Apie

Sveikinimo kalba

Robert Biedroń sitting in front of flags
Robert Biedroń - Chair of the FEMM Committee © European Union 2022 - European Parliament

Jus sveikina Moterų teisių ir lyčių lygybės (FEMM) komitetas.

Man teko didelė garbė būti išrinktam FEMM komitetu pirmininku. Ne vienus metus dirbu kovos už moterų teises ir lyčių lygybės srityje, tad didžiuojuosi šio komiteto veikla, nors mūsų laukia dar daug iššūkių.

COVID pandemija neproporcingai ir daugybe būdų paveikė moteris ir mergaites: nuo išaugusio smurto dėl lyties iki dar sunkesnės priežiūros naštos, nuo ekonominio poveikio sektoriams, kuriuose daugiausia dirba moterys, iki nesaugių darbo sutarčių. Todėl priimant sprendimus, susijusius su atsigavimu po pandemijos, ypatingas dėmesys turi būti teikiamas moterims. Šito ir sieksime savo veikla, pavyzdžiui, darbo užmokesčio skaidrumo ar moterų skaičiaus bendrovių valdybose srityse.

Darysime viską, kad priešiška reakcija į lyčių lygybę ir akivaizdi diskriminacija, kurią stebime pandemijos šešėlyje, netaptų vyraujančiomis tendencijomis. ES negali leisti, kad valstybės narės aktyviai diskriminuotų moteris ir LGBTIQ+ bendruomenės ar kitų pažeidžiamų grupių narius: šie veiksmai prieštarauja kertinėms ES vertybėms ir neturėtų būti toleruojami. Nepaprastai svarbu, kad bendromis jėgomis kovotume už savo vertybes ir įsitikinimus nepaisydami pasipriešinimo.

Kaip vyras, manau, jog gyvybiškai svarbu, kad į lyčių lygybę būtų žvelgiama kaip į kiekvieno žmogaus kovą, kuri nepriklauso nuo lyties. Turime tuo įtikinti berniukus ir vyrus, taigi mano tikslas - pasinaudoti savo kadencija ir parodyti, kad mums tenka svarbus sąjungininkų ir gynėjų vaidmuo.

Kviečiame ir Jus dalyvauti bei padėti.

Robert Biedroń


Kontaktai

Brussels Strasbourg