Parastā meklēšana

Meklēšana

Daži dokumenti nav pieejami Jūsu valodā. Tie Jums tiek automātiski piedāvāti citā valodā. Pirms tiem ir norāde uz aizstājējvalodu (piem.: ).

DARBA KĀRTĪBAS PROJEKTS - Ceturtdiena, 2020. gada 20. februāris

20-02-2020 EMPL_OJ(2020)02-20_1 PE647.135v02-00
EMPL

 

DARBA KĀRTĪBAS PROJEKTS - Trešdiena, 2020. gada 19. februāris - Ceturtdiena, 2020. gada 20. februāris

19-02-2020 INTA_OJ(2020)02-19_1 PE647.147v02-00
INTA

 

DARBA KĀRTĪBAS PROJEKTS - Trešdiena, 2020. gada 19. februāris - Ceturtdiena, 2020. gada 20. februāris

19-02-2020 REGI_OJ(2020)02-19_1 PE647.148v01-00
REGI

 

DARBA KĀRTĪBAS PROJEKTS - Trešdiena, 2020. gada 19. februāris - Ceturtdiena, 2020. gada 20. februāris

19-02-2020 PECH_OJ(2020)02-19_1 PE647.014v03-00
PECH

 

DARBA KĀRTĪBAS PROJEKTS - Trešdiena, 2020. gada 19. februāris - Ceturtdiena, 2020. gada 20. februāris

19-02-2020 LIBE_OJ(2020)02-19_1 PE647.150v03-00
LIBE

 

DARBA KĀRTĪBAS PROJEKTS - Trešdiena, 2020. gada 19. februāris

19-02-2020 AFCO_OJ(2020)02-19_1 PE647.145v01-00
AFCO

 

  DRAFT RECOMMENDATION on the draft Council decision on the conclusion of the Agreement on civil aviation safety between the European Union and the Government of the People's Republic of China

18-02-2020 TRAN_PR(2020)648293 PE648.293v01-00
TRAN

Tomasz Piotr PORĘBA

Grozījumu iesniegšanas termiĦš : 23-03-2020

  MINUTES - Tuesday, 21 January 2020

18-02-2020 CULT_PV(2020)01-21-1 PE647.059v01-00
CULT

 

  DRAFT AGENDA - Wednesday, 19 February 2020

18-02-2020 LIBE_OJ(2020)02-19_2 PE648.295v01-00
LIBE

 

PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM Lūgumraksts Nr. 0079/2019, ko iesniedza Vācijas valstspiederīgais J. W. un ko parakstīja 1 cita persona, par koku izciršanu FFH apgabalā Ziemeļreinā-Vestfālenē

18-02-2020 PETI_CM(2019)640670 PE640.670v02-00
PETI