Dokumenti tal-laqgħat

Aċċess għad-dokumenti tal-laqgħat

Id-dokumenti kollha tal-laqgħat tal-ġejjieni u tal-imgħoddi tista' ssibhom f'post wieħed. Agħżel il-kumitat u d-data tal-laqgħa biex tara lista tad-dokumenti rilevanti għal kull punt fuq l-aġenda, bil-lingwi kollha disponibbli. Id-dokumenti tista' tiftaħhom direttament fil-browser, tikkondividihom permezz ta' email jew tniżżilhom u tissejvjahom.

Il-laqgħat li jmiss

Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija


Brussell : JAN - 2Q2

Laqgħa ordinarja

Aġenda


Brussell : JAN - 2Q2

Laqgħa ordinarja


Brussell : JAN - 2Q2

Laqgħa ordinarja


Brussell : JAN - 2Q2

Laqgħa ordinarja

Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur


Brussell : JAN - 6Q2

Laqgħa ordinarja

Aġenda


Brussell : JAN - 6Q2

Laqgħa ordinarja


Brussell : JAN - 6Q2

Laqgħa ordinarja


Brussell : JAN - 6Q2

KOORDINATURI TAL-KUMMISSJONIJIET

Kumitat għas-Sajd


Brussell : JAN - 4Q2

laqgħa konġunta
Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel
Kumitat għall-Petizzjonijiet

Aġenda


Brussell : ASP - A3G-2

KOORDINATURI TAL-KUMMISSJONIJIET


Brussell : ASP - A3G-2

Laqgħa ordinarja


Brussell : ASP - A3G-2

Laqgħa ordinarja

Kumitat għall-Kultura u l-Edukazzjoni


Brussell : ASP - A1G-3

Laqgħa ordinarja

Aġenda


Brussell : ASP - A1G-3

Laqgħa ordinarja


Brussell : ASP - A1G-3

Koordinaturi

Kumitat Speċjali dwar il-proċeduri tal-Unjoni għall-awtorizzazzjoni tal-pestiċidi


Brussell : PHS - P1A002

Laqgħa ordinarja

Aġenda


Brussell : PHS - P1A002

Laqgħa ordinarja


Brussell : PHS - P1A002

Laqgħa ordinarja

Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji


Brussell : PHS - P3C050

Laqgħa ordinarja

Aġenda


Brussell : PHS - P3C050

Laqgħa ordinarja

Kumitat għall-Baġits


Brussell : JAN - 4Q1

Laqgħa ordinarja

Aġenda


Brussell : JAN - 4Q1

Laqgħa ordinarja


Brussell : JAN - 4Q1

Koordinaturi


Brussell : JAN - 4Q1

Laqgħa ordinarja

Kumitat għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali


Brussell : JAN - 4Q2

Laqgħa ordinarja
Joint AGRI-ENVI meeting (CJ14)

Kumitat ta' Inkjesta inkarigat biex jinvestiga allegazzjonijiet ta’ kontravvenzjoni u ta’ amministrazzjoni ħażina fl-applikazzjoni tad-dritt tal-Unjoni b'rabta mal-ħasil tal-flus, l-evitar tat-taxxa u l-evażjoni tat-taxxa


Brussell : ASP - A3G-3

Laqgħa ordinarja

Aġenda


Brussell : ASP - A3G-3

Laqgħa ordinarja

Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel


Brussell : JAN - 4Q2

Laqgħa ordinarja
ENVI Committee meeting

Kumitat Speċjali dwar il-kriminalità finanzjarja, l-evażjoni tat-taxxa u l-evitar tat-taxxa


Brussell : ASP - A1G-2

Rapporteurs assistenti
ING2

Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern


Brussell : JAN - 4Q2

laqgħa konġunta
Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji
Voting session

Aġenda

Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern


Brussell : JAN - 4Q2

Laqgħa ordinarja
Voting session


Brussell : PHS - P4B001

Laqgħa ordinarja

Aġenda


Brussell : PHS - P4B001

Laqgħa ordinarja


Brussell : PHS - P4B001

Laqgħa ordinarja

Sottokumitat għad-Drittijiet tal-Bniedem


Brussell : PHS - P5B001

Koordinaturi

Kumitat għall-Affarijiet Barranin


Brussell : JAN - 2Q2

Laqgħa straordinarja
Exchange of views with Ana Cecilia Gervasi Díaz, Minister of Foreign Affairs of Peru

Aġenda


Brussell : JAN - 2Q2

Laqgħa straordinarja
Exchange of views with David O'Sullivan, International Special Envoy for the Implementation of EU Sanctions

Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur


Brussell : PHS - P6B054

Rapporteurs assistenti
CPR - rapp. Doleschal

Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur


Brussell : ASP - A5G-3

TRILOGU
Committee on the Internal Market and Consumer Protection TRILOGUE - Political advertising - Rapp.: S. Gozi

Kumitat Speċjali dwar il-kriminalità finanzjarja, l-evażjoni tat-taxxa u l-evitar tat-taxxa


Brussell : ASP - A3G-3

Laqgħa ordinarja
ING2

Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel


Brussell : JAN - 4Q1

Laqgħa straordinarja
Extraordinary ENVI Committee meeting

Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali


Brussell : JAN - 4Q1

Laqgħa ordinarja

Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu


Brussell : ASP - A5G-3

Laqgħa straordinarja
TRAN Committee meeting

Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit


Brussell : PHS - P5B001

Laqgħa ordinarja

Sottokumitat għas-Sigurtà u d-Difiża


Brussell : ASP - A3G-2

Laqgħa ordinarja

Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali


Brussell : JAN - 4Q1

Laqgħa ordinarja

Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u l-Ugwaljanza bejn is-Sessi


Brussell : ASP - A3G-3

Laqgħa ordinarja

Kumitat għall-Iżvilupp


Brussell : ASP - A1E-2

Laqgħa ordinarja

Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali


Brussell : PHS - P1A002

Laqgħa ordinarja

Kumitat għall-Petizzjonijiet


Brussell : ASP - A3G-2

Laqgħa ordinarja

Kumitat għall-Affarijiet Kostituzzjonali


Brussell : JAN - 4Q1

Laqgħa ordinarja
AFCO INTERPARLIAMENTARY COMMITTEE MEETING WITH NATIONAL PARLIAMENTS