Please fill this field

Om utskotten

Välkomstord

FEMM Committee Chair FEMM Committee Chair
FEMM Committee Chair © European Union 2019 - EP
Som ordförande för utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män vill jag hälsa dig välkommen till vår webbplats.

Jag vet mycket väl att man måste kämpa för det man vill uppnå. Dessutom måste man göra sin röst hörd och se till att andra också får komma till tals. Därför kommer en dialog online mellan vårt utskott och allmänheten att hjälpa oss att främja öppenhet och föra oss närmare varandra.

Vi känner till de utmaningar som kvinnor ställs inför, trots att många framsteg har gjorts för att ge kvinnor ett större inflytande. Våra allmänna farhågor gäller frågor som den ekonomiska ojämställdheten – det vill säga lönegapet mellan kvinnor och män – den backlash som har drabbat kvinnor inklusive hbtqi-rättigheter, kvinnors underrepresentation i beslutsfattande, våldet mot kvinnor och kvinnors sexuella och reproduktiva hälsa och rättigheter. Att integrera jämställdhetsperspektivet i all EU-politik är bara första steget. Vi vill göra jämställdhet till en prioriterad fråga i EU, eftersom jämställdhet leder till bättre lagstiftning. I det arbetet behöver vi hjälp från det civila samhället och alla organisationer som engagerar sig för lika rättigheter för alla.

Besök oss gärna, såväl här som på sociala medier, för uppdaterad och aktuell information från vårt utskott. Hjälp oss att arbeta för ett EU som erbjuder lika möjligheter för alla, och att fortsätta kämpa för jämställdhet.

Evelyn Regner
Kontakter

Brussels Strasbourg