Please fill this field

Dokumenti tal-laqgħat

Aċċess għad-dokumenti tal-laqgħat

Id-dokumenti kollha tal-laqgħat tal-ġejjieni u tal-imgħoddi tista' ssibhom f'post wieħed. Agħżel il-kumitat u d-data tal-laqgħa biex tara lista tad-dokumenti rilevanti għal kull punt fuq l-aġenda, bil-lingwi kollha disponibbli. Id-dokumenti tista' tiftaħhom direttament fil-browser, tikkondividihom permezz ta' email jew tniżżilhom u tissejvjahom.

Il-laqgħat li jmiss

Kumitat għall-Baġits


Brussell : JAN - 6Q2

Laqgħa ordinarja
- Remote participation

Kumitat għall-Kultura u l-Edukazzjoni


Brussell : JAN - 2Q2

Laqgħa ordinarja

Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u għall-Ugwaljanza bejn is-Sessi


Brussell : ASP - A3E-2

Laqgħa ordinarja

Kumitat għall-Affarijiet Barranin


Brussell : PHS - P3C050

Laqgħa ordinarja

Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali


Brussell : ASP - A3G-3

Laqgħa straordinarja

Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit


Brussell : ASP - A3E-2

Laqgħa ordinarja

Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji


Brussell : JAN - 6Q2

Laqgħa straordinarja
ECON Committee meeting

Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu


Brussell : ASP - A1G-3

Laqgħa ordinarja
TRAN Committee meeting

Kumitat għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali


Brussell : PHS - P1A002

Laqgħa ordinarja
Remote participation. AGRI committee meeting

Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern


Brussell : JAN - 2Q2

Laqgħa ordinarja
Remote participation

Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur


Brussell : ASP - A1G-3

Laqgħa ordinarja
Remote participation

Kumitat għall-Petizzjonijiet


Brussell : ASP - A3G-3

Laqgħa ordinarja
with remote participation

Kumitat għas-Sajd


Brussell : JAN - 6Q1

Laqgħa ordinarja
PECH Committee meeting - remote participation

Kumitat Speċjali dwar l-Indħil Barrani fil-Proċessi Demokratiċi kollha fl-Unjoni Ewropea, inkluża d-Diżinformazzjoni


Brussell : JAN - 6Q1

Laqgħa ordinarja

Kumitat għall-Affarijiet Kostituzzjonali


Brussell : JAN - 6Q2

Laqgħa ordinarja
AFCO committee meeting

Kumitat Speċjali għall-Intelliġenza Artifiċjali f'Era Diġitali


Brussell : ASP - A1G-3

Laqgħa ordinarja
Remote participation