Europese burgerinitiatieven

Met het Europees burgerinitiatief kunnen één miljoen burgers uit ten minste een kwart van de EU-lidstaten de Europese Commissie verzoeken om wetgeving voor te stellen op gebieden waarvoor zij bevoegd is. De organisatoren van succesvolle initiatieven worden uitgenodigd om hun initiatief toe te lichten tijdens een openbare hoorzitting in het Europees Parlement, voor de ter zake bevoegde wetgevingscommissie. Op deze pagina staat alle beschikbare informatie over hoorzittingen inzake burgerinitiatieven.

The European Parliament will hold a public hearing on the European Citizens’ Initiative (ECI) entitled ‘Minority Safepack – one million signatures for diversity in Europe’ on 15 October from 9.00 to 13.00. Due to current COVID-19 constraints, the meeting will be held partly remotely with limited physical presence in the room, but will be fully webstreamed for the public.