Please fill this field

O nas

Pozdravne besede

FEMM Committee Chair FEMM Committee Chair
FEMM Committee Chair © European Union 2019 - EP
Kot predsednica Odbora za pravice žensk in enakost spolov želim dobrodošlico vsem obiskovalcem našega spletišča.

Zelo dobro vem, da se je treba boriti za to, kar želimo doseči. Poleg tega je treba uporabiti svoj glas in poskrbeti, da so tudi drugi slišani. Dialog med našim odborom in državljani na spletu bo omogočil spodbujanje preglednosti in nas bo zbližal.

Naš odbor se zaveda izzivov, s katerimi se soočajo ženske, kljub številnim uspehom pri povečanju naše vloge. V splošnem imamo pomisleke glede finančne neenakosti, in sicer razliki v plačilu med spoloma, nazadovanja pravic žensk, vključno s pravicami LGBTIQ, premajhne zastopanosti žensk pri odločanju, nasilja nad ženskami ter naših pravic v zvezi s spolnim in reproduktivnim zdravjem. Preseči želimo vključevanje načela enakosti spolov v vse politike EU. Želimo, da postane enakost spolov prednostna naloga EU, saj enakost spolov pomeni boljšo zakonodajo. Da bi to dosegli, potrebujemo pomoč civilne družbe in vseh organizacij, ki se zavzemajo za enake pravice za vse.

Vabimo vas, da se seznanite z najsodobnejšimi informacijami in novicami našega odbora, tako na tem mestu kot v družabnih omrežjih. Pridružite se nam za Evropo, ki ponuja enake možnosti za vse, pridružite se nam za nadaljevanje boja za enakost.

Evelyn Regner
Kontakti

Brussels Strasbourg