Tekst powitalny przewodniczącej Konferencji Przewodniczących Delegacji

Drodzy Koledzy i Koleżanki Posłowie, Partnerzy i Przyjaciele!

UE jest na świecie wzorem ze względu na przyświecające jej wartości i zasady. Ramię w ramię stajemy z nią w obronie pokojowego, uczciwego, pluralistycznego i opartego na zasadach porządku światowego.

Demokratycznie wybrani posłowie i posłanki do PE są zobowiązani do reprezentowania obywateli UE na arenie międzynarodowej, promowania naszych wartości i dbania o nasze strategiczne interesy.

Prace delegacji polegają właśnie na dialogu z partnerami z państw trzecich w celu zapewnienia wszystkim obywatelom Unii dobrobytu i pokoju, w szczególności poprzez umacnianie demokracji i poszanowanie praw człowieka.

Jestem głęboko przekonana o doniosłej roli dyplomacji parlamentarnej, która ma pomóc kształtować i realizować cele europejskiej polityki zewnętrznej, a jednocześnie sprzyjać jak największej spójności stanowisk i wiarygodności Unii.

Na niniejszej stronie znajdą Państwo więcej informacji na temat naszej działalności, zadań i historii. Omówiono tu posiedzenia w Brukseli i Strasburgu, a także za granicą, oraz przedstawiono kalendarz działań i streszczenia odnośnych rezolucji parlamentarnych.

Podczas gdy kryzys wywołany koronawirusem ograniczył wiele naszych spotkań międzyparlamentarnych, nadal śledzimy sytuację w krajach i regionach naszych partnerów. Mamy nadzieję, że dopóki nie zaczniemy ponownie spotykać się z naszymi partnerami, niniejsza strona będzie ukazywać istotną rolę, jaką delegacje odgrywają w łączeniu Parlamentu Europejskiego ze światem.

Inmaculada RODRÍGUEZ-PIÑERO
Przewodnicząca Konferencji Przewodniczących Delegacji
Dziewiąta kadencja Parlamentu

Następne spotkania


Bruksela : JAN - 4Q2

POSIEDZENIE INAUGURACYJNE
Constituent Meeting of D-UK

Delegacja do spraw stosunków z Białorusią


Bruksela : ASP - A3G-3

INTER-PARLIAMENTARY DELEGATION
SCREENING OF THE MOVIE 'COURAGE' BY ALIAKSEI PALUYAN with DG EXPO and Democracy Support Directorate

Delegacja do Komisji Parlamentarnej Partnerstwa UE–Armenia, do Komisji Współpracy Parlamentarnej UE–Azerbejdżan oraz do Komisji Parlamentarnej Stowarzyszenia UE–Gruzja


Strasburg : LOW - S4.1

POSIEDZENIE NADZWYCZAJNE
EU-Georgia PAC Bureau meeting

Delegacja do spraw stosunków ze Stanami Zjednoczonymi


Strasburg : SDM - SDM-S1

Posiedzenie zwyczajne