Πρόσφατα έγγραφα

Ορισμένα από τα έγγραφα αυτά ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμα στη γλώσσα σας, συνεπώς θα προταθεί αυτόματα μια άλλη γλώσσα. Εμφανίζονται με ένα εικονίδιο που δείχνει την προτεινόμενη γλώσσα. (e.g.: FR ).

DRAFT AGENDA - Monday, 6 July 2020 EN

06-07-2020 REGI_OJ(2020)07-06_1 PE654.001v01-00 REGI

ΠΡΑΚΤΙΚΑ - Τετάρτη 4 Δεκεμβρίου 2019 - Πέμπτη 5 Δεκεμβρίου 2019

01-07-2020 AFET_PV(2019)12-04-1 PE647.058v01-00 AFET

MINUTES - Thursday, 25 June 2020 EN

01-07-2020 INTA_PV(2020)06-25-1 PE653.992v01-00 INTA

Excluding highly pollutive assets from the ECB’s Corporate Sector Purchase Programme EN

30-06-2020 ECON_QZ(2020)654010 PE654.010v01-00 ECON
Eleonora EVI Rosa D'AMATO Piernicola PEDICINI Ignazio CORRAO

Sentenza della Corte costituzionale federale tedesca sul PSPP IT

30-06-2020 ECON_QZ(2020)654011 PE654.011v01-00 ECON
Marco ZANNI Antonio Maria RINALDI Valentino GRANT Francesca DONATO

AMENDMENTS 594 - 704 - Draft report A New Industrial Strategy for Europe EN

30-06-2020 ITRE_AM(2020)653982 PE653.982v02-00 ITRE
Carlo CALENDA

MINUTES - Tuesday, 23 June 2020 EN

30-06-2020 TRAN_PV(2020)06-23-1 PE653.997v01-00 TRAN

ΠΡΑΚΤΙΚΑ - Τετάρτη 15 Απριλίου 2020

30-06-2020 AGRI_PV(2020)04-15-1 PE650.483v02-00 AGRI

MINUTES - Monday, 22 June 2020 EN

30-06-2020 JURI_PV(2020)06-22-1 PE653.902v01-00 JURI

MINUTES - Monday, 15 June 2020 EN

30-06-2020 JURI_PV(2020)06-15-1 PE653.904v01-00 JURI

NOTICE TO MEMBERS Petition No 1107/2019 by Matthew Clack (British) on urging the WTO to recognise that absence of environmental regulation represents an “actionable subsidy” EN

30-06-2020 PETI_CM(2020)653930 PE653.930v01-00 PETI

NOTICE TO MEMBERS Petition 1112/2019 by K. B. (German) on acoustic signals when boarding trains, in line with Commission Regulation (EU) No 1300/2014 EN

30-06-2020 PETI_CM(2020)653931 PE653.931v01-00 PETI

NOTICE TO MEMBERS Petition No 1121/2019 by G. C. (Greek) on alleged confiscation by Greek customs of vehicles bearing a foreign registration plate EN

30-06-2020 PETI_CM(2020)653932 PE653.932v01-00 PETI

NOTICE TO MEMBERS Petition 1122/2019 by J. L. (German) on amending the Ecodesign Regulation (1253/2014) EN

30-06-2020 PETI_CM(2020)653933 PE653.933v01-00 PETI

NOTICE TO MEMBERS Petition No 1248/2019 by Cosmin Florian Ignatiuc (Romanian) on stopping illegal logging in Romania EN

30-06-2020 PETI_CM(2020)653937 PE653.937v01-00 PETI

NOTICE TO MEMBERS Petition No 1261/2019 by Elisabet Karatza (Greek) on an alleged breach of EU law regarding agricultural subsidies in Greece EN

30-06-2020 PETI_CM(2020)653939 PE653.939v01-00 PETI

The ECB’s asset purchases of corporate bonds EN

29-06-2020 ECON_QZ(2020)653829 PE653.829v01-00 ECON
Paul TANG

The ECB Contingency plans to carry out the PSPP without the Bundesbank EN

29-06-2020 ECON_QZ(2020)653950 PE653.950v01-00 ECON
Fabio Massimo CASTALDO Dino GIARRUSSO

Implication des gouverneurs centraux dans le pilotage des programmes de rachat d’actifs FR

29-06-2020 ECON_QZ(2020)653971 PE653.971v01-00 ECON
Manon AUBRY

Politique de lutte contre les conflits d’intérêts à la BCE FR

29-06-2020 ECON_QZ(2020)653972 PE653.972v01-00 ECON
Manon AUBRY

Potentiels conflits d'intérêts concernant la directrice générale adjointe pour la politique monétaire FR

29-06-2020 ECON_QZ(2020)653973 PE653.973v01-00 ECON
Manon AUBRY

MINUTES - Thursday, 25 June 2020 EN

29-06-2020 PECH_PV(2020)06-25-2 PE653.985v01-00 PECH

MINUTES - Tuesday, 16 June 2020 EN

29-06-2020 JURI_PV(2020)06-16-1 PE653.837v01-00 JURI

MINUTES - Tuesday, 23 June 2020 EN

29-06-2020 JURI_PV(2020)06-23-1 PE653.903v01-00 JURI

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Αναφορά αριθ. 1105/2018, της Kremena Petrova, βουλγαρικής ιθαγένειας, εξ ονόματος της ένωσης «Η Nova Zagora θέλει να αναπνεύσει» («Нова Загора иска да диша»), φέρουσα άλλες 1176 υπογραφές, σχετικά με μονάδα παραγωγής βιοαερίου στη Nova Zagora της Βουλγαρίας

29-06-2020 PETI_CM(2020)653729 PE653.729v02-00 PETI

Petition 0694/2019, by Joan Pere Guiu García (Spanish) on the need for the Spanish authorities to correctly apply Regulation (EU) No 540/2014 on the sound level of motor vehicles EN

28-06-2020 PETI_CM(2020)653916 PE653.916v01-00 PETI

Petition 0771/2019, by I.M.F. (Spanish) on the need to promote the installation of guardrails throughout the European Union EN

28-06-2020 PETI_CM(2020)653917 PE653.917v01-00 PETI

Petition 0774/2019, by Zoltán Tóth (Hungarian) on the prohibition in the EU of fruit concentrates treated with macro-synthetic resin EN

28-06-2020 PETI_CM(2020)653918 PE653.918v01-00 PETI

Petition 0791/2019, by A.F. (German) on fitting level crossings with barriers EN

28-06-2020 PETI_CM(2020)653919 PE653.919v01-00 PETI

Petition 0795/2019, by Dancho Stoyanov (Bulgarian) on alleged non-compliance of the heating supply in Bulgaria with European Union Law EN

28-06-2020 PETI_CM(2020)653920 PE653.920v01-00 PETI

Petition 0801/2019, by P. R. (French) on the need to include environmental protection measures to prevent deforestation in the EU-Mercosur trade agreements EN

28-06-2020 PETI_CM(2020)653921 PE653.921v01-00 PETI

OPINION on A New Industrial Strategy for Europe EN

26-06-2020 INTA_AD(2020)650380 PE650.380v04-00 INTA
Markus BUCHHEIT

DRAFT OPINION on the proposal for a decision of the European Parliament and of the Council amending Decision No 1313/2013/EU on a Union Civil Protection Mechanism EN

26-06-2020 BUDG_PA(2020)653873 PE653.873v01-00 BUDG
Niclas HERBST

AMENDMENTS 1 - 21 - Draft opinion on the review of the European Union Solidarity Fund EN

26-06-2020 BUDG_AM(2020)653968 PE653.968v01-00 BUDG
Karlo RESSLER

OPINION on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council establishing the Just Transition Fund EN

26-06-2020 ECON_AD(2020)650729 PE650.729v03-00 ECON
Henrike HAHN

DRAFT OPINION on the impact on the fishing sector of offshore windfarms and other renewable energy systems EN

26-06-2020 ITRE_PA(2020)648288 PE648.288v01-00 ITRE
Morten PETERSEN

DRAFT REPORT on the foreign policy consequences of the COVID-19 outbreak EN

25-06-2020 AFET_PR(2020)653845 PE653.845v02-00 AFET
Hilde VAUTMANS

DRAFT REPORT on the proposal for the appointment of the Executive Director of the European Banking Authority EN

25-06-2020 ECON_PR(2020)648505 PE648.505v01-00 ECON
Irene TINAGLI

DRAFT OPINION on the draft general budget of the European Union for the financial year 2021 EN

25-06-2020 ECON_PA(2020)653964 PE653.964v01-00 ECON
Margarida MARQUES

DRAFT REPORT on a new strategy for European SMEs EN

25-06-2020 ITRE_PR(2020)653858 PE653.858v01-00 ITRE
Paolo BORCHIA

MINUTES - Thursday, 4 June 2020 EN

25-06-2020 LIBE_PV(2020)06-04-1 PE652.653v01-00 LIBE

NOTICE TO MEMBERS Petition No 1275/2019 by Marios Achelleos (British) on banning pornographic content on the Internet EN

25-06-2020 PETI_CM(2020)653940 PE653.940v01-00 PETI

NOTICE TO MEMBERS Petition No 1318/2019 by D.S.J. (Spanish), on behalf of ISPOL - La Rioja (La Rioja local police platform), on homogeneous salaries in the La Rioja local police forces (Spain) EN

25-06-2020 PETI_CM(2020)653941 PE653.941v01-00 PETI

NOTICE TO MEMBERS Petition No 0269/2020 by Jonathan Beedell (British) on help to protect the residents and asylum seekers from Covid-19 in the Aegean islands EN

25-06-2020 PETI_CM(2020)653942 PE653.942v01-00 PETI

NOTICE TO MEMBERS Petition No 0307/2020 by T.M.F (German) on travel restrictions imposed by the Czech Republic, Poland, Austria and Denmark because of Covid-19 EN

25-06-2020 PETI_CM(2020)653943 PE653.943v01-00 PETI

NOTICE TO MEMBERS Petition No 0348/2020 by P. C. (Portuguese) on European solidarity to face the decease COVID19 between the Member States EN

25-06-2020 PETI_CM(2020)653944 PE653.944v01-00 PETI

NOTICE TO MEMBERS Petition No 0387/2020 by Antonio Martino (Italian), on behalf of the Tax Department of DLA PIPER Italy, on the exemption of VAT for goods and services donated in the fight against and management of the pandemic due to Covid-19 EN

25-06-2020 PETI_CM(2020)653945 PE653.945v01-00 PETI

NOTICE TO MEMBERS Petition No 0516/2020 by Josef Fradler (Austrian) on the permission for private storage for meat EN

25-06-2020 PETI_CM(2020)653946 PE653.946v01-00 PETI

OPINION with recommendations to the Commission on framework of ethical aspects of artificial intelligence, robotics and related technologies EN

24-06-2020 AFET_AD(2020)650401 PE650.401v02-00 AFET
Urmas PAET

DRAFT OPINION on A new strategy for European SMEs EN

24-06-2020 EMPL_PA(2020)653907 PE653.907v01-00 EMPL
Atidzhe ALIEVA-VELI

OPINION on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council establishing the Just Transition Fund EN

24-06-2020 TRAN_AD(2020)648628 PE648.628v02-00 TRAN
Dominique RIQUET

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1 - 267 - Σχέδιο έκθεσης Ψηφιακές υπηρεσίες και τα σχετικά με τα θεμελιώδη δικαιώματα ζητήματα

24-06-2020 LIBE_AM(2020)653762 PE653.762v02-00 LIBE
Kris PEETERS