Dokumenti tal-laqgħat

Aċċess għad-dokumenti tal-laqgħat

Id-dokumenti kollha tal-laqgħat tal-ġejjieni u tal-imgħoddi tista' ssibhom f'post wieħed. Agħżel il-kumitat u d-data tal-laqgħa biex tara lista tad-dokumenti rilevanti għal kull punt fuq l-aġenda, bil-lingwi kollha disponibbli. Id-dokumenti tista' tiftaħhom direttament fil-browser, tikkondividihom permezz ta' email jew tniżżilhom u tissejvjahom.

Il-laqgħat li jmiss

Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji


Brussell : JAN - 4Q2

Laqgħa ordinarja

Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali


Brussell : JAN - 4Q1

Laqgħa ordinarja

Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali


Brussell : PHS - P1A002

Laqgħa ordinarja

Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern


Brussell : JAN - 2Q2

Laqgħa ordinarja

Sottokumitat għas-Sigurtà u d-Difiża


Brussell : ASP - A1G-3

Laqgħa ordinarja

Sottokumitat għas-Saħħa Pubblika


Brussell : ASP - A3G-2

Laqgħa ordinarja

Kumitat għall-Baġits


Brussell : JAN - 6Q2

Laqgħa ordinarja

Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji


Brussell : PHS - P1A002

Laqgħa ordinarja

Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel


Brussell : JAN - 4Q2

Laqgħa ordinarja

Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu


Brussell : JAN - 4Q1

Laqgħa ordinarja