Europejskie inicjatywy obywatelskie

Europejska inicjatywa obywatelska daje milionowi obywateli z co najmniej jednej czwartej państw członkowskich UE możliwość zwrócenia się do Komisji Europejskiej z wnioskiem o zaproponowanie przepisów w dziedzinach należących do jej kompetencji. Pomysłodawców udanych inicjatyw zaprasza się do zaprezentowania ich podczas wysłuchania publicznego organizowanego w Parlamencie Europejskim z udziałem komisji przedmiotowo właściwej dla dziedziny, której dotyczą. Na niniejszej stronie podano wszystkie dostępne informacje na temat wysłuchań publicznych dotyczących inicjatyw obywatelskich.

The European Parliament will hold a public hearing on the European Citizens’ Initiative (ECI) entitled ‘Minority Safepack – one million signatures for diversity in Europe’ on 15 October from 9.00 to 13.00. Due to current COVID-19 constraints, the meeting will be held partly remotely with limited physical presence in the room, but will be fully webstreamed for the public.