Europees Parlement
in actie
Blikvangers 1999-2004

 
Het Europees Parlement
Hervorming van de EU
Uitbreiding
Rechten van de burger
Justitie en Binnenlandse Zaken
Externe betrekkingen
Veiligheid en defensie
Mensenrechten
De Balkan
Overeenkomsten
met niet-EU landen
Buitenlandse handel
Ontwikkelingssamenwerking
EU-ACP
Anti-personeelsmijnen
Milieu / Consumenten-
bescherming
Vervoer / Regionaal beleid
Landbouw / Visserij
Economisch
en monetair beleid
Sociaal- en werkgelegenheidsbeleid /
Rechten van de Vrouw
Interne markt / Industrie / Energie / Onderzoek
 

EPP-ED PSE Group ELDR GUE/NGL The Greens| European Free Alliance UEN EDD/PDE


Buitenlands, veiligheids- en defensiebeleid:
langzaam maar zeker
Voorzover de lidstaten de afgelopen 25 jaar al overleg pleegden over internationale politieke aangelegenheden, kwamen zij meestal niet veel verder dan het afleggen van een beleidsverklaring. De ineens...
> more


De mensenrechten centraal in het buitenlands beleid
Sinds jaar en dag maakt het Europees Parlement zich sterk voor de mensenrechten, zowel binnen als buiten de Europese Unie. Dankzij de voortrekkersrol die EP-leden hebben gespeeld, staan de mensenrecht...
> more


Totstandbrenging van vrede, stabiliteit en welvaart op de Balkan
De Balkan is een van de grootste mislukkingen en een van de grootste successen van de buitenlandse politiek van de Europese Unie. De EU kon de bloedige oorlog die in 1992 uitbrak niet voorkomen, en to...
> more


Bij overeenkomsten met derde landen heeft het Parlement het laatste woord
De betrekkingen tussen derde landen en EU-lidstaten worden geregeld d.m.v. associatie- en partnerschapsovereenkomsten. Voor de ratificatie en inwerkingtreding van verdragen waarbij de Unie een overeen...
> more


Wereldhandelsorganisatie moet transparanter opereren!
Iedereen heeft met buitenlandse handel te maken, overal: zonder handel geen bananen in Wenen, geen Europese geneesmiddelen in New York. Maar het is een complexe materie, onderhandelingen over quota ...
> more


Ontwikkelingssamenwerking: een prioriteit van de EU
De Europese Unie als zodanig en de afzonderlijke lidstaten zijn vandaag de dag de grootste verleners van ontwikkelingshulp en humanitaire hulp in de wereld. De strijd tegen armoede vormt het hoogste d...
> more


De ACS-landen: een evenwichtig partnerschap
Bij de oprichting van de EEG, in 1958, waren verschillende lidstaten nog een koloniale macht. Na de dekolonisatie bleef het merendeel van de Afrikaanse landen afhankelijk van hun bijzondere economisch...
> more


Europa tegen antipersoonsmijnen
Antipersoonsmijnen maken elk jaar vele slachtoffers, vaak in de armste landen. De Europese Unie heeft besloten verder te gaan dan de internationale verplichtingen van het Verdrag van Ottawa, en de sam...
> more


 

 

 
  Publishing deadline: 2 April 2004