Eiropas pilsoņu iniciatīva

Eiropas pilsoņu iniciatīva dod iespēju 1 miljonam pilsoņu no vismaz ceturtās daļas ES dalībvalstu prasīt, lai Eiropas Komisija iesniedz priekšlikumus jauniem tiesību aktiem jomās, kuras ir tās kompetencē. Sekmīgu iniciatīvu organizatorus ielūdz atklātā uzklausīšanā Eiropas Parlamentā ar iniciatīvu iepazīstināt par attiecīgo jomu atbildīgo likumdošanas komiteju. Šajā lapā atrodama visa pieejamā informācija par uzklausīšanām, kas saistītas ar pilsoņu iniciatīvām.

farm animals in cages: duck, hen and pig

The Committee on Agriculture and Rural Development of the European Parliament, in association with the Committee on Petitions, jointly organised a public hearing on the European Citizens’ Initiative “End the Cage Age’’. The initiative was registered on 5 September 2018 and its result was submitted to the European Commission, after having gathered the support of almost 1.4 million signatories with the minimum threshold reached in 18 Member States.

Diversity & Equality

The European Parliament will hold a public hearing on the European Citizens’ Initiative (ECI) entitled ‘Minority Safepack – one million signatures for diversity in Europe’ on 15 October from 9.00 to 13.00. Due to current COVID-19 constraints, the meeting will be held partly remotely with limited physical presence in the room, but will be fully webstreamed for the public.