Please fill this field

Jaunākie dokumenti

Daļa no šiem dokumentiem var nebūt pieejami jūsu izvēlētajā valodā. Jums automātiski tiks piedāvāta dokumenta versija citā valodā. Pieejamās valodu versijas ir norādītas ar atbilstošām ikonām. (e.g.: FR ).

ZIŅOJUMA PROJEKTS par izmeklēšanu saistībā ar apgalvojumiem par iespējamiem pārkāpumiem un administratīvām kļūmēm Savienības tiesību aktu piemērošanā attiecībā uz dzīvnieku labturību pārvadāšanas laikā Savienības teritorijā un ārpus tās

28-06-2021 ANIT_PR(2021)680989 PE680.989v02-00 ANIT
Daniel BUDA Isabel CARVALHAIS
Grozījumu iesniegšanas termiĦš : 01-07-2021

MINUTES - Monday, 10 May 2021 EN

15-06-2021 AFET_PV(2021)05-10-1 PE692.804v02-00 AFET

MINUTES - Wednesday, 17 March 2021 - Thursday, 18 March 2021 EN

14-06-2021 AFET_PV(2021)03-17-1 PE689.864v01-00 AFET

MINUTES - Thursday, 22 April 2021 EN

14-06-2021 AFET_PV(2021)04-22-1 PE691.446v01-00 AFET

MINUTES - Thursday, 29 April 2021 EN

14-06-2021 AFET_PV(2021)04-29-1 PE693.706v01-00 AFET

MINUTES - Thursday, 20 May 2021 EN

14-06-2021 INTA_PV(2021)05-20-1 PE693.805v01-00 INTA

MINUTES - Thursday, 3 June 2021 EN

14-06-2021 ECON_PV(2021)06-03-1 PE693.862v01-00 ECON

MINUTES - Monday, 12 October 2020 EN

14-06-2021 ENVI_PV(2020)10-12-1 PE660.297v01-00 ENVI

MINUTES - Monday, 31 May 2021 EN

14-06-2021 CULT_PV(2021)05-31-1 PE693.840v02-00 CULT

NOTICE TO MEMBERS Petition No 0433/2020 by Jose Ortega Ortega (Spanish) against the measures restricting free movement of persons during the mandatory confinement of citizens due to the COVID 19

14-06-2021 PETI_CM(2020)655837 PE655.837v02-00 PETI

NOTICE TO MEMBERS Petition No 0485/2020 by M.A. (British) on vaccination against Covid-19 EN

14-06-2021 PETI_CM(2021)692957 PE692.957v01-00 PETI

NOTICE TO MEMBERS Petition No 0631/2020 by A. E. and C. S. (Italian) on the recognition of qualifications acquired by non-established teaching staff through ‘experience in the field’ EN

14-06-2021 PETI_CM(2021)692958 PE692.958v01-00 PETI

NOTICE TO MEMBERS Petition No 0718/2020 by Roberto De Biase (Italian) against the boycotting of 5G technology EN

14-06-2021 PETI_CM(2021)692959 PE692.959v01-00 PETI

NOTICE TO MEMBERS Petition No 0773/2020 by G.H. (German) on pension entitlements in the Netherlands and Great Britain EN

14-06-2021 PETI_CM(2021)692961 PE692.961v02-00 PETI

NOTICE TO MEMBERS Petition No 0940/2020 by D.A. (Polish), on behalf of Aterima Group, on alleged barriers to cross-border trade by a Polish law company EN

14-06-2021 PETI_CM(2021)693863 PE693.863v01-00 PETI

WORKING DOCUMENT on Pilot projects and Preparatory actions in budget 2021 and 2022 EN

13-06-2021 BUDG_DT(2021)689788 PE689.788v01-00 BUDG
Karlo RESSLER Pierre LARROUTUROU

NOTICE TO MEMBERS Petition No 0874/2020 by P.N.K. (Greek) on human audience trade in internet EN

12-06-2021 PETI_CM(2021)692962 PE692.962v01-00 PETI

NOTICE TO MEMBERS Petition No 0950/2020 by Atilla Román (Hungarian) on problems with the implementation of Commission Regulation (EC) no 813/2013 on ecodesign requirements for space heaters and combination heaters EN

12-06-2021 PETI_CM(2021)692963 PE692.963v01-00 PETI

NOTICE TO MEMBERS Petition No 0955/2020 by J.S.H. (Spanish) on the port of Valencia’s northern extension EN

12-06-2021 PETI_CM(2021)692964 PE692.964v01-00 PETI

MINUTES - Friday, 12 February 2021 EN

11-06-2021 AFET_PV(2021)02-12-1 PE689.548v01-00 AFET

MINUTES - Wednesday, 14 April 2021 - Thursday, 15 April 2021 EN

11-06-2021 CONT_PV(2021)04-14-1 PE692.633v01-00 CONT

MINUTES - Monday, 17 May 2021 EN

11-06-2021 ECON_PV(2021)05-17-1 PE693.824v01-00 ECON

MINUTES - Tuesday, 25 May 2021 EN

11-06-2021 TRAN_PV(2021)05-25-2 PE693.598v01-00 TRAN

PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM Lūgumraksts Nr. 0695/2019, ko organizācijas COPA-COGECA vārdā ir iesniedzis Vācijas valstspiederīgais Stefan Jakob Dams, par tiesiskuma trūkumu Polijā

11-06-2021 PETI_CM(2021)691360 PE691.360v02-00 PETI

NOTICE TO MEMBERS Petition No 1460/2020 by A.N. (Rumanian) on the implementation of the right to choose between working from home or from the office once the COVID-19 pandemic ends EN

11-06-2021 PETI_CM(2021)693860 PE693.860v01-00 PETI

DRAFT OPINION on the draft general budget of the European Union for the financial year 2022 – all sections EN

10-06-2021 ENVI_PA(2021)693812 PE693.812v01-00 ENVI
Pascal CANFIN

MINUTES - Monday, 26 April 2021 EN

10-06-2021 IMCO_PV(2021)04-26-1 PE692.945v01-00 IMCO

MINUTES - Tuesday, 25 May 2021 EN

10-06-2021 REGI_PV(2021)05-25-1 PE693.631v02-00 REGI

AMENDMENTS 1 - 10 - Draft opinion Amending Directives 2006/43/EC, 2009/65/EC, 2009/138/EU, 2011/61/EU, EU/2013/36, 2014/65/EU, (EU) 2015/2366 and EU/2016/2341 EN

10-06-2021 JURI_AM(2021)693848 PE693.848v01-00 JURI
Mislav KOLAKUŠIĆ

DRAFT OPINION on the proposal for a directive of the European Parliament and of the Council on measures for a high common level of cybersecurity across the Union, repealing Directive (EU) 2016/1148 EN

10-06-2021 LIBE_PA(2021)693822 PE693.822v01-00 LIBE
Lukas MANDL
Grozījumu iesniegšanas termiĦš : 30-06-2021

DRAFT OPINION on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on a Single Market For Digital Services (Digital Services Act) and amending Directive 2000/31/EC EN

10-06-2021 FEMM_PA(2021)693717 PE693.717v01-00 FEMM
Jadwiga WIŚNIEWSKA

MINUTES - Tuesday, 23 March 2021 EN

10-06-2021 FISC_PV(2021)03-23-1 PE692.725v01-00 FISC

MINUTES - Thursday, 1 October 2020 EN

09-06-2021 ENVI_PV(2020)10-01-1 PE660.211v01-00 ENVI

MINUTES - Thursday, 1 October 2020 EN

09-06-2021 ENVI_PV(2020)10-01-2 PE662.118v01-00 ENVI

DRAFT REPORT on a European strategy for offshore renewable energy EN

09-06-2021 ITRE_PR(2021)693604 PE693.604v01-00 ITRE
Morten PETERSEN
Grozījumu iesniegšanas termiĦš : 06-07-2021

REPORT on the Commission’s 2020 Rule of Law Report EN

09-06-2021 A9-0199/2021 PE689.878v02-00 LIBE
Domènec RUIZ DEVESA

DRAFT RECOMMENDATION on the draft Council decision on the conclusion on behalf of the Union of the Agreement between the European Union and the Republic of Cabo Verde amending the Agreement on facilitating the issue of short-stay visas to citizens of the Republic of Cape Verde and of the European Union EN

09-06-2021 LIBE_PR(2021)693763 PE693.763v01-00 LIBE
Miguel URBÁN CRESPO
Grozījumu iesniegšanas termiĦš : 25-06-2021

MINUTES - Thursday, 4 March 2021 EN

09-06-2021 FEMM_PV(2021)03-04-1 PE693.677v02-00 FEMM

NOTICE TO MEMBERS Petition No 0062/2020 by Isaac Ibáñez García (Spanish) on upholding the right of members of the Court of Justice of the European Union to cast individual votes EN

09-06-2021 PETI_CM(2021)692955 PE692.955v01-00 PETI

NOTICE TO MEMBERS Petition No 0208/2020 by G.B.A. (Bulgarian) on alleged monopolistic policy of the heating supply companies in Bulgaria EN

09-06-2021 PETI_CM(2021)692956 PE692.956v01-00 PETI

MINUTES - Wednesday, 26 May 2021 - Thursday, 27 May 2021 EN

09-06-2021 PETI_PV(2021)05-26-1 PE693.648v01-00 PETI

MINUTES - Monday, 22 March 2021 EN

09-06-2021 FISC_PV(2021)03-22-1 PE692.723v01-00 FISC

MINUTES - Thursday, 27 May 2021 EN

08-06-2021 ECON_PV(2021)05-27-1 PE693.743v01-00 ECON

MINUTES - Monday, 7 September 2020 EN

08-06-2021 ENVI_PV(2020)09-07-1 PE661.810v01-00 ENVI

MINUTES - Thursday, 10 September 2020 - Friday, 11 September 2020 EN

08-06-2021 ENVI_PV(2020)09-10-1 PE691.279v01-00 ENVI

AMENDMENTS 39 - 131 - Draft report The participation of the Union in the European Partnership on Metrology jointly undertaken by several Member States EN

08-06-2021 ITRE_AM(2021)692749 PE692.749v01-00 ITRE
Maria da Graça CARVALHO

AMENDMENTS 198 - 478 - Draft report Establishing the Joint Undertakings under Horizon Europe EN

08-06-2021 ITRE_AM(2021)693643 PE693.643v01-00 ITRE
Maria da Graça CARVALHO

AMENDMENTS 888 - 1015 - Draft report Establishing the Joint Undertakings under Horizon Europe EN

08-06-2021 ITRE_AM(2021)693768 PE693.768v01-00 ITRE
Maria da Graça CARVALHO

AMENDMENTS 51 - 352 - Draft opinion Regulation concerning batteries and waste batteries, repealing Directive 2006/66/EC and amending Regulation (EU) No 2019/1020 EN

08-06-2021 ITRE_AM(2021)693772 PE693.772v01-00 ITRE
Patrizia TOIA

MINUTES - Wednesday, 2 June 2021 EN

08-06-2021 IMCO_PV(2021)06-02-1 PE693.806v01-00 IMCO

IETEIKUMA PROJEKTS OTRAJAM LASĪJUMAM par Padomes nostāju pirmajā lasījumā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes regulu, ar ko paredz kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu Plus, Kohēzijas fondu un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un finanšu noteikumus attiecībā uz tiem un uz Patvēruma un migrācijas fondu, Iekšējās drošības fondu un Robežu pārvaldības un vīzu instrumentu

08-06-2021 REGI_PR(2021)692951 PE692.951v02-00 REGI
Constanze KREHL Andrey NOVAKOV

AMENDMENTS 1 - 274 - Draft report Europe’s Media in the Digital Decade: An Action Plan to Support Recovery and Transformation EN

08-06-2021 CULT_AM(2021)693773 PE693.773v01-00 CULT
Dace MELBĀRDE

AMENDMENTS 1 - 401 - Draft report Identifying gender-based violence as a new area of crime listed in Article 83(1) TFEU EN

08-06-2021 CJ01_AM(2021)693724 PE693.724v01-00 FEMM LIBE
Diana RIBA I GINER Malin BJÖRK