Πληροφορίες

Καλωσόρισμα

FEMM Committee Chair FEMM Committee Chair
FEMM Committee Chair © European Union 2019 - EP
Ως πρόεδρος της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων, θα ήθελα να καλωσορίσω όλους τους επισκέπτες στον ιστότοπό μας.

Γνωρίζω πολύ καλά ότι, οτιδήποτε και αν θέλετε να επιτύχετε, πρέπει να αγωνιστείτε. Επιπλέον, πρέπει να χρησιμοποιείτε τη φωνή σας και να διασφαλίσετε ότι θα ακούγεται και η φωνή των άλλων. Έτσι, για εμάς, ο διάλογος μεταξύ της επιτροπής μας και των πολιτών που χρησιμοποιούν ηλεκτρονικά μέσα θα μας επιτρέψει να προωθήσουμε τη διαφάνεια και να προσεγγίσουμε ο ένας τον άλλον.

Η επιτροπή μας έχει επίγνωση των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες, παρά τις πολυάριθμες επιτυχίες που έχουν σημειωθεί στον τομέα της χειραφέτησης των γυναικών. Οι γενικές ανησυχίες που εκφράζουμε αφορούν την οικονομική ανισότητα, και συγκεκριμένα το μισθολογικό χάσμα μεταξύ των φύλων, την εναντίωση στα δικαιώματα των γυναικών, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων των ΛΟΑΔΜ, την υποεκπροσώπηση των γυναικών στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων, τη βία κατά των γυναικών, και τα δικαιώματά μας όσον αφορά την σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία. Θέλουμε να προχωρήσουμε πέρα από την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου σε όλες τις πολιτικές της ΕΕ. Θέλουμε να αναγάγουμε την ισότητα των φύλων σε προτεραιότητα στην ΕΕ, διότι η ισότητα των φύλων συνεπάγεται καλύτερη νομοθεσία. Για τον σκοπό αυτό, χρειαζόμαστε τη βοήθεια της κοινωνίας των πολιτών και όλων των οργανώσεων που συμβάλλουν στην ανάληψη ενεργού δράσης για την εξασφάλιση ίσων δικαιωμάτων για όλους.

Σας καλούμε να μας επισκεφθείτε για να βρείτε επικαιροποιημένα στοιχεία και τα τελευταία νέα από την επιτροπή μας, τόσο εδώ όσο και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ελάτε μαζί μας για να εργαστούμε για την οικοδόμηση μιας Ευρώπης που θα προσφέρει ίσες ευκαιρίες για όλους, ελάτε μαζί μας για να συνεχίσουμε τον αγώνα για την ισότητα.

Evelyn Regner
Επικοινωνία

Brussels Strasbourg