Please fill this field

Evropska državljanska pobuda

Evropska državljanska pobuda omogoča, da milijon državljanov iz najmanj četrtine držav članic EU Evropski komisiji naroči pripravo zakonodaje na področjih, ki sodijo v njeno pristojnost. Organizatorji uspešnih pobud so povabljeni, da svojo pobudo pred zakonodajnim odborom, ki je pristojen za določeno tematiko, javno predstavijo v Evropskem parlamentu. Na tej strani boste našli vse razpoložljive informacije o predstavitvah državljanskih pobud.

LIBE CULT PETI

The European Parliament will hold a public hearing on the European Citizens’ Initiative (ECI) entitled ‘Minority Safepack – one million signatures for diversity in Europe’ on 15 October from 9.00 to 13.00. Due to current COVID-19 constraints, the meeting will be held partly remotely with limited physical presence in the room, but will be fully webstreamed for the public.