Tekst powitalny przewodniczącej Konferencji Przewodniczących Delegacji

Drodzy Koledzy i Koleżanki Posłowie, Partnerzy i Przyjaciele!

UE jest na świecie wzorem ze względu na przyświecające jej wartości i zasady. Ramię w ramię stajemy z nią w obronie pokojowego, uczciwego, pluralistycznego i opartego na zasadach porządku światowego.

Demokratycznie wybrani posłowie i posłanki do PE są zobowiązani do reprezentowania obywateli UE na arenie międzynarodowej, promowania naszych wartości i dbania o nasze strategiczne interesy.

Prace delegacji polegają właśnie na dialogu z partnerami z państw trzecich w celu zapewnienia wszystkim obywatelom Unii dobrobytu i pokoju, w szczególności poprzez umacnianie demokracji i poszanowanie praw człowieka.

Jestem głęboko przekonana o doniosłej roli dyplomacji parlamentarnej, która ma pomóc kształtować i realizować cele europejskiej polityki zewnętrznej, a jednocześnie sprzyjać jak największej spójności stanowisk i wiarygodności Unii.

Na niniejszej stronie znajdą Państwo więcej informacji na temat naszej działalności, zadań i historii. Omówiono tu posiedzenia w Brukseli i Strasburgu, a także za granicą, oraz przedstawiono kalendarz działań i streszczenia odnośnych rezolucji parlamentarnych.

Podczas gdy kryzys wywołany koronawirusem ograniczył wiele naszych spotkań międzyparlamentarnych, nadal śledzimy sytuację w krajach i regionach naszych partnerów. Mamy nadzieję, że dopóki nie zaczniemy ponownie spotykać się z naszymi partnerami, niniejsza strona będzie ukazywać istotną rolę, jaką delegacje odgrywają w łączeniu Parlamentu Europejskiego ze światem.

Inmaculada RODRÍGUEZ-PIÑERO
Przewodnicząca Konferencji Przewodniczących Delegacji
Dziewiąta kadencja Parlamentu

Następne spotkania

Brak potwierdzonych posiedzeń

4th European Gender Equality Week 23-29 October 2023

Contribution of the CDC to the 4th European Gender Equality Week 23-29 October 2023.
Please click on the photo above to launch the video.