Veuillez remplir ce champ

Witamy w świecie delegacji Parlamentu Europejskiego

Wszyscy posłowie do Parlamentu Europejskiego starają się, by była to instytucja globalna.

Ponieważ każdy z nas został wybrany do reprezentowania obywateli UE, dbamy, żeby stosunki międzynarodowe Parlamentu odzwierciedlały ich interesy i ideały. Wypowiadamy się na arenie międzynarodowej w imieniu naszych obywateli.

W tym dziale znaleźć można więcej informacji na temat naszej działalności: jej historię, sprawozdania z niedawnych posiedzeń w Brukseli i Strasburgu oraz z wizyt w parlamentach, z którymi współpracujemy, harmonogram przyszłych posiedzeń oraz wykaz ważnych rezolucji przyjętych przez Parlament w obszarach naszej działalności.

Świat delegacji PE jest na tyle bogaty, że zgłębianie go może zająć sporo czasu. Mamy nadzieję, że będzie to czas przyjemnie spędzony.

Inés Ayala Sender
Przewodnicząca Konferencji Przewodniczących Delegacji

Następne spotkania

Delegacja do spraw stosunków z Kanadą


Bruksela : JAN - 4Q1

POSIEDZENIE INAUGURACYJNE

Delegacja do spraw stosunków z Federacyjną Republiką Brazylii


Bruksela : PHS - P3C050

POSIEDZENIE INAUGURACYJNE

Delegacja do Zgromadzenia Parlamentarnego Euronest


Bruksela : JAN - 6Q2

POSIEDZENIE INAUGURACYJNE

Delegacja do wspólnej komisji parlamentarnej UE-Turcja


Bruksela : JAN - 4Q1

POSIEDZENIE INAUGURACYJNE