Inizjattivi taċ-Ċittadini Ewropej

L-Inizjattiva taċ-Ċittadini Ewropej tippermetti lil miljun ċittadin minn mill-inqas kwart tal-Istati Membri tal-UE jitolbu lill-Kummissjoni Ewropea tipproponi leġiżlazzjoni f'oqsma li jaqgħu fil-kompetenza tagħha. L-organizzaturi ta' inizjattivi b'eżitu pożittiv jiġu mistiedna jippreżentaw l-inizjattiva tagħhom f'laqgħa ta' smigħ pubbliku fil-Parlament Ewropew, quddiem il-kumitat leġiżlattiv responsabbli għall-materja. F'din il-paġna ssib l-informazzjoni kollha disponibbli rigward il-laqgħat ta' smigħ dwar inizjattivi taċ-ċittadini.

farm animals in cages: duck, hen and pig

The Committee on Agriculture and Rural Development of the European Parliament, in association with the Committee on Petitions, jointly organised a public hearing on the European Citizens’ Initiative “End the Cage Age’’. The initiative was registered on 5 September 2018 and its result was submitted to the European Commission, after having gathered the support of almost 1.4 million signatories with the minimum threshold reached in 18 Member States.

Diversity & Equality

The European Parliament will hold a public hearing on the European Citizens’ Initiative (ECI) entitled ‘Minority Safepack – one million signatures for diversity in Europe’ on 15 October from 9.00 to 13.00. Due to current COVID-19 constraints, the meeting will be held partly remotely with limited physical presence in the room, but will be fully webstreamed for the public.