Please fill this field

Inizjattivi taċ-Ċittadini Ewropej

L-Inizjattiva taċ-Ċittadini Ewropej tippermetti lil miljun ċittadin minn mill-inqas kwart tal-Istati Membri tal-UE jitolbu lill-Kummissjoni Ewropea tipproponi leġiżlazzjoni f'oqsma li jaqgħu fil-kompetenza tagħha. L-organizzaturi ta' inizjattivi b'eżitu pożittiv jiġu mistiedna jippreżentaw l-inizjattiva tagħhom f'laqgħa ta' smigħ pubbliku fil-Parlament Ewropew, quddiem il-kumitat leġiżlattiv responsabbli għall-materja. F'din il-paġna ssib l-informazzjoni kollha disponibbli rigward il-laqgħat ta' smigħ dwar inizjattivi taċ-ċittadini.

The European Parliament will hold a public hearing on the European Citizens’ Initiative (ECI) entitled ‘Minority Safepack – one million signatures for diversity in Europe’ on 15 October from 9.00 to 13.00. Due to current COVID-19 constraints, the meeting will be held partly remotely with limited physical presence in the room, but will be fully webstreamed for the public.