Tekst powitalny przewodniczącej Konferencji Przewodniczących Delegacji

Drodzy Koledzy i Koleżanki Posłowie, Partnerzy i Przyjaciele!

UE jest na świecie wzorem ze względu na przyświecające jej wartości i zasady. Ramię w ramię stajemy z nią w obronie pokojowego, uczciwego, pluralistycznego i opartego na zasadach porządku światowego.

Demokratycznie wybrani posłowie i posłanki do PE są zobowiązani do reprezentowania obywateli UE na arenie międzynarodowej, promowania naszych wartości i dbania o nasze strategiczne interesy.

Prace delegacji polegają właśnie na dialogu z partnerami z państw trzecich w celu zapewnienia wszystkim obywatelom Unii dobrobytu i pokoju, w szczególności poprzez umacnianie demokracji i poszanowanie praw człowieka.

Jestem głęboko przekonana o doniosłej roli dyplomacji parlamentarnej, która ma pomóc kształtować i realizować cele europejskiej polityki zewnętrznej, a jednocześnie sprzyjać jak największej spójności stanowisk i wiarygodności Unii.

Na niniejszej stronie znajdą Państwo więcej informacji na temat naszej działalności, zadań i historii. Omówiono tu posiedzenia w Brukseli i Strasburgu, a także za granicą, oraz przedstawiono kalendarz działań i streszczenia odnośnych rezolucji parlamentarnych.

Podczas gdy kryzys wywołany koronawirusem ograniczył wiele naszych spotkań międzyparlamentarnych, nadal śledzimy sytuację w krajach i regionach naszych partnerów. Mamy nadzieję, że dopóki nie zaczniemy ponownie spotykać się z naszymi partnerami, niniejsza strona będzie ukazywać istotną rolę, jaką delegacje odgrywają w łączeniu Parlamentu Europejskiego ze światem.

Inmaculada RODRÍGUEZ-PIÑERO
Przewodnicząca Konferencji Przewodniczących Delegacji
Dziewiąta kadencja Parlamentu

Następne spotkania

Delegacja do spraw stosunków z Białorusią


Strasburg : LOW - N3.2

Posiedzenie zwyczajne

Delegacja do spraw stosunków z Iranem


Strasburg : LOW - S4.5

Posiedzenie zwyczajne
Exchange of views on imprisoned EU citizens and dual nationals in Iran

Delegacja do wspólnej komisji parlamentarnej UE-Turcja


Strasburg : SDM - SDM-S1

Posiedzenie zwyczajne
z udziałem posłów
Elections in Tuerkiye

Delegacja do Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego AKP-UE


Strasburg : SDM - SDM-S5

POSIEDZENIE PREZYDIUM
Preparatory meeting for the 43rd ACP-EU JPA