Over de commissies

Welkomstwoord

© European Union 2020 - European Parliament

De Commissie juridische zaken heeft veel horizontale, institutionele en specifieke beleidsbevoegdheden.

In de eerste helft van deze zittingsperiode zijn een goede regulering van kunstmatige intelligentie en de wet inzake digitale diensten prioriteiten. Momenteel is JURI bezig met een herziening van de verordening inzake de betekening en kennisgeving van stukken, en van de verordening inzake bewijsverkrijging en is zij van plan de richtlijn representatieve vorderingen af te ronden. Het deblokkeren van de dossiers over vrouwelijke bestuurders resp. over de verslaglegging per land, de afstemming van de EU-wetgeving op het rechtskader van het Verdrag van Lissabon en de hervorming van de comitéprocedure zijn ook onderwerpen die op de agenda blijven staan.

JURI lanceert initiatieven op het gebied van zorgvuldigheidsverplichtingen voor bedrijven, bekendmaking van niet-financiële informatie door ondernemingen, aansprakelijkheid voor milieuschade, een statuut voor Europese grensoverschrijdende verenigingen, uitdagingen van organisatoren van sportevenementen in de digitale wereld, financiering van geschillen, en het effect van huiselijk geweld en voogdijrechten op vrouwen en kinderen.

JURI helpt het Parlement om een weloverwogen standpunt in te nemen over juridische kwesties (bijv. immuniteiten, keuze van de rechtsgrondslag, geschillen voor het Hof van Justitie). Zij brengt verslag uit over de toepassing van het EU-recht en het subsidiariteitsbeginsel.

Ik hoop dat u onze website nuttig vindt. Bedankt voor uw interesse in de werkzaamheden van JURI.