Apie

Sveikinimo kalba

FEMM Committee Chair FEMM Committee Chair
FEMM Committee Chair © European Union 2019 - EP
Kaip moterų teisių ir lyčių lygybės komiteto pirmininkė, norėčiau pasveikinti visus mūsų svetainės lankytojus.

Puikiai žinau, kad, norint kažko pasiekti, reikia už tai pakovoti. Be to, reikia naudotis galimybėmis pareikšti savo nuomonę ir pasirūpinti, kad ją išgirstų ir kiti. Mūsų komiteto ir piliečių dialogas naudojantis internetinėmis priemonėmis – tai mūsų galimybė skatinti skaidrumą ir suartėti.

Mūsų komitetas žino iššūkius, su kuriais moterys susiduria nepaisant sėkmingo jų įgalėjimo. Susirūpinimą mums keliantys bendro pobūdžio klausimai apima finansinę nelygybę – pirmiausia vyrų ir moterų darbo užmokesčio skirtumą – priešiškumą moterų, įskaitant LGBTIQ asmenis, teises, nepakankamą moterų dalyvavimą priimant sprendimus, smurtą prieš moteris bei mūsų teises, susijusias su lytine ir reprodukcine sveikata. Mes nenorime apsiriboti vien lyčių aspekto integravimu į visų sričių ES politiką. Norime, kad lyčių lygybė taptų ES prioritetu, nes lyčių lygybė reiškia geresnę teisėkūrą. Kad pasiektume šį tikslą, turime padėti pilietinei visuomenei ir visoms organizacijoms, kurios padeda siekti lygių teisų visiems.

Kviečiame apsilankyti mūsų svetainėje ir pasidomėti naujausia mūsų komiteto informacija bei naujienomis. Visa tai galima rasti ir socialinėje žiniasklaidoje. Sujunkime jėgas dėl Europos, kurioje lygios galimybės būtų prieinamos visiems. Sujunkime jėgas ir tęskime kovą už lygybę.

Evelyn Regner