Recentste documenten

Sommige van deze documenten zijn mogelijk niet in uw taal beschikbaar. In dat geval wordt automatisch een andere versie aangeboden. Deze documenten worden aangeduid met een icoon voor de voorgestelde taalversie. (e.g.: FR ).

NOTULEN - Maandag 7 december 2020

10-04-2021 CJ01_PV(2020)12-07-1 PE663.237v01-00 FEMM LIBE

NOTULEN - Maandag 9 november 2020 - Dinsdag 10 november 2020

07-04-2021 LIBE_PV(2020)11-09-1 PE662.102v01-00 LIBE

MINUTES - Monday, 30 November 2020 - Tuesday, 1 December 2020 EN

06-04-2021 LIBE_PV(2020)11-30-1 PE680.852v01-00 LIBE

ONTWERPAANBEVELING VOOR DE TWEEDE LEZING betreffende het standpunt van de Raad in eerste lezing met het oog op de vaststelling van een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake het tegengaan van de verspreiding van terroristische online-inhoud

06-04-2021 LIBE_PR(2021)691200 PE691.200v02-00 LIBE
Patryk JAKI

NOTULEN - Dinsdag 26 januari 2021

31-03-2021 CJ09_PV(2021)01-26-1 PE689.784v01-00 CONT LIBE

ADVIES inzake artificiële intelligentie in het onderwijs en in de culturele en audiovisuele sector

31-03-2021 LIBE_AD(2020)650370 PE650.370v04-00 LIBE
Ondřej KOVAŘÍK

ONTWERPADVIES over de bescherming van personen met een handicap via verzoekschriften: opgedane ervaring

29-03-2021 LIBE_PA(2021)691182 PE691.182v01-00 LIBE
Tom VANDENDRIESSCHE

ONTWERPADVIES inzake burgerdialogen en burgerparticipatie in de besluitvorming van de EU

29-03-2021 LIBE_PA(2021)691183 PE691.183v01-00 LIBE
Loránt VINCZE

ONTWERPVERSLAG over het verslag van de Commissie over de rechtsstaat 2020

26-03-2021 LIBE_PR(2021)689878 PE689.878v01-00 LIBE
Domènec RUIZ DEVESA

AMENDEMENTEN 1 - 77 - Ontwerpadvies Verslag over de uitvoering van de EU-trustfondsen en de faciliteit voor vluchtelingen in Turkije

25-03-2021 LIBE_AM(2021)689810 PE689.810v01-00 LIBE
Sira REGO

ONTWERPVERSLAG over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordeningen (EU) 2019/816 en (EU) 2019/818 wat betreft de vaststelling van de voorwaarden voor toegang tot andere EU-informatiesystemen voor de doeleinden van het Europees reisinformatie- en -autorisatiesysteem

25-03-2021 LIBE_PR(2021)691129 PE691.129v01-00 LIBE
Jeroen LENAERS

NOTULEN - Maandag 29 juni 2020

22-03-2021 LIBE_PV(2020)06-29-1 PE660.151v02-00 LIBE

AMENDEMENTEN 1 - 37 - Ontwerp van geactualiseerd mandaat Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de instelling van “Eurodac” voor de vergelijking van biometrische gegevens ten behoeve van een doeltreffende toepassing van Verordening (EU) XXX/XXX [verordening betreffende asiel- en migratiebeheer] en van Verordening (EU) XXX/XXX [hervestigingsverordening] voor de identificatie van een illegaal verblijvende onderdaan van een derde land of staatloze en betreffende verzoeken van rechtshandhavingsinstanties van de lidstaten en Europol om vergelijkingen van Eurodac-gegevens ten behoeve van rechtshandhaving, en tot wijziging van de Verordeningen (EU) 2018/1240 en (EU) 2019/818

19-03-2021 LIBE_AM(2021)661979 PE661.979v01-00 LIBE
Jorge BUXADÉ VILLALBA

TOELICHTING Bij het ontwerp inzake het geactualiseerd mandaat van het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de totstandbrenging van “Eurodac” voor de vergelijking van vingerafdrukken voor een doeltreffende toepassing van Verordening (EU) nr. 604/2013, ter identificatie van een illegaal verblijvende onderdaan van een derde land of staatloze, en het verzoek om Eurodac-gegevens van rechtshandhavingsinstanties van de lidstaten en Europol te vergelijken ten behoeve van de wetshandhaving.

19-03-2021 LIBE_DT(2021)661983 PE661.983v01-00 LIBE
Jorge BUXADÉ VILLALBA

AMENDEMENTEN 1 - 45 - Ontwerpadvies Initiatiefrecht van het Parlement

16-03-2021 LIBE_AM(2021)689823 PE689.823v01-00 LIBE
Gwendoline DELBOS-CORFIELD

ADVIES inzake het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken voor het begrotingsjaar 2019

04-03-2021 LIBE_AD(2021)661922 PE661.922v03-00 LIBE
Caterina CHINNICI

ADVIES inzake het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Agentschap van de Europese Unie voor het operationeel beheer van grootschalige IT-systemen op het gebied van vrijheid, veiligheid en recht (eu-LISA) voor het begrotingsjaar 2019

04-03-2021 LIBE_AD(2021)661923 PE661.923v03-00 LIBE
Caterina CHINNICI

AMENDEMENTEN 1 - 128 - Voorontwerp van resolutie Data Protection Commissioner tegen Facebook Ireland Limited en Maximilian Schrems (“Schrems II”) - Zaak C-311/18

04-03-2021 LIBE_AM(2021)681102 PE681.102v02-00 LIBE
Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR

Advies inzake de algemene richtsnoeren voor voorbereiding van de begroting 2022, Afdeling III – Commissie

04-03-2021 LIBE_AL(2021)689589 PE689.589v02-00 LIBE
Domènec RUIZ DEVESA

ONTWERPADVIES over het verslag over de uitvoering van de EU-trustfondsen en de faciliteit voor vluchtelingen in Turkije

02-03-2021 LIBE_PA(2021)680984 PE680.984v01-00 LIBE
Sira REGO

ADVIES inzake het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2019, afdeling III - Commissie en uitvoerende agentschappen

25-02-2021 LIBE_AD(2021)661914 PE661.914v02-00 LIBE
Caterina CHINNICI

ADVIES inzake het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten voor het begrotingsjaar 2019

25-02-2021 LIBE_AD(2021)661916 PE661.916v03-00 LIBE
Caterina CHINNICI

ADVIES inzake het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving voor het begrotingsjaar 2019

25-02-2021 LIBE_AD(2021)661917 PE661.917v02-00 LIBE
Caterina CHINNICI

ADVIES inzake het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Europese Eenheid voor justitiële samenwerking (Eurojust) voor het begrotingsjaar 2019

25-02-2021 LIBE_AD(2021)661918 PE661.918v03-00 LIBE
Caterina CHINNICI

ADVIES inzake het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Agentschap van de Europese Unie voor opleiding op het gebied van rechtshandhaving (Cepol) voor het begrotingsjaar 2019

25-02-2021 LIBE_AD(2021)661919 PE661.919v02-00 LIBE
Caterina CHINNICI

ADVIES inzake het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Grens- en kustwachtagentschap voor het begrotingsjaar 2019

25-02-2021 LIBE_AD(2021)661920 PE661.920v02-00 LIBE
Caterina CHINNICI

ADVIES inzake het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Agentschap van de Europese Unie voor samenwerking op het gebied van rechtshandhaving (Europol) voor het begrotingsjaar 2019

25-02-2021 LIBE_AD(2021)661921 PE661.921v02-00 LIBE
Caterina CHINNICI

ADVIES inzake het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de agentschappen van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2019: functioneren, financieel beheer en controle

25-02-2021 LIBE_AD(2021)661924 PE661.924v02-00 LIBE
Caterina CHINNICI

ADVIES inzake het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2019, afdeling IX - Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming

24-02-2021 LIBE_AD(2021)661915 PE661.915v02-00 LIBE
Caterina CHINNICI

ADVIES inzake een Europese datastrategie

18-02-2021 LIBE_AD(2021)659067 PE659.067v03-00 LIBE
Marina KALJURAND

ADVIES inzake de digitale toekomst van Europa vormgeven: belemmeringen voor de werking van de digitale eengemaakte markt wegnemen en het gebruik van AI voor Europese consumenten verbeteren

15-02-2021 LIBE_AD(2021)660406 PE660.406v02-00 LIBE
Annalisa TARDINO

NOTULEN - Donderdag 11 juni 2020

08-02-2021 LIBE_PV(2020)06-11-1 PE653.778v01-00 LIBE

NOTULEN - Maandag 13 juli 2020 - Dinsdag 14 juli 2020

08-02-2021 LIBE_PV(2020)07-13-1 PE655.723v01-00 LIBE

NOTULEN - Maandag 11 januari 2021 - Dinsdag 12 januari 2021

08-02-2021 LIBE_PV(2021)01-11-1 PE663.190v01-00 LIBE

van de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken inzake de sluiting, namens de Unie, van de handels- en samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie, enerzijds, en het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland, anderzijds, en van de overeenkomst tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland inzake beveiligingsprocedures voor de uitwisseling en bescherming van gerubriceerde gegevens

05-02-2021 LIBE_AL(2021)680848 PE680.848v01-00 LIBE
Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR

NOTULEN - Donderdag 15 oktober 2020

05-02-2021 LIBE_PV(2020)10-15-1 PE680.854v01-00 LIBE

ONTWERPADVIES inzake het initiatiefrecht van het Parlement

04-02-2021 LIBE_PA(2021)680906 PE680.906v01-00 LIBE
Gwendoline DELBOS-CORFIELD

AMENDEMENTEN 1-173 - Ontwerpresolutie Evaluatieverslag van de Commissie over de toepassing van de algemene verordening gegevensbescherming, twee jaar na de inwerkingtreding

03-02-2021 LIBE_AM(2020)663032 PE663.032v02-00 LIBE
Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR

NOTULEN - Donderdag 14 januari 2021

28-01-2021 LIBE_PV(2021)01-14-1 PE663.254v01-00 LIBE

NOTULEN - Donderdag 16 juli 2020

25-01-2021 LIBE_PV(2020)07-16-1 PE660.114v01-00 LIBE

AMENDEMENTEN 1 - 178 - Ontwerpverslag Het jaarverslag over de werking van het Schengengebied

21-01-2021 LIBE_AM(2021)663369 PE663.369v01-00 LIBE
Tanja FAJON

AMENDEMENTEN 1 - 17 - Ontwerpadvies Kwijting 2019: Agentschap van de Europese Unie voor het operationeel beheer van grootschalige IT-systemen op het gebied van vrijheid, veiligheid en recht (eu-LISA)

20-01-2021 LIBE_AM(2021)663241 PE663.241v02-00 LIBE
Caterina CHINNICI

AMENDEMENTEN 1 - 31 - Ontwerpadvies Kwijting 2019: Agentschap van de Europese Unie voor samenwerking op het gebied van rechtshandhaving (Europol)

20-01-2021 LIBE_AM(2021)663242 PE663.242v02-00 LIBE
Caterina CHINNICI

AMENDEMENTEN 1 - 22 - Ontwerpadvies Kwijting 2019: Algemene begroting EU – Europese Commissie

20-01-2021 LIBE_AM(2021)663243 PE663.243v02-00 LIBE
Caterina CHINNICI

AMENDEMENTEN 1 - 111 - Ontwerpinterimverslag Wijziging van Verordening (EG) nr. 168/2007 tot oprichting van een Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten

20-01-2021 LIBE_AM(2021)663351 PE663.351v01-00 LIBE
Lukas MANDL

AMENDEMENTEN 1 - 11 - Ontwerpadvies Kwijting 2019: Europees Waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving (EWDD)

19-01-2021 LIBE_AM(2021)663238 PE663.238v02-00 LIBE
Caterina CHINNICI

AMENDEMENTEN 1 - 23 - Ontwerpadvies Kwijting 2019: Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten (FRA)

19-01-2021 LIBE_AM(2021)663239 PE663.239v02-00 LIBE
Caterina CHINNICI

AMENDEMENTEN 1 - 26 - Ontwerpadvies Het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de agentschappen van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2019: functioneren, financieel beheer en controle

19-01-2021 LIBE_AM(2021)663240 PE663.240v02-00 LIBE
Caterina CHINNICI

ADVIES inzake de tenuitvoerlegging van Richtlijn 2000/78/EG van de Raad tot instelling van een algemeen kader voor gelijke behandeling in arbeid en beroep, in het licht van het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap

15-01-2021 LIBE_AD(2021)658775 PE658.775v02-00 LIBE
Lucia ĎURIŠ NICHOLSONOVÁ

ADVIES inzake de bescherming van de mensenrechten en het externe migratiebeleid van de EU

15-01-2021 LIBE_AD(2021)658862 PE658.862v02-00 LIBE
Sira REGO

AMENDEMENTEN 1 - 15 - Ontwerpadvies Kwijting 2019: EU-Agentschap voor justitiële samenwerking in strafzaken (Eurojust)

15-01-2021 LIBE_AM(2021)663245 PE663.245v01-00 LIBE
Caterina CHINNICI

AMENDEMENTEN 1 - 21 - Ontwerpadvies Kwijting 2019: Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken (EASO)

15-01-2021 LIBE_AM(2021)663246 PE663.246v01-00 LIBE
Caterina CHINNICI

AMENDEMENTEN 1 - 39 - Ontwerpadvies Kwijting 2019: Europees Grens- en kustwachtagentschap (Frontex)

15-01-2021 LIBE_AM(2021)663247 PE663.247v01-00 LIBE
Caterina CHINNICI

AMENDEMENTEN 1 - 12 - Ontwerpadvies Kwijting 2019: Algemene begroting van de EU – Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming

15-01-2021 LIBE_AM(2021)663248 PE663.248v01-00 LIBE
Caterina CHINNICI

AMENDEMENTEN 1 - 15 - Ontwerpadvies Kwijting 2019: Agentschap van de Europese Unie voor opleiding op het gebied van rechtshandhaving (Cepol)

15-01-2021 LIBE_AM(2021)663249 PE663.249v01-00 LIBE
Caterina CHINNICI

ADVIES inzake de aansprakelijkheid van bedrijven voor milieuschade

21-12-2020 LIBE_AD(2020)658919 PE658.919v02-00 LIBE
Saskia BRICMONT

AMENDEMENTEN 1 - 21 - Ontwerpadvies Digitale toekomst van Europa vormgeven: belemmeringen voor de werking van de digitale eengemaakte markt wegnemen en het gebruik van AI voor Europese consumenten verbeteren

15-12-2020 LIBE_AM(2020)662134 PE662.134v01-00 LIBE
Annalisa TARDINO

ONTWERPINTERIMVERSLAG over het voorstel voor een verordening van de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 168/2007 tot oprichting van een Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten

15-12-2020 LIBE_PR(2020)662151 PE662.151v01-00 LIBE
Lukas MANDL

NOTULEN - Maandag 13 januari 2020

11-12-2020 LIBE_PV(2020)01-13-1 PE646.797v01-00 LIBE