Európsky parlament
v akcii
Najdôležitejšie udalosti 1999-2004

 
Európsky parlament
Reforma EÚ
Rozšírenie
Obcianske práva
Spravodlivost
a vnútorné záležitosti
Zahranicné vztahy
Bezpecnost a obrana
Ludské práva
Vztahy s balkánskymi krajinami
Zmluvy s krajinami mimo EÚ
Medzinárodný obchod
Rozvojová spolupráca
EU-ACP
Nášlapné míny
Životné prostredie /
Ochrana spotrebitela
Doprava / Regionálna politika
Polnohospodárstvo / Rybolov
Hospodárska
a menová politika
Zamestnanecká a sociálna politika / Práva žien
Vnútorný trh / Priemysel / Energetika / Veda a výskum
 

EPP-ED PSE Group ELDR GUE/NGL The Greens| European Free Alliance UEN EDD/PDE


Zahraničná, bezpečnostná a obranná politika: krok za krokom…
Členské štáty Únie si už štvrťstoročie vymieňajú názory na otázky medzinárodnej politiky, ale doteraz sa prevažne uspokojovali len s prijímaním vyhlásení. Po rozpade sovietskeho im...
> more


Zahranicná, bezpecnostná a obranná politika: krok za krokom…
Clenské štáty Únie si už štvrtstorocie vymienajú názory na otázky medzinárodnej politiky, ale doteraz sa prevažne uspokojovali len s prijímaním vyhlásení. Po rozpade sovietskeho impéria a destabilizác...
> more


Zahraničná, bezpečnostná a obranná politika: krok za krokom…
Členské štáty Únie si už štvrťstoročie vymieňajú názory na otázky medzinárodnej politiky, ale doteraz sa prevažne uspokojovali len s prijímaním vyhlásení. Po rozpade sovietskeho im...
> more


Ludské práva v centre zahranicnej politiky
Ochrana a presadzovanie ludských práv v rámci Únie, ale i mimo nej, patria už dlhé roky k základným úlohám Európskeho parlamentu. Vdaka úsiliu poslancov stoja dnes ludské práva v centre záujmu zahrani...
> more


Príspevok k mieru, stabilite a prosperite na Balkáne
Balkán sa stal najväcším neúspechom a zároven najvýznamnejším úspechom zahranicnej politiky Európskej únie. EÚ nedokázala zabránit krvavej vojne, ktorá vypukla v roku 1992, a nedokázala ju ani zastavi...
> more


Parlament má v zmluvách s neclenskými krajinami EÚ posledné slovo
Asociacné a partnerské dohody urcujú vztahy medzi neclenskými krajinami a clenskými štátmi Únie. Po uzatvorení dohody medzi Úniou a tretou krajinou musí Európsky parlament vyjadrit svoj súhlas, bez kt...
> more


Svetová obchodná organizácia má konat transparentnejšie
Všetci a všade prichádzajú do styku so zahranicným obchodom: Bez obchodu nie sú banány vo Viedni, ani európske lieky v New Yorku. Táto téma je však komplexná, rokovania o kvótach a clách pôsobia byrok...
> more


Rozvojová pomoc: jedna z priorít EÚ
Európska únia a jej clenské štáty prispievajú v súcasnosti najväcším podielom k rozvojovej a humanitárnej pomoci vo svete. Boj proti chudobe je hlavným cielom európskej spolupráce. Na dosiahnutie toht...
> more


Krajiny ACP (africkej, karibskej a tichomorskej oblasti): rovnocenné partnerstvo
V roku 1958, ked sa zrodilo EHS, niekolko clenských štátov ešte patrilo medzi kolonialistov. Aj po dekolonizácii však zostala väcšia cast krajín Afriky závislá na výhradných ekonomických vztahoch s Eu...
> more


Európa proti nášlapným mínam
Protipechotné míny zvyšujú každý rok pocet obetí a to zvycajne v tých najchudobnejších krajinách. Európska únia sa rozhodla rozšírit medzinárodné záväzky Ottawského dohovoru a upevnit tak súdržnost a ...
> more


 

 

 
  Publishing deadline: 2 April 2004