Tionscnamh Eorpach ó na Saoránaigh

Ceadaíonn an Tionscnamh Eorpach ó na Saoránaigh do 1 mhilliún saoránach ón gceathrú cuid ar a laghad de Bhallstáit AE a iarraidh ar an gCoimisiún Eorpach reachtaíocht a mholadh i réimsí a thagann faoi réim a inniúlachta. Tugtar cuireadh d'eagraithe ar thionscnaimh rathúla a dtionscnamh a chur i láthair ag éisteacht phoiblí i bParlaimint na hEorpa os comhair an choiste reachtúil atá freagrach as an ábhar. Ar an leathanach seo, gheobhaidh tú an fhaisnéis go léir a bhaineann le héisteachtaí maidir leis na tionscnaimh ó na saoránaigh.

farm animals in cages: duck, hen and pig

The Committee on Agriculture and Rural Development of the European Parliament, in association with the Committee on Petitions, jointly organised a public hearing on the European Citizens’ Initiative “End the Cage Age’’. The initiative was registered on 5 September 2018 and its result was submitted to the European Commission, after having gathered the support of almost 1.4 million signatories with the minimum threshold reached in 18 Member States.

Diversity & Equality

The European Parliament will hold a public hearing on the European Citizens’ Initiative (ECI) entitled ‘Minority Safepack – one million signatures for diversity in Europe’ on 15 October from 9.00 to 13.00. Due to current COVID-19 constraints, the meeting will be held partly remotely with limited physical presence in the room, but will be fully webstreamed for the public.