Veuillez remplir ce champ

Tekst powitalny przewodniczącej Konferencji Przewodniczących Delegacji

Drodzy Koledzy i Koleżanki Posłowie, Partnerzy i Przyjaciele!

UE jest na świecie wzorem ze względu na przyświecające jej wartości i zasady, a my ramię w ramię stajemy w obronie pokojowego, uczciwego, pluralistycznego i opartego na zasadach porządku światowego.

Jako demokratycznie wybrani przedstawiciele, posłowie i posłanki do PE są zobowiązani do reprezentowania obywateli UE na arenie międzynarodowej, promowania naszych wartości i dbania o nasze strategiczne interesy.

Prace delegacji polegają właśnie na tym, że prowadzimy dialog z partnerami z państw trzecich w celu zapewnienia wszystkim obywatelom Unii dobrobytu i pokoju, w szczególności poprzez umacnianie demokracji i poszanowanie praw człowieka.

Jestem głęboko przekonana o doniosłej roli dyplomacji parlamentarnej, która ma pomóc kształtować i realizować cele europejskiej polityki zewnętrznej, a jednocześnie sprzyjać jak największej spójności stanowisk i wiarygodności Unii.

W tej sekcji znajdą Państwo więcej informacji na temat naszej działalności: nasze zadania, rys historyczny i sprawozdania z ostatnich posiedzeń w Brukseli i Strasburgu, a także nasze misje zewnętrzne, kalendarz przyszłych działań i ważne rezolucje parlamentarne w obszarze naszej działalności.

Inmaculada RODRÍGUEZ-PIÑERO
Przewodnicząca Konferencji Przewodniczących Delegacji
Dziewiąta kadencja Parlamentu

Następne spotkania

Delegacja do Komisji Parlamentarnej Stowarzyszenia UE-Ukraina


Bruksela : ASP - A5E-2

Posiedzenie zwyczajne
Ukraine-Delegation meeting

Delegacja do spraw Współpracy w ramach Wymiaru Północnego i do spraw Stosunków ze Szwajcarią i Norwegią, do Wspólnej Komisji Parlamentarnej UE–Islandia oraz do Wspólnej Komisji Parlamentarnej Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG)


Bruksela : ASP - A5G-3

z udziałem posłów
LUNCH
Baltic Sea Parliamentary Committee Standing Committee meeting

Delegacja do Komisji Parlamentarnej CARIFORUM–UE


Bruksela : ASP - A5E-2

Posiedzenie zwyczajne

Delegacja do spraw stosunków ze Stanami Zjednoczonymi


Strasburg : SDM - SDM640

Posiedzenie zwyczajne
TLD Steering Committee Meeting