Vă rugăm să completați acest câmp.

Ultimele documente

Este posibil ca unele dintre aceste documente să nu fie disponibile în limba dumneavoastră; în acest caz, vi se va sugera în mod automat o altă versiune. Fiecare versiune lingvistică sugerată este reprezentată printr-o pictogramă separată. (e.g.: FR ).

MINUTES - Monday, 6 July 2020 EN

24-09-2021 LIBE_PV(2020)07-06-1 PE654.109v01-00 LIBE

MINUTES - Monday, 12 July 2021 - Wednesday, 14 July 2021 EN

23-09-2021 CJ01_PV(2021)07-12-1 PE696.266v01-00 FEMM LIBE

MINUTES - Monday, 1 March 2021 - Tuesday, 2 March 2021 EN

21-09-2021 LIBE_PV(2021)03-01-1 PE689.628v01-00 LIBE

MINUTES - Tuesday, 25 May 2021 EN

20-09-2021 CJ01_PV(2021)05-25-1 PE695.245v01-00 FEMM LIBE

MINUTES - Thursday, 29 October 2020 EN

16-09-2021 CJ01_PV(2020)10-29-1 PE696.437v01-00 FEMM LIBE

AMENDMENTS 1 - 41 - Draft opinion Evaluation of preventive measures for avoiding corruption, irregular spending and misuse of EU and national funds in case of emergency funds and crisis-related spending areas EN

13-09-2021 LIBE_AM(2021)696534 PE696.534v01-00 LIBE
Tomáš ZDECHOVSKÝ

AMENDMENTS 1 - 246 - Draft report Legal migration policy and law EN

10-09-2021 LIBE_AM(2021)696523 PE696.523v01-00 LIBE
Abir AL-SAHLANI

AMENDAMENTELE 1 - 36 - Proiect de aviz Impactul criminalității organizate asupra resurselor proprii ale UE și asupra deturnării fondurilor UE, cu accent deosebit pe gestiunea partajată din perspectiva auditării și controlului

08-09-2021 LIBE_AM(2021)696522 PE696.522v01-00 LIBE
Caterina CHINNICI

AVIZ referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Europene pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă aferent exercițiului financiar 2019

07-09-2021 LIBE_AD(2021)695030 PE695.030v03-00 LIBE
Caterina CHINNICI

AMENDAMENTELE 341 - 431 - Proiect de raport Consolidarea democrației și a libertății și pluralismului mass-mediei în UE: recurgerea nejustificată la acțiuni de drept civil și penal pentru a reduce la tăcere jurnaliștii, ONG-urile și societatea civilă

06-09-2021 CJ03_AM(2021)695300 PE695.300v02-00 JURI LIBE
Tiemo WÖLKEN Roberta METSOLA

PROCES-VERBAL - Luni, 19 aprilie 2021 - Marţi, 20 aprilie 2021

03-09-2021 LIBE_PV(2021)04-19-1 PE691.385v01-00 LIBE

AVIZ referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind o piață unică pentru serviciile digitale (Actul legislativ privind serviciile digitale) și de modificare a Directivei 2000/31/CE

03-09-2021 LIBE_AD(2021)692898 PE692.898v07-00 LIBE
Patrick BREYER

PROIECT DE AVIZ referitor la evaluarea măsurilor preventive pentru a preîntâmpina corupția, cheltuielile neconforme și deturnarea fondurilor UE și a celor naționale în cazul fondurilor de urgență și în domeniile de cheltuieli legate de crize

31-08-2021 LIBE_PA(2021)696432 PE696.432v01-00 LIBE
Tomáš ZDECHOVSKÝ
Termen de depunere a amendamentelor : 08-09-2021

WORKING DOCUMENT on the Draft general budget of the European Union for the financial year 2022 – Section III – Commission - amendments 1-101 from the LIBE Committee – 2021/0227(BUD) EN

27-08-2021 LIBE_DT(2021)696416 PE696.416v01-00 LIBE
Domènec RUIZ DEVESA

PROCES-VERBAL - Luni, 28 iunie 2021 - Marţi, 29 iunie 2021

26-08-2021 LIBE_PV(2021)06-28-1 PE695.094v01-00 LIBE

AMENDAMENTELE 1 - 54 - Proiect de aviz Proiect de buget general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2022 - Introducere generală - Cheltuieli totale - Situația generală a veniturilor - Situația veniturilor și cheltuielilor pe secțiuni

30-07-2021 LIBE_AM(2021)696349 PE696.349v01-00 LIBE
Domènec RUIZ DEVESA

AMENDAMENTELE 38 - 216 - Proiect de aviz Piețe contestabile și echitabile în sectorul digital (Actul legislativ privind piețele digitale)

27-07-2021 LIBE_AM(2021)696323 PE696.323v01-00 LIBE
Ondřej KOVAŘÍK

PROIECT DE AVIZ referitor la impactul criminalității organizate asupra resurselor proprii ale UE și asupra deturnării fondurilor UE, cu accent deosebit pe gestiunea partajată din perspectiva auditării și controlului

16-07-2021 LIBE_PA(2021)696281 PE696.281v01-00 LIBE
Caterina CHINNICI
Termen de depunere a amendamentelor : 03-09-2021

AMENDAMENTELE 1 - 340 - Proiect de raport Consolidarea democrației și a libertății și pluralismului mass-mediei în UE: recurgerea nejustificată la acțiuni de drept civil și penal pentru a reduce la tăcere jurnaliștii, ONG-urile și societatea civilă

15-07-2021 CJ03_AM(2021)695299 PE695.299v01-00 JURI LIBE
Tiemo WÖLKEN Roberta METSOLA

AMENDAMENTELE 1 - 4 - Proiect de recomandare referitoare la Decizia Consiliului privind semnarea, în numele Uniunii, a Acordului dintre Uniunea Europeană și Republica Cabo Verde de modificare a Acordului privind facilitarea eliberării vizelor de scurtă ședere pentru cetățenii Republicii Capului Verde și pentru cetățenii Uniunii Europene

15-07-2021 LIBE_AM(2021)695321 PE695.321v01-00 LIBE
Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR

AMENDAMENTELE 48 - 203 - Proiect de raport Sistemul informatizat de comunicare în cadrul procedurilor civile și penale transfrontaliere (sistemul e-CODEX) și modificarea Regulamentului (UE) 2018/1726

14-07-2021 CJ03_AM(2021)695246 PE695.246v01-00 JURI LIBE
Nuno MELO Emil RADEV

WORKING DOCUMENT on Report on the fact-finding investigation on Frontex concerning alleged fundamental rights violations EN

14-07-2021 LIBE_DT(2021)692887 PE692.887v01-00 LIBE

AVIZ referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind guvernanța datelor la nivel european (Legea privind guvernanța datelor)

13-07-2021 LIBE_AD(2021)692728 PE692.728v03-00 LIBE
Sergey LAGODINSKY

WORKING DOCUMENT on the Draft general budget of the European Union for the financial year 2022 – Section III – Commission - amendments 1-26 from the Rapporteur EN

13-07-2021 LIBE_DT(2021)695310 PE695.310v01-00 LIBE
Domènec RUIZ DEVESA

PROIECT DE RAPORT conținând recomandări adresate Comisiei privind migrația legală și legislația

12-07-2021 LIBE_PR(2021)695231 PE695.231v01-00 LIBE
Abir AL-SAHLANI
Termen de depunere a amendamentelor : 08-09-2021

AMENDAMENTELE 1 - 438 - Proiect de raport Combaterea violenței pe criterii de gen: violența cibernetică

09-07-2021 CJ01_AM(2021)695117 PE695.117v01-00 FEMM LIBE
Elissavet VOZEMBERG-VRIONIDI Sylwia SPUREK

PROIECT DE AVIZ referitor la bugetul pe 2022

09-07-2021 LIBE_PA(2021)695140 PE695.140v01-00 LIBE
Domènec RUIZ DEVESA
Termen de depunere a amendamentelor : 28-07-2021

PROIECT DE AVIZ referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Europene pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă aferent exercițiului financiar 2019 (FRONTEX)

06-07-2021 LIBE_PA(2021)695030 PE695.030v02-00 LIBE
Caterina CHINNICI
Termen de depunere a amendamentelor : 05-07-2021

AMENDAMENTELE 1 - 51 - Proiect de aviz Descărcarea de gestiune 2019: Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă (FRONTEX)

06-07-2021 LIBE_AM(2021)695229 PE695.229v01-00 LIBE
Caterina CHINNICI

PROCES-VERBAL - Joi, 4 februarie 2021

02-07-2021 LIBE_PV(2021)02-04-1 PE680.926v01-00 LIBE

AMENDAMENTELE 85 - 247 - Proiect de aviz Măsuri pentru un nivel comun ridicat de securitate cibernetică în Uniune și abrogarea Directivei (UE) 2016/1148

01-07-2021 LIBE_AM(2021)695133 PE695.133v01-00 LIBE
Lukas MANDL

AMENDAMENTELE 248 - 250 - Proiect de aviz Măsuri pentru un nivel comun ridicat de securitate cibernetică în Uniune, abrogarea Directivei (UE) 2016/1148

01-07-2021 LIBE_AM(2021)695134 PE695.134v01-00 LIBE
Lukas MANDL

AVIZ referitor la elaborarea unor orientări pentru aplicarea regimului general de condiționalitate pentru protecția bugetului Uniunii

29-06-2021 LIBE_AD(2021)693786 PE693.786v02-00 LIBE
Terry REINTKE

PROCES-VERBAL - Luni, 25 mai 2020

24-06-2021 LIBE_PV(2020)05-25-1 PE652.535v01-00 LIBE

PROIECT DE AVIZ referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind piețele contestabile și echitabile în sectorul digital (Actul legislativ privind piețele digitale)

22-06-2021 LIBE_PA(2021)693946 PE693.946v01-00 LIBE
Ondřej KOVAŘÍK
Termen de depunere a amendamentelor : 20-07-2021

PROIECT DE RECOMANDARE PENTRU A DOUA LECTURĂ privind poziția în primă lectură a Consiliului în vederea adoptării Regulamentului Parlamentului European și al Consiliului de instituire, ca parte a Fondului de management integrat al frontierelor, a Instrumentului de sprijin financiar pentru managementul frontierelor și politica de vize

21-06-2021 LIBE_PR(2021)693650 PE693.650v01-00 LIBE
Tanja FAJON

AVIZ referitor la protecția persoanelor cu dizabilități prin intermediul petițiilor: lecții învățate

18-06-2021 LIBE_AD(2021)691182 PE691.182v02-00 LIBE
Tom VANDENDRIESSCHE

PROIECT DE RECOMANDARE PENTRU A DOUA LECTURĂ referitor la poziția în primă lectură a Consiliului în vederea adoptării unui regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a Fondului pentru azil și migrație

18-06-2021 LIBE_PR(2021)692950 PE692.950v01-00 LIBE
Tanja FAJON

PROIECT DE RECOMANDARE PENTRU A DOUA LECTURĂ referitoare la poziția în primă lectură a Consiliului în vederea adoptării Regulamentului Parlamentului European și al Consiliului de instituire a Fondului pentru securitate internă

18-06-2021 LIBE_PR(2021)693651 PE693.651v01-00 LIBE
Monika HOHLMEIER

PROIECT DE RECOMANDARE referitoare la Decizia Consiliului privind semnarea, în numele Uniunii, a Acordului dintre Uniunea Europeană și Republica Cabo Verde de modificare a Acordului privind facilitarea eliberării vizelor de scurtă ședere pentru cetățenii Republicii Capului Verde și pentru cetățenii Uniunii Europene

18-06-2021 LIBE_PR(2021)693763 PE693.763v02-00 LIBE
Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR
Termen de depunere a amendamentelor : 15-07-2021

AMENDAMENTELE 1 - 32 - Proiect de aviz referitor la elaborarea unor orientări pentru aplicarea regimului general de condiționalitate pentru protecția bugetului Uniunii

18-06-2021 LIBE_AM(2021)693941 PE693.941v01-00 LIBE
Terry REINTKE

AMENDAMENTELE 46 - 270 - Proiect de raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind reziliența entităților critice

17-06-2021 LIBE_AM(2021)693909 PE693.909v01-00 LIBE
Michal ŠIMEČKA

PROIECT DE AVIZ referitor la elaborarea unor orientări pentru aplicarea regimului general de condiționalitate pentru protecția bugetului Uniunii

15-06-2021 LIBE_PA(2021)693786 PE693.786v01-00 LIBE
Terry REINTKE
Termen de depunere a amendamentelor : 17-06-2021

PROIECT DE RAPORT referitor la consolidarea democrației și a libertății și pluralismului mass-mediei în UE: recurgerea nejustificată la acțiuni de drept civil și penal pentru a reduce la tăcere jurnaliștii, ONG-urile și societatea civilă

14-06-2021 CJ03_PR(2021)693861 PE693.861v01-00 JURI LIBE
Tiemo WÖLKEN Roberta METSOLA
Termen de depunere a amendamentelor : 08-07-2021

PROIECT DE RAPORT referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind un sistem informatizat de comunicare în cadrul procedurilor civile și penale transfrontaliere (sistemul e-CODEX) și de modificare a Regulamentului (UE) 2018/1726

14-06-2021 CJ03_PR(2021)693869 PE693.869v01-00 JURI LIBE
Emil RADEV Nuno MELO
Termen de depunere a amendamentelor : 08-07-2021

PROIECT DE AVIZ referitor la propunerea de Directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind măsuri pentru un nivel comun ridicat de securitate cibernetică în Uniune, de abrogare a Directivei (UE) 2016/1148

10-06-2021 LIBE_PA(2021)693822 PE693.822v01-00 LIBE
Lukas MANDL
Termen de depunere a amendamentelor : 30-06-2021

AMENDAMENTELE 126 - 910 - Proiect de aviz Propunerea de regulament al Parlamentul European și al Consiliului privind o piață unică pentru serviciile digitale (Actul legislativ privind serviciile digitale) și de modificare a Directivei 2000/31/CE

10-06-2021 LIBE_AM(2021)693830 PE693.830v01-00 LIBE
Patrick BREYER

AMENDAMENTELE 1 - 401 - Proiect de raport Identificarea violenței de gen ca un nou domeniu al criminalității enumerat la articolul 83 alineatul (1) din TFUE

08-06-2021 CJ01_AM(2021)693724 PE693.724v01-00 FEMM LIBE
Diana RIBA I GINER Malin BJÖRK

AMENDAMENTELE 124 - 554 - Proiect de raport Modificarea Regulamentului (UE) 2016/794 în ceea ce privește cooperarea Europol cu părți private, prelucrarea datelor cu caracter personal de către Europol în sprijinul anchetelor penale și rolul Europol în domeniul cercetării și inovării

08-06-2021 LIBE_AM(2021)693801 PE693.801v01-00 LIBE
Javier ZARZALEJOS

AMENDAMENTELE 555 - Proiect de raport Raport legislativ referitor la propunerea de regulament de modificare a Regulamentului (UE) 2016/794 în ceea ce privește cooperarea Europol cu părțile private, prelucrarea datelor cu caracter personal de către Europol în sprijinul anchetelor penale și rolul Europol în materie de cercetare și inovare

08-06-2021 LIBE_AM(2021)693804 PE693.804v01-00 LIBE
Javier ZARZALEJOS

AMENDAMENTELE 42 - 180 - Proiect de raport Modificarea Regulamentului (UE) 2018/1862 privind instituirea, funcționarea și utilizarea Sistemului de informații Schengen (SIS) în domeniul cooperării polițienești și al cooperării judiciare în materie penală, în ceea ce privește introducerea de semnalări de către Europol

07-06-2021 LIBE_AM(2021)693797 PE693.797v01-00 LIBE
Javier ZARZALEJOS

PROIECT DE RECOMANDARE PENTRU A DOUA LECTURĂ referitoare la poziția în primă lectură a Consiliului în vederea adoptării unui regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 603/2013, (UE) 2016/794, (UE) 2018/1862, (UE) 2019/816 și (UE) 2019/818 în ceea ce privește stabilirea condițiilor de acces la celelalte sisteme de informații ale UE în scopuri legate de Sistemul de informații privind vizele

04-06-2021 LIBE_PR(2021)693559 PE693.559v02-00 LIBE
Paulo RANGEL

PROIECT DE RECOMANDARE PENTRU A DOUA LECTURĂ referitoare la poziția în primă lectură a Consiliului în vederea adoptării unui regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 767/2008, (CE) nr. 810/2009, (UE) 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1860, (UE) 2018/1861, (UE) 2019/817 și (UE) 2019/1896 ale Parlamentului European și ale Consiliului și de abrogare a Deciziilor 2004/512/CE și 2008/633/JAI ale Consiliului, în scopul reformării Sistemului de informații privind vizele

03-06-2021 LIBE_PR(2021)693558 PE693.558v01-00 LIBE
Paulo RANGEL

AMENDAMENTELE 160 - 381 - Proiect de aviz Guvernanța datelor la nivel european (Legea privind guvernanța datelor)

03-06-2021 LIBE_AM(2021)693715 PE693.715v01-00 LIBE
Sergey LAGODINSKY