Europees Parlement
in actie
Blikvangers 1999-2004

 
Het Europees Parlement
Hervorming van de EU
Uitbreiding
Rechten van de burger
Justitie en Binnenlandse Zaken
Externe betrekkingen
Milieu / Consumenten-
bescherming
Vervoer / Regionaal beleid
Landbouw / Visserij
Economisch
en monetair beleid
Sociaal- en werkgelegenheidsbeleid /
Rechten van de Vrouw
Interne markt / Industrie / Energie / Onderzoek
 

EPP-ED PSE Group ELDR GUE/NGL The Greens| European Free Alliance UEN EDD/PDE


Voorwoord

De vijfde zittingsperiode van het Europees Parlement loopt in juni 2004 ten einde. Wat heeft het EP de afgelopen vijf jaar nu eigenlijk gedaan?
 
Om het publiek een idee te geven van wat de gekozen vertegenwoordigers doen hebben we een overzicht gemaakt van de activiteiten van het Parlement in de vorm van een aantal factsheets. Hierin wordt nader ingegaan op de algemene bevoegdheden en taken van het EP, de wetteksten waaraan het de afgelopen jaren heeft meegewerkt, en de resoluties die het met betrekking tot een aantal politieke kwesties heeft aangenomen.
 
Niet alleen wordt uitvoerige informatie over elk onderwerp gegeven maar tegelijk wordt geprobeerd een vraag die als een rode draad door alle onderwerpen heen loopt niet uit het oog te verliezen: wat betekent een nauwere Europese eenwording voor het gewone publiek, voor elk van ons?
 
Dit overzicht van alles wat de afgelopen paar jaar ‘in Europa’ is gebeurd, van het landbouwbeleid tot veiligheid op zee, dient tegelijk als een soort evaluatie van de projecten die in deze periode door, of met een bijdrage van, het Parlement zijn gestart en afgerond.
 
Wij wensen u veel leesplezier en hopen dat uw interesse in het Europees Parlement en het reilen en zeilen van de Europese Unie wordt gestimuleerd.
 
Julian Priestley, Secretaris-generaal van het Europees Parlement
 


 

 

 
  Publishing deadline: 2 April 2004