Please fill this field

Euroopa kodanikualgatus

Euroopa kodanikualgatus tähendab, et miljon inimest, kes esindavad vähemalt veerandit ELi liikmesriikidest, võivad nõuda, et Euroopa Komisjon esitaks õigusakti ettepaneku tema pädevusvaldkonda kuuluvas küsimuses. Edukaks osutunud algatuse korraldajatel palutakse seda tutvustada Euroopa Parlamendis teemavaldkonna eest vastutavas parlamendikomisjonis toimuval avalikul kuulamisel. Käesolevalt lehelt leiate kogu teabe kodanikualgatuste kuulamiste kohta.

The European Parliament will hold a public hearing on the European Citizens’ Initiative (ECI) entitled ‘Minority Safepack – one million signatures for diversity in Europe’ on 15 October from 9.00 to 13.00. Due to current COVID-19 constraints, the meeting will be held partly remotely with limited physical presence in the room, but will be fully webstreamed for the public.