Europaparlamentets
verksamhet
Höjdpunkter 1999-2004

 
Europaparlamentet
Reform av EU
Utvidgningen
Tio nya medlemsstater
Parlamentets ståndpunkt
och samtycke
Nästa steg
Medborgerliga rättigheter
Rättsliga och inrikes frågor
Externa relationer
Miljö / Konsumentskydd
Transport / Regionalpolitik
Jordbruk och fiske
Ekonomi och valutafrågor
Sysselsättning och socialafrågor /
Kvinnors rättigheter
Inre marknaden / Industri / Energi / Forskning
 

EPP-ED PSE Group ELDR GUE/NGL The Greens| European Free Alliance UEN EDD/PDE


En större och starkare union
Den 1 maj 2004 fick i ett slag det femton länder starka EU tio nya medlemmar – Tjeckien, Estland, Cypern, Lettland, Litauen, Ungern, Malta, Polen, Slovenien och Slovakien. Det historiska inträdet sk...
> more


Parlamentet redo för utvidgningen
I maj 2004 fick EU tio nya medlemsstater. När Europaparlamentet i april 2003 gav grönt ljus för utvidgningen beslutade det samtidigt att i förväg ta emot 162 parlamentsledamöter från dessa länder so...
> more


Utvidgningen – vad händer därefter
Megautvidgningen 2004, då EU fick 25 medlemsstater, kommer att följas av ytterligare utvidgningar. Förhandlingar pågår redan med Bulgarien och Rumänien, i december 2004 fattas ett beslut om att inle...
> more


 

 

 
  Publishing deadline: 2 April 2004