Europa-Parlamentet

Highlights 1999-2004

 
Europa-Parlamentet
EU-reformer
Udvidelse
Borgernes rettigheder
Retlige og indre anliggender
Eksterne forbindelser
Miljø / forbrugerbeskyttelse
Transport- / regionalpolitik
Landbrug / fiskeri
Økonomisk
og monetær politik
Beskæftigelses- og social-
politik / Kvinders rettigheder
Indre marked / industri / energi / forskning
 

EPP-ED PSE Group ELDR GUE/NGL The Greens| European Free Alliance UEN EDD/PDE


Forord

Europa-Parlamentets femte valgperiode slutter i juni 2004 - og hvad har EP så udrettet i de seneste fem år?
 
For at hjælpe borgerne med at forstå, hvad deres valgte repræsentanter beskæftiger sig med,  har vi udarbejdet en række temablade, der giver en oversigt over Parlamentets virksomhed. Temabladene beskriver EP’s generelle kompetence og ansvarsområder og giver en kortfattet oversigt over de seneste fem års lovgivningsarbejde. De giver også indblik i de beslutninger, Parlamentet har vedtaget om en række politiske spørgsmål.
 
Temabladene beskriver ikke alene de enkelte emner detaljeret. De forsøger samtidig at forholde sig til et helt centralt spørgsmål: Hvad betyder en tættere europæisk integration for almindelige borgere, for den enkelte?
 
Her får De en gennemgang af, hvad der er sket "nede i EU" i de seneste fem år lige fra landbrugspolitik til sikkerhed til søs. Der gøres status over de EU-projekter, der er indledt og afsluttet i denne periode - enten på Europa-Parlamentets initiativ eller med Parlamentet som medspiller.
 
Vi håber, det vil interessere Dem at læse disse temablade, og at de vil stimulere Deres interesse for Europa-Parlamentet og EU-spørgsmål.
 
Julian Priestley, Europa-Parlamentets generalsekretær
 


 

 

 
  Publishing deadline: 2 April 2004