Lūgumraksts Nr. 1152/2018, ko iesniedza Ungārijas valstspiederīgais Ferenc Tibor Zsák, par iespējamu vides aizsardzības un dabas aizsardzības pasākumu samazināšanos Ungārijā

27-11-2020 PETI_CM(2020)650592 PE650.592v02-00 PETI

COMMUNICATION AUX MEMBRES Pétition nº 1194/2019, présentée par Lazaros Kikidis, de nationalité grecque, sur l’exclusion des diplômés des centres d’enseignement supérieur collaborant avec les universités de l’Union FR

27-11-2020 PETI_CM(2020)661789 PE661.789v01-00 PETI

MINUTES - Thursday, 12 November 2020 EN

27-11-2020 BECA_PV(2020)11-12-1 PE661.778v01-00 BECA

Reliability of Target 2 EN

26-11-2020 ECON_QZ(2020)661815 PE661.815v01-00 ECON
Markus FERBER

MINUTES - Thursday, 19 November 2020 EN

26-11-2020 IMCO_PV(2020)11-19-1 PE660.457v01-00 IMCO

ATZINUMA PROJEKTS par Eiropas vadošo lomu digitālajā laikmetā un ES pieeju mākslīgajam intelektam

26-11-2020 AGRI_PA(2020)653821 PE653.821v03-00 AGRI
Ivo HRISTOV

DRAFT AGENDA - Wednesday, 2 December 2020 EN

26-11-2020 PETI_OJ(2020)12-02_1 PE661.807v01-00 PETI

PAZIŅOJUMS DEPUTĀTIEM Lūgumraksts Nr. 1236/2019, ko Liberecký kraj vārdā iesniedza Čehijas valstspiederīgais Jiří Vozák, par risku zaudēt dzeramo ūdeni Liberecas reģionā (Čehija) brūnogļu raktuves paplašināšanas dēļ Turów (Polija)

25-11-2020 PETI_CM(2020)650612 PE650.612v02-00 PETI

MINUTES - Friday, 2 October 2020 EN

25-11-2020 INGE_PV(2020)10-02-1 PE660.152v01-00 INGE

MINUTES - Monday, 26 October 2020 EN

25-11-2020 INGE_PV(2020)10-26-1 PE660.177v01-00 INGE

MINUTES - Monday, 9 November 2020 EN

25-11-2020 INGE_PV(2020)11-09-1 PE660.328v01-00 INGE

DRAFT RECOMMENDATION FOR SECOND READING on the Council position at first reading with a view to the adoption of a regulation of the European Parliament and of the Council on a framework for the recovery and resolution of central counterparties and amending Regulations (EU) No 1095/2010, (EU) No 648/2012, (EU) No 600/2014, (EU) No 806/2014 and (EU) 2015/2365 and Directives 2002/47/EC, 2004/25/EC, 2007/36/EC, 2014/59/EU and (EU) 2017/1132 EN

24-11-2020 ECON_PR(2020)660084 PE660.084v01-00 ECON
Johan VAN OVERTVELDT Marek BELKA

DRAFT OPINION on discharge in respect of the implementation of the budget of the European Banking Authority (EBA) for the financial year 2019 EN

24-11-2020 ECON_PA(2020)660353 PE660.353v01-00 ECON
Derk Jan EPPINK

DRAFT OPINION on discharge in respect of the implementation of the budget of the European Insurance and Occupational Authority (EIOPA) for the financial year 2019 EN

24-11-2020 ECON_PA(2020)660355 PE660.355v01-00 ECON
Derk Jan EPPINK

DRAFT OPINION on discharge in respect of the implementation of the budget of the Securities and Markets Authority (ESMA) for the financial year 2019 EN

24-11-2020 ECON_PA(2020)660357 PE660.357v01-00 ECON
Derk Jan EPPINK

MINUTES - Monday, 9 November 2020 - Tuesday, 10 November 2020 EN

24-11-2020 ECON_PV(2020)11-09-1 PE660.389v01-00 ECON

MINUTES - Thursday, 19 November 2020 EN

24-11-2020 ECON_PV(2020)11-19-1 PE660.456v01-00 ECON

MINUTES - Tuesday, 27 October 2020 EN

24-11-2020 ITRE_PV(2020)10-27-1 PE660.101v02-00 ITRE

MINUTES - Monday, 9 November 2020 EN

24-11-2020 ITRE_PV(2020)11-09-1 PE660.371v01-00 ITRE

AMENDMENTS 1 - 226 - Draft motion for a resolution on the EU Security Union Strategy EN

24-11-2020 LIBE_AM(2020)660387 PE660.387v01-00 LIBE
Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR

MINUTES - Friday, 20 November 2020 EN

24-11-2020 ANIT_PV(2020)11-20-1 PE660.444v01-00 ANIT

MINUTES - Wednesday, 28 October 2020 EN

23-11-2020 CJ31_PV(2020)10-28-1 PE660.256v01-00 AFET BUDG DEVE

ATZINUMS par priekšlikumu Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu Nolīgumu vēstuļu apmaiņas veidā starp Eiropas Savienību un Kuka Salu valdību par to, lai tiktu pagarināts darbības termiņš Īstenošanas protokolam, ko pievieno Ilgtspējīgas zivsaimniecības partnerattiecību nolīgumam starp Eiropas Savienību un Kuka Salu valdību

23-11-2020 BUDG_AD(2020)659004 PE659.004v02-00 BUDG
Valérie HAYER

ATZINUMS par priekšlikumu Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu vēstuļu apmaiņas veidā sagatavoto Eiropas Savienības un Mauritānijas Islāma Republikas nolīgumu par to, lai tiktu pagarināts tā protokola darbības termiņš, ar kuru nosaka zvejas iespējas un finansiālo ieguldījumu, kas paredzēti Partnerattiecību nolīgumā zivsaimniecības nozarē starp Eiropas Kopienu un Mauritānijas Islāma Republiku, un kura darbības termiņš beidzas 2020. gada 15. novembrī

23-11-2020 BUDG_AD(2020)660106 PE660.106v02-00 BUDG
Bogdan RZOŃCA

DRAFT REPORT on the nomination of Marek Opiola as a Member of the Court of Auditors EN

23-11-2020 CONT_PR(2020)660311 PE660.311v01-00 CONT
Matteo ADINOLFI

DRAFT OPINION on Cohesion Policy and regional environment strategies in the fight against climate change EN

23-11-2020 AGRI_PA(2020)660319 PE660.319v01-00 AGRI
Francisco GUERREIRO

OPINION on Artificial intelligence: questions of interpretation and application of international law in so far as the EU is affected in the areas of civil and military uses and of state authority outside the scope of criminal justice EN

23-11-2020 LIBE_AD(2020)652639 PE652.639v02-00 LIBE
Patryk JAKI

NOTICE TO MEMBERS Petition No 0250/2020 by Daniela Peters (German) on the impact of using phosphorus as a fertiliser EN

23-11-2020 PETI_CM(2020)660225 PE660.225v01-00 PETI

PROTOKOLS - Otrdiena, 2020. gada 27. oktobris

23-11-2020 BECA_PV(2020)10-27-1 PE660.175v02-00 BECA

DRAFT OPINION on the situation of sexual and reproductive health and rights in the EU, in the frame of women’s health EN

20-11-2020 DEVE_PA(2020)660263 PE660.263v01-00 DEVE
Pierrette HERZBERGER-FOFANA

OPINION on strengthening transparency and integrity in the EU institutions by setting up an independent EU ethics body EN

20-11-2020 ECON_AD(2020)657256 PE657.256v02-00 ECON
Derk Jan EPPINK

DRAFT OPINION on Fishers for the future: Attracting a new generation of labour to the fishing industry and generating employment in coastal communities EN

20-11-2020 EMPL_PA(2020)658780 PE658.780v01-00 EMPL
Jarosław DUDA

DRAFT OPINION on discharge in respect of the implementation of the budget of the European Centre for Disease Prevention and Control for the financial year 2019 EN

20-11-2020 ENVI_PA(2020)658869 PE658.869v01-00 ENVI
Pascal CANFIN

DRAFT OPINION on discharge in respect of the implementation of the general budget of the European Union for the financial year 2019, Section III – Commission and executive agencies EN

20-11-2020 ENVI_PA(2020)658870 PE658.870v01-00 ENVI
Pascal CANFIN

ATZINUMA PROJEKTS par Eiropas Vides aģentūras 2019. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

20-11-2020 ENVI_PA(2020)658871 PE658.871v01-00 ENVI
Pascal CANFIN

DRAFT RECOMMENDATION on the draft Council decision on the conclusion of the amendments to the Agreement for co-operation in dealing with pollution of the North Sea by oil and other harmful substances (Bonn Agreement) with regard to the extension of the scope of application of that Agreement and on the accession of the Kingdom of Spain to that Agreement EN

20-11-2020 ENVI_PR(2020)660078 PE660.078v01-00 ENVI
Pascal CANFIN

DRAFT OPINION on discharge in respect of the implementation of the budget of the European Food Safety Authority for the financial year 2019 EN

20-11-2020 ENVI_PA(2020)660252 PE660.252v01-00 ENVI
Pascal CANFIN

DRAFT OPINION on discharge in respect of the implementation of the budget of the European Chemicals Agency for the financial year 2019 EN

20-11-2020 ENVI_PA(2020)660254 PE660.254v01-00 ENVI
Pascal CANFIN

DRAFT OPINION on discharge in respect of the implementation of the budget of the European Medicines Agency for the financial year 2019 EN

20-11-2020 ENVI_PA(2020)660255 PE660.255v01-00 ENVI
Pascal CANFIN

MINUTES - Thursday, 12 November 2020 EN

20-11-2020 ITRE_PV(2020)11-12-1 PE660.421v01-00 ITRE

DRAFT OPINION on discharge in respect of the implementation of the budget of the European Union for the financial year 2019, Section III – Commission and executive agencies EN

20-11-2020 TRAN_PA(2020)660089 PE660.089v01-00 TRAN
Elżbieta Katarzyna ŁUKACIJEWSKA

DRAFT OPINION on discharge in respect of the implementation of the general budget of the European Union for the financial year 2019, Section III – Commission and executive agencies EN

20-11-2020 AGRI_PA(2020)660096 PE660.096v01-00 AGRI
Giuseppe MILAZZO

Atzinums par priekšlikumu Padomes regulai, ar ko nosaka daudzgadu finanšu shēmu 2021.–2027. gadam

20-11-2020 AFCO_AL(2020)660284 PE660.284v02-00 AFCO
Antonio TAJANI

PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM Lūgumraksts Nr. 0159/2020, ko Comunidad de Montes Vecinales en Mano Común de Tameiga vārdā iesniedza Spānijas valstspiederīgais Antonio Cajide Serrano, par Mosas pašvaldības Pontevedrā, Galisijā attīstības ģenerālplānu

20-11-2020 PETI_CM(2020)658947 PE658.947v02-00 PETI

AMENDMENTS 1 - 24 - Draft mission report following the Fact Finding Mission to Bulgaria on 24-26 February 2020 EN

20-11-2020 PETI_AM(2020)660162 PE660.162v01-00 PETI
Dolors MONTSERRAT

DRAFT REPORT on the 2019-2020 Commission reports on Serbia EN

19-11-2020 AFET_PR(2020)647081 PE647.081v03-00 AFET
Vladimír BILČÍK

MINUTES - Monday, 9 November 2020 - Tuesday, 10 November 2020 EN

19-11-2020 INTA_PV(2020)11-09-1 PE660.340v01-00 INTA

Atzinums par priekšlikumu iestāžu nolīgumam starp Eiropas Parlamentu, Padomi un Komisiju par budžeta disciplīnu, sadarbību budžeta jautājumos un pareizu finanšu pārvaldību

19-11-2020 BUDG_AL(2020)660326 PE660.326v02-00 BUDG
Jan OLBRYCHT Margarida MARQUES

AMENDMENTS 1 - Draft recommendation for second reading A general regime of conditionality for the protection of the Union budget EN

19-11-2020 CJ13_AM(2020)660383 PE660.383v01-00 BUDG CONT
Petri SARVAMAA Eider GARDIAZABAL RUBIAL

WORKING DOCUMENT on ECA Special Report 7/2020 (Discharge 2019): Implementing Cohesion policy: comparatively low costs, but insufficient information to assess simplification savings EN

19-11-2020 CONT_DT(2020)652654 PE652.654v01-00 CONT
Viola VON CRAMON-TAUBADEL

WORKING DOCUMENT on ECA Special Report 13/2020 (Discharge 2019): Biodiversity on farmland: CAP contribution has not halted the decline EN

19-11-2020 CONT_DT(2020)658881 PE658.881v01-00 CONT
Viola VON CRAMON-TAUBADEL

Target-2 system failure EN

19-11-2020 ECON_QZ(2020)660273 PE660.273v01-00 ECON
Martin SCHIRDEWAN