Относно

Приветствие

FEMM Committee Chair FEMM Committee Chair
FEMM Committee Chair © European Union 2019 - EP
Като председател на комисията по правата на жените и равенството между половете бих искал да приветствам всички посетители на нашия уебсайт.

Знам много добре, че всяко нещо, което желаем да постигнем, трябва сами да си извоюваме. Освен това трябва да се борим гласът ни да се чува, а и гласът на другите също да бъде чут. Ето защо диалогът между нашата комисия и гражданите, който водим с помощта на онлайн средства, ще ни позволи да засилим прозрачността и ще ни сближи.

Нашата комисия е наясно с предизвикателствата, пред които са изправени жените въпреки постигнатия успех в областта на овластяването на жените. Основните ни притеснения са свързани с финансовото неравенство, а именно различията в заплащането, с враждебните реакции срещу правата на жените, включително ЛГБТИК лицата, с по-слабото участие на жените при вземането на решения, с насилието срещу жени, както и със сексуалното и репродуктивно здраве и права. Желанието ни е да стигнем отвъд интегрирането на принципа на равенство между половете във всички политики на ЕС. Искаме да превърнем равенството между половете в приоритет на ЕС, защото равенство между половете означава по-добро законодателство. За да постигнем това, ни е необходима помощта на гражданското общество и на всички организации, които допринасят за борбата за равни права.

Приканваме Ви да ни посетите, за да намерите актуална информация и последни новини от комисията ни както тук, така и в социалните медии. Присъединете се към нас, за да работим за Европа, която предлага равни възможности на всички, присъединете са към нас, за да продължим битката за равенство.

Евелин Регнер
За контакти

Brussels Strasbourg