Πρόσφατα έγγραφα

Ορισμένα από τα έγγραφα αυτά ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμα στη γλώσσα σας, συνεπώς θα προταθεί αυτόματα μια άλλη γλώσσα. Εμφανίζονται με ένα εικονίδιο που δείχνει την προτεινόμενη γλώσσα. (e.g.: FR ).

DRAFT AGENDA - Monday, 7 December 2020 EN

07-12-2020 EMPL_OJ(2020)12-07_1 PE661.864v01-00 ECON EMPL

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την ευθύνη των εταιρειών για περιβαλλοντική ζημία

30-11-2020 JURI_PR(2020)660299 PE660.299v02-00 JURI
Antonius MANDERS

NOTICE TO MEMBERS Petition No 0050/2020 by B.R. (German) on animal protection EN

30-11-2020 PETI_CM(2020)661793 PE661.793v01-00 PETI

NOTICE TO MEMBERS Petition No 0089/2020 by Marco Warstat (German) on an EU-wide ban of fireworks for the benefit of animal welfare EN

30-11-2020 PETI_CM(2020)661794 PE661.794v01-00 PETI

NOTICE TO MEMBERS Petition No 0157/2020 by Peter Penchev (Bulgarian), on behalf of Association for the Free Speech Anna Politkovskaya, on the unfinished Ongosta dam in Bulgaria EN

30-11-2020 PETI_CM(2020)661795 PE661.795v01-00 PETI

NOTICE TO MEMBERS Petition No 0178/2020 by José Ignacio Morrás San Martín (Spanish), on behalf of the Pro Parque Ripa Sur de Beloso Association, concerning the construction project on the hillside of the Ripa Sur de Beloso EN

30-11-2020 PETI_CM(2020)661796 PE661.796v01-00 PETI

DRAFT OPINION on a motion for a non-legislative resolution on the draft Council decision on the conclusion on the Voluntary Partnership Agreement between the European Union and the Republic of Honduras on forest law enforcement, governance and trade in timber products to the European Union EN

27-11-2020 DEVE_PA(2020)661868 PE661.868v01-00 DEVE
Hildegard BENTELE

DRAFT OPINION on shaping the digital future of Europe: removing barriers to the functioning of the digital single market and improving the use of AI for European consumers EN

27-11-2020 JURI_PA(2020)660397 PE660.397v02-00 JURI
Marion WALSMANN

AMENDMENTS 58 - 218 - Draft report on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on a temporary derogation from certain provisions of Directive 2002/58/EC of the European Parliament and of the Council as regards as the use of technologies by number-independent interpersonal communications service providers for the processing of personal and other data for the purpose of combatting child sexual abuse online EN

27-11-2020 LIBE_AM(2020)661791 PE661.791v01-00 LIBE
Birgit SIPPEL

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Αναφορά αριθ. 0569/2018, του/της X.X., πολωνικής ιθαγένειας, σχετικά με τη φυλάκιση πολωνού πολιτικού

27-11-2020 PETI_CM(2019)641188 PE641.188v02-00 PETI

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Αναφορά αριθ. 1152/2018, του Ferenc Tibor Zsák, ουγγρικής ιθαγένειας, σχετικά με την εικαζόμενη υποβάθμιση της προστασίας του περιβάλλοντος και της διατήρησης της φύσης στην Ουγγαρία

27-11-2020 PETI_CM(2020)650592 PE650.592v02-00 PETI

COMMUNICATION AUX MEMBRES Pétition nº 1194/2019, présentée par Lazaros Kikidis, de nationalité grecque, sur l’exclusion des diplômés des centres d’enseignement supérieur collaborant avec les universités de l’Union FR

27-11-2020 PETI_CM(2020)661789 PE661.789v01-00 PETI

MINUTES - Thursday, 12 November 2020 EN

27-11-2020 BECA_PV(2020)11-12-1 PE661.778v01-00 BECA

DRAFT REPORT on the 2019-2020 Commission Reports on Albania EN

26-11-2020 AFET_PR(2020)647074 PE647.074v01-00 AFET
Isabel SANTOS

Reliability of Target 2 EN

26-11-2020 ECON_QZ(2020)661815 PE661.815v01-00 ECON
Markus FERBER

MINUTES - Thursday, 19 November 2020 EN

26-11-2020 IMCO_PV(2020)11-19-1 PE660.457v01-00 IMCO

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ σχετικά με την ευρωπαϊκή ηγετική θέση στην ψηφιακή εποχή και μια προσέγγιση της ΕΕ όσον αφορά την τεχνητή νοημοσύνη

26-11-2020 AGRI_PA(2020)653821 PE653.821v03-00 AGRI
Ivo HRISTOV

AMENDMENTS 1 - 15 - Draft report Proposal for an Interinstitutional Agreement between the European Parliament, the Council and the Commission on budgetary discipline, on cooperation in budgetary matters and on sound financial management EN

26-11-2020 AFCO_AM(2020)661852 PE661.852v01-00 AFCO
Esteban GONZÁLEZ PONS

DRAFT AGENDA - Wednesday, 2 December 2020 EN

26-11-2020 PETI_OJ(2020)12-02_1 PE661.807v01-00 PETI

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Αναφορά αριθ. 1236/2019, του Jiří Vozák, τσεχικής ιθαγένειας, εξ ονόματος της Liberecký kraj, σχετικά με τον κίνδυνο απώλειας πόσιμου νερού στην περιφέρεια Liberec (Τσεχική Δημοκρατία) λόγω της επέκτασης λιγνιτωρυχείου στην Turów (Πολωνία)

25-11-2020 PETI_CM(2020)650612 PE650.612v02-00 PETI

MINUTES - Friday, 2 October 2020 EN

25-11-2020 INGE_PV(2020)10-02-1 PE660.152v01-00 INGE

MINUTES - Monday, 26 October 2020 EN

25-11-2020 INGE_PV(2020)10-26-1 PE660.177v01-00 INGE

MINUTES - Monday, 9 November 2020 EN

25-11-2020 INGE_PV(2020)11-09-1 PE660.328v01-00 INGE

AMENDMENTS 1 - 213 - Draft report Connectivity and EU-Asia relations EN

24-11-2020 AFET_AM(2020)661782 PE661.782v01-00 AFET
Reinhard BÜTIKOFER

DRAFT RECOMMENDATION FOR SECOND READING on the Council position at first reading with a view to the adoption of a regulation of the European Parliament and of the Council on a framework for the recovery and resolution of central counterparties and amending Regulations (EU) No 1095/2010, (EU) No 648/2012, (EU) No 600/2014, (EU) No 806/2014 and (EU) 2015/2365 and Directives 2002/47/EC, 2004/25/EC, 2007/36/EC, 2014/59/EU and (EU) 2017/1132 EN

24-11-2020 ECON_PR(2020)660084 PE660.084v01-00 ECON
Johan VAN OVERTVELDT Marek BELKA

DRAFT OPINION on discharge in respect of the implementation of the budget of the European Banking Authority (EBA) for the financial year 2019 EN

24-11-2020 ECON_PA(2020)660353 PE660.353v01-00 ECON
Derk Jan EPPINK

DRAFT OPINION on discharge in respect of the implementation of the budget of the European Insurance and Occupational Authority (EIOPA) for the financial year 2019 EN

24-11-2020 ECON_PA(2020)660355 PE660.355v01-00 ECON
Derk Jan EPPINK

DRAFT OPINION on discharge in respect of the implementation of the budget of the Securities and Markets Authority (ESMA) for the financial year 2019 EN

24-11-2020 ECON_PA(2020)660357 PE660.357v01-00 ECON
Derk Jan EPPINK

MINUTES - Monday, 9 November 2020 - Tuesday, 10 November 2020 EN

24-11-2020 ECON_PV(2020)11-09-1 PE660.389v01-00 ECON

MINUTES - Thursday, 19 November 2020 EN

24-11-2020 ECON_PV(2020)11-19-1 PE660.456v01-00 ECON

ΠΡΑΚΤΙΚΑ - Τρίτη 27 Οκτωβρίου 2020

24-11-2020 ITRE_PV(2020)10-27-1 PE660.101v02-00 ITRE

MINUTES - Monday, 9 November 2020 EN

24-11-2020 ITRE_PV(2020)11-09-1 PE660.371v01-00 ITRE

AMENDMENTS 1 - 105 - Draft opinion A European strategy for data EN

24-11-2020 JURI_AM(2020)660437 PE660.437v01-00 JURI
Axel VOSS

AMENDMENTS 1 - 226 - Draft motion for a resolution on the EU Security Union Strategy EN

24-11-2020 LIBE_AM(2020)660387 PE660.387v01-00 LIBE
Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR

MINUTES - Friday, 20 November 2020 EN

24-11-2020 ANIT_PV(2020)11-20-1 PE660.444v01-00 ANIT

MINUTES - Wednesday, 28 October 2020 EN

23-11-2020 CJ31_PV(2020)10-28-1 PE660.256v01-00 AFET BUDG DEVE

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη της συμφωνίας υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της κυβέρνησης των Νήσων Κουκ για την παράταση του πρωτοκόλλου σχετικά με την εφαρμογή της συμφωνίας σύμπραξης στον τομέα της βιώσιμης αλιείας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της κυβέρνησης των Νήσων Κουκ

23-11-2020 BUDG_AD(2020)659004 PE659.004v02-00 BUDG
Valérie HAYER

OPINION on the proposal for a Council decision on the conclusion of the Agreement in the form of an exchange of letters between the European Union and the Islamic Republic of Mauritania on an extension to the Protocol setting out the fishing opportunities and financial contribution provided for in the Fisheries Partnership Agreement between the European Community and the Islamic Republic of Mauritania, expiring on 15 November 2020 EN

23-11-2020 BUDG_AD(2020)660106 PE660.106v02-00 BUDG
Bogdan RZOŃCA

DRAFT REPORT on the nomination of Marek Opiola as a Member of the Court of Auditors EN

23-11-2020 CONT_PR(2020)660311 PE660.311v01-00 CONT
Matteo ADINOLFI

DRAFT OPINION on Cohesion Policy and regional environment strategies in the fight against climate change EN

23-11-2020 AGRI_PA(2020)660319 PE660.319v01-00 AGRI
Francisco GUERREIRO

OPINION on Artificial intelligence: questions of interpretation and application of international law in so far as the EU is affected in the areas of civil and military uses and of state authority outside the scope of criminal justice EN

23-11-2020 LIBE_AD(2020)652639 PE652.639v02-00 LIBE
Patryk JAKI

AMENDMENTS 1 - 67 - Draft opinion A European strategy for data EN

23-11-2020 LIBE_AM(2020)659076 PE659.076v01-00 LIBE
Marina KALJURAND

NOTICE TO MEMBERS Petition No 0250/2020 by Daniela Peters (German) on the impact of using phosphorus as a fertiliser EN

23-11-2020 PETI_CM(2020)660225 PE660.225v01-00 PETI

ΠΡΑΚΤΙΚΑ - Τρίτη 27 Οκτωβρίου 2020

23-11-2020 BECA_PV(2020)10-27-1 PE660.175v02-00 BECA

DRAFT OPINION on the situation of sexual and reproductive health and rights in the EU, in the frame of women’s health EN

20-11-2020 DEVE_PA(2020)660263 PE660.263v01-00 DEVE
Pierrette HERZBERGER-FOFANA

OPINION on strengthening transparency and integrity in the EU institutions by setting up an independent EU ethics body EN

20-11-2020 ECON_AD(2020)657256 PE657.256v02-00 ECON
Derk Jan EPPINK

DRAFT OPINION on Fishers for the future: Attracting a new generation of labour to the fishing industry and generating employment in coastal communities EN

20-11-2020 EMPL_PA(2020)658780 PE658.780v01-00 EMPL
Jarosław DUDA

DRAFT OPINION on discharge in respect of the implementation of the budget of the European Centre for Disease Prevention and Control for the financial year 2019 EN

20-11-2020 ENVI_PA(2020)658869 PE658.869v01-00 ENVI
Pascal CANFIN

DRAFT OPINION on discharge in respect of the implementation of the general budget of the European Union for the financial year 2019, Section III – Commission and executive agencies EN

20-11-2020 ENVI_PA(2020)658870 PE658.870v01-00 ENVI
Pascal CANFIN

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος για το οικονομικό έτος 2019

20-11-2020 ENVI_PA(2020)658871 PE658.871v01-00 ENVI
Pascal CANFIN

DRAFT RECOMMENDATION on the draft Council decision on the conclusion of the amendments to the Agreement for co-operation in dealing with pollution of the North Sea by oil and other harmful substances (Bonn Agreement) with regard to the extension of the scope of application of that Agreement and on the accession of the Kingdom of Spain to that Agreement EN

20-11-2020 ENVI_PR(2020)660078 PE660.078v01-00 ENVI
Pascal CANFIN

DRAFT OPINION on discharge in respect of the implementation of the budget of the European Food Safety Authority for the financial year 2019 EN

20-11-2020 ENVI_PA(2020)660252 PE660.252v01-00 ENVI
Pascal CANFIN

DRAFT OPINION on discharge in respect of the implementation of the budget of the European Chemicals Agency for the financial year 2019 EN

20-11-2020 ENVI_PA(2020)660254 PE660.254v01-00 ENVI
Pascal CANFIN