Dokumenti tal-laqgħat

Aċċess għad-dokumenti tal-laqgħat

Id-dokumenti kollha tal-laqgħat tal-ġejjieni u tal-imgħoddi tista' ssibhom f'post wieħed. Agħżel il-kumitat u d-data tal-laqgħa biex tara lista tad-dokumenti rilevanti għal kull punt fuq l-aġenda, bil-lingwi kollha disponibbli. Id-dokumenti tista' tiftaħhom direttament fil-browser, tikkondividihom permezz ta' email jew tniżżilhom u tissejvjahom.

Il-laqgħat li jmiss

Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel


Strasburgu : LOW - S1.4

Laqgħa straordinarja
Extraordinary ENVI Committee meeting

Aġenda

Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel


Strasburgu : LOW - S1.4

Smigħ
COMMISSIONER - DESIGNATED Mr. HOEKSTRA

Aġenda

Kumitat għall-Baġits


Strasburgu : LOW - N1.3

Laqgħa straordinarja

Aġenda


Strasburgu : LOW - N1.3

Laqgħa straordinarja
- Joint BUDG-ECON Committee meeting with EVP Dombrovskis and Commissioner Gentiloni

Aġenda

Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali


Strasburgu : WIC - WIC100

Laqgħa straordinarja

Aġenda

Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel


Strasburgu : LOW - S1.4

Smigħ
COMMISSIONER - DESIGNATED Mr. SEFCOVIC

Aġenda

Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija


Strasburgu : LOW - S4.4

Rapporteurs assistenti
Net Zero Industry Act

Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija


Strasburgu : LOW - S4.2

Technical preparatory meeting (legislative
Net Zero Industry Act

Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit


Strasburgu : LOW - N1.3

Laqgħa straordinarja

Aġenda

Sottokumitat għas-Saħħa Pubblika


Strasburgu : SDM - SDM-S7

Laqgħa straordinarja

Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern


Strasburgu : WIC - WIC200

laqgħa konġunta
MEMBRI TAL-KUMITAT GĦALL-IŻVILUPP REĠJONALI

Kumitat għall-Affarijiet Barranin


Strasburgu : WIC - WIC100

Laqgħa straordinarja
Vote on Establishing the Ukraine Facility

Aġenda

Sottokumitat għad-Drittijiet tal-Bniedem


Strasburgu : SDM - SDM-S1

Laqgħa straordinarja

Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji


Brussell : PHS - P1A002

Laqgħa ordinarja

Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur


Brussell : PHS - P3C050

Laqgħa ordinarja

Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu


Brussell : JAN - 4Q1

Laqgħa straordinarja

Kumitat għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali


Brussell : JAN - 6Q2

Laqgħa ordinarja

Kumitat għas-Sajd


Brussell : PHS - P4B001

Laqgħa straordinarja
PECH Committee meeting

Aġenda

Sottokumitat għas-Sigurtà u d-Difiża


Brussell : ASP - A1G-3

Laqgħa ordinarja

Sottokumitat għall-Kwistjonijiet Fiskali


Brussell : PHS - P4B001

Laqgħa ordinarja

Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali


Brussell : ASP - A3G-3

Laqgħa straordinarja
COTER meeting

Kumitat għall-Affarijiet Kostituzzjonali


Brussell : ASP - A5E-2

Laqgħa straordinarja
AFCO extraordinary committee meeting

Kumitat għall-Petizzjonijiet


Brussell : ASP - A1G-3

Laqgħa ordinarja

Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u għall-Ugwaljanza bejn is-Sessi


Brussell : JAN - 6Q2

Laqgħa ordinarja
FEMM Committee meeting

Kumitat għall-Iżvilupp


Brussell : ASP - A1G-2

Laqgħa ordinarja

Kumitat għall-Kultura u l-Edukazzjoni


Brussell : ASP - A3G-2

Laqgħa ordinarja