Europaparlamentets
verksamhet
Höjdpunkter 1999-2004

 
Europaparlamentet
Reform av EU
Utvidgningen
Medborgerliga rättigheter
Rättsliga och inrikes frågor
Externa relationer
Säkerhet och försvar
Mänskliga rättigheter
Balkanländerna
Avtal med tredje länder
Utrikeshandel
Utveckling och samarbete
EU-AVS
Antipersonella minor
Miljö / Konsumentskydd
Transport / Regionalpolitik
Jordbruk och fiske
Ekonomi och valutafrågor
Sysselsättning och socialafrågor /
Kvinnors rättigheter
Inre marknaden / Industri / Energi / Forskning
 

EPP-ED PSE Group ELDR GUE/NGL The Greens| European Free Alliance UEN EDD/PDE


Utrikes-, säkerhets- och försvarspolitik, ett steg i taget
Sedan ett kvarts sekel tillbaka har EU:s medlemsstater fört diskussioner om internationella politiska frågor, men man gick aldrig längre än till att anta gemensamma förklaringar. När Sovjetunionen lös...
> more


De mänskliga rättigheterna i fokus för utrikespolitiken
En kamp som förs av Europaparlamentet sedan mycket lång tid tillbaka, är kampen för de mänskliga rättigheterna både inom och utanför EU. Idag, tack vare den drivande roll som ledamöterna har, befinner...
> more


Fred, stabilitet och välstånd på Balkan
Balkan är både EU:s största misslyckande och största framsteg ur utrikespolitisk synvinkel. EU lyckades inte förhindra det blodiga kriget som bröt ut 1992 och inte heller att få ett slut på kriget när...
> more


Avtal med tredjeländer: Europaparlamentet har sista ordet
Associerings- och partnerskapsavtalen utgör ramen för förbindelserna mellan tredjeländerna och EU:s medlemsstater. När EU ingår avtal med ett tredjeland krävs det att Europaparlamentet ger sitt godkän...
> more


Världshandelsorganisationen bör handla öppnare!
Utrikeshandel berör alla människor, oavsett var man befinner sig: utan handel blir det inga bananer i Wien och inga europeiska läkemedel i New York. Frågan är emellertid komplicerad, och förhandling...
> more


Utvecklingsbiståndet: en prioritering för EU
Europeiska unionen och dess medlemsstater är för närvarande världens största givare av utvecklingsbistånd och humanitärt stöd. Kampen mot fattigdomen är det europeiska samarbetets främsta mål. För att...
> more


Ett jämbördigt partnerskap med AVS-länderna
När Europeiska ekonomiska gemenskapen upprättades 1958 var flera av medlemsstaterna fortfarande kolonialmakter. Efter avkolonialiseringen förblev de flesta afrikanska länderna beroende av sina fördela...
> more


EU mot antipersonella landminor
Varje år skördar antipersonella landminor ett stort antal offer, ofta i de fattigaste länderna. EU har beslutat att gå längre än de internationella åtaganden som fastställs i Ottawakonventionen, genom...
> more


 

 

 
  Publishing deadline: 2 April 2004