Please fill this field

Missjonijiet

Kumitat jista' jiddeċiedi li jorganizza missjonijiet fi Stat Membru, pajjiż barra l-UE jew għal konferenzi internazzjonali. Il-missjonijiet isiru fl-eżerċizzju tas-setgħat mogħtja lill-kumitat u huma magħmula minn numru limitat ta' membri tal-kumitat. Il-kumitati jistgħu wkoll jibagħtu, għal mhux aktar minn tlett ijiem, delegazzjoni ta' tliet membri lejn aġenziji li għalihom huma prinċipalment responsabbli. F'dan il-paġna ssib l-informazzjoni kollha disponibbli relatata ma' missjonijiet speċifiċi.

The Flag of Bulgaria in the World Map

The Committee on Petitions organised a fact-finding visit to Bulgaria in the period 24-26 February 2020. In the first part, the members of the delegation met petitioners in Sofia along with the responsible state authorities, professional associations, consumer protection organizations and the Bulgarian Ombudsman to discuss issues related to the banking system and private enforcement agents.