Det europæiske borgerinitiativ

Det europæiske borgerinitiativ giver 1 million borgere fra mindst en fjerdedel af EU's medlemsstater mulighed for at anmode Europa-Kommissionen om at foreslå lovgivning inden for områder, som falder inden for dens kompetence. Arrangører af vellykkede initiativer opfordres til at præsentere deres initiativ ved en offentlig høring i Europa-Parlamentet for det lovgivende udvalg, der er kompetent med hensyn til det pågældende emne. På denne side vil du finde alle de tilgængelige oplysninger om høringer om borgerinitiativer.

farm animals in cages: duck, hen and pig

The Committee on Agriculture and Rural Development of the European Parliament, in association with the Committee on Petitions, jointly organised a public hearing on the European Citizens’ Initiative “End the Cage Age’’. The initiative was registered on 5 September 2018 and its result was submitted to the European Commission, after having gathered the support of almost 1.4 million signatories with the minimum threshold reached in 18 Member States.

Diversity & Equality

The European Parliament will hold a public hearing on the European Citizens’ Initiative (ECI) entitled ‘Minority Safepack – one million signatures for diversity in Europe’ on 15 October from 9.00 to 13.00. Due to current COVID-19 constraints, the meeting will be held partly remotely with limited physical presence in the room, but will be fully webstreamed for the public.