Europa-Parlamentet

Highlights 1999-2004

 
Europa-Parlamentet
EU-reformer
Udvidelse
Borgernes rettigheder
Retlige og indre anliggender
Eksterne forbindelser
Sikkerhed og forsvar
Menneskerettigheder
Balkan
Aftaler med ikke-EU-lande
Udenrigshandel
Udviklingssamarbejde
EU-AVS
Landminer
Miljø / forbrugerbeskyttelse
Transport- / regionalpolitik
Landbrug / fiskeri
Økonomisk
og monetær politik
Beskæftigelses- og social-
politik / Kvinders rettigheder
Indre marked / industri / energi / forskning
 

EPP-ED PSE Group ELDR GUE/NGL The Greens| European Free Alliance UEN EDD/PDE


Udenrigs-, sikkerheds- og forsvarspolitik:
et lille skridt ad gangen
I et kvart århundrede drøftede EU's medlemsstater internationale politiske spørgsmål, hvilket imidlertid sjældent udmøntede sig i andet og mere end afgivelse af erklæringer. Efter Sovjetunionens fald ...
> more


Menneskerettighederne: et kernepunkt i udenrigspolitikken
Europa-Parlamentet har længe kæmpet hårdt for at forsvare og fremme menneskerettighederne, såvel i som uden for EU. EP-medlemmerne har været drivkraften bag den centrale stilling, menneskerettighedern...
> more


Fred, stabilitet og velstand til Balkan
Balkan er på en og samme tid EU's største udenrigspolitiske fiasko og største succes. EU kunne ikke forhindre den blodige krig, der brød ud i 1992, eller få den standset, da den først var brudt ud. De...
> more


Aftaler med tredjelande: Parlamentet har det sidste ord
Associerings- og partnerskabsaftaler er rammen om forbindelserne mellem tredjelande og EU's medlemsstater. Når EU indgår aftaler med tredjelande, skal Parlamentet afgive samstemmende udtalelse, ellers...
> more


WTO skal være mere åben!
Udenrigshandel betyder noget for enhver, uanset hvor man er: Uden handel ingen bananer i Wien, ingen europæiske medicinalvarer i New York. Handel er dog ikke lige til. Forhandlinger om kvoter og tol...
> more


Udviklingsbistand: En EU-mærkesag
Den Europæiske Union og dens medlemsstater udgør tilsammen verdens største donor af udviklingsbistand og humanitær hjælp. Bekæmpelse af fattigdom er hovedmålet for den europæiske indsats. For at nå de...
> more


AVS-landene: et afbalanceret partnerskab
Da EØF så dagens lys i 1958, var flere af dets medlemsstater stadig kolonimagter. Efter afkoloniseringen var de fleste afrikanske lande stadig afhængige af deres særlig fordelagtige økonomiske forbind...
> more


Europa erklærer krig mod personelminer!
Personelminer kræver mange ofre hvert eneste år - ofte i verdens allerfattigste lande. EU har besluttet at bygge videre på de internationale forpligtelser, der er fastsat i Ottawa-konventionen, for at...
> more


 

 

 
  Publishing deadline: 2 April 2004