Mesaj de bun-venit al președintei Conferinței președinților de delegație

Dragi deputați, parteneri și prieteni,

Uniunea Europeană este o referință la nivel mondial prin valorile și principiile sale directoare. Împreună, apărăm o ordine mondială pașnică, echitabilă, favorabilă incluziunii și întemeiată pe reguli.

În calitate de reprezentanți aleși, noi, deputații în Parlamentul European, ne-am angajat să facem auzită vocea cetățenilor Uniunii la nivel internațional, reflectând valorile și interesele noastre strategice.

Iar prin activitatea delegațiilor ne continuăm dialogul cu partenerii noștri din țările terțe, pentru a găsi în comun căi spre prosperitate și pace pentru cetățenii noștri, în special prin consolidarea democrației și respectarea drepturilor omului.

Sunt pe deplin convinsă de rolul important jucat de diplomația parlamentară, care contribuie la elaborarea și urmărirea obiectivelor politicilor externe europene cu un grad maxim de coerență și credibilitate.

Pe paginile acestui site, veți găsi mai multe informații referitoare la activitățile noastre, misiunea noastră și istoria noastră. Aici sunt descrise reuniunile noastre de la Bruxelles și Strasbourg, precum și din străinătate, și este prezentat calendarul activităților noastre și un rezumat al rezoluțiilor parlamentare relevante.

Deși criza provocată de coronavirus a limitat multe dintre reuniunile noastre interparlamentare, continuăm să urmărim situația din țările și regiunile noastre partenere. Până când vom putea organiza din nou reuniuni cu partenerii noștri, sperăm că aceste pagini vor demonstra rolul important pe care îl joacă delegațiile în relațiile dintre Parlamentul European și restul lumii.

Inmaculada RODRÍGUEZ-PIÑERO
Președintă, Conferința președinților de delegație
Legislatura a 9-a

Următoarele reuniuni

Delegația la Adunarea Parlamentară Euro-Latinoamericană


Strasbourg : SDM - SDM-S1

Reuniune ordinară

Delegația pentru relațiile cu Irak


Bruxelles : ASP - A1E-2

Reuniune ordinară

Delegația pentru relațile cu Republica Federativă a Braziliei


Bruxelles : PHS - P4B001

Reuniune ordinară

Delegația la Adunarea parlamentară a parteneriatului UE-Regatul Unit


Bruxelles : ASP - A1E-2

Reuniune ordinară
D-UK Ordinary Delegation Meeting