Europaparlamentets
verksamhet
Höjdpunkter 1999-2004

 
Europaparlamentet
Reform av EU
Utvidgningen
Medborgerliga rättigheter
Rättsliga och inrikes frågor
Externa relationer
Miljö / Konsumentskydd
Transport / Regionalpolitik
Jordbruk och fiske
Ekonomi och valutafrågor
Sysselsättning och socialafrågor /
Kvinnors rättigheter
Inre marknaden / Industri / Energi / Forskning
 

EPP-ED PSE Group ELDR GUE/NGL The Greens| European Free Alliance UEN EDD/PDE


Förord

Europaparlamentets femte valperiod avslutas i juni 2004. Men vad har parlamentet egentligen gjort under de senaste fem åren?
 
För att hjälpa allmänheten att förstå vad de folkvalda företrädarna sysslar med har vi gjort en översikt över parlamentets verksamhet i form av informationsblad. De beskriver parlamentets allmänna befogenheter och ansvarsområden, sammanfattar lagstiftningsarbetet under de senaste fem åren och ger en bild av de resolutioner parlamentet antagit om ett antal politiska frågor.
 
Informationsbladen ger detaljerad information om varje enskilt ämne, men försöker samtidigt ta fasta på en övergripande fråga: vad innebär närmare europeisk integration för den vanliga medborgaren, alltså för var och en av oss?
 
I informationsbladen återges det som hänt "i Europa" under de senaste fem åren, inom allt ifrån jordbrukspolitiken till säkerheten till sjöss. Texterna fungerar också som en redovisning av de EU-projekt som under perioden inletts och avslutats tack vare - eller med hjälp av - Europaparlamentet.
 
Vi hoppas du får glädje av dessa texter och att de ökar ditt intresse för Europaparlamentet och EU-frågor.
 
Julian Priestley, Europaparlamentets generalsekreterare
 


 

 

 
  Publishing deadline: 2 April 2004