Europaparlamentets
verksamhet
Höjdpunkter 1999-2004

 
Europaparlamentet
Reform av EU
Utvidgningen
Medborgerliga rättigheter
Rättsliga och inrikes frågor
Externa relationer
Miljö / Konsumentskydd
Transport / Regionalpolitik
Jordbruk och fiske
Ekonomi och valutafrågor
Sysselsättning och socialafrågor /
Kvinnors rättigheter
Inre marknaden / Industri / Energi / Forskning
Telekommunikation
Internet
Immaterialrätt / Informationssamhället
TV och filmindustrin
Avreglering av energimarknaden
Förnybar energi
Forskning
(sjätte ramprogrammet)
 

EPP-ED PSE Group ELDR GUE/NGL The Greens| European Free Alliance UEN EDD/PDE


Telekom - nya lagar för IT-åldern
EU:s nya konkurrenslagstiftning för telebranschen bör leda till lägre priser och ökat utbud. Syftet med dessa lagar är att skapa gemensamma och enkla regler och underlätta för nya företag att ta sig i...
> more


Europa i förgrunden i samband med Internets utveckling
De senaste årens explosionsartade utveckling i fråga om Internetanvändningen har fått EU att anta ett stort antal i hopp om att öka fördelarna med denna nya teknologi samtidigt som man vill skydda all...
> more


Bättre skydd för upphovsmän – för att kreativitet skall löna sig även i framtiden
Snart är allt digitalt: tack vare de nya medierna finns det texter, musik och filmer när som helst och var som helst, som lätt kan kopieras i obegränsade mängder. I informationssamhället kan konsument...
> more


Parlamentsledamöterna försvarar den europeiska audiovisuella sektorn
Den audiovisuella sektorn sysselsätter direkt mer än en miljon personer i EU. Utöver den ekonomiska betydelsen har sektorn en avgörande social och kulturell roll, eftersom nästan alla europeiska hem h...
> more


Energipaket för Europa – fritt val för konsumenterna
Precis som de europeiska konsumenterna själva väljer vilka livsmedel de köper på stormarknaden bör de i framtiden också själva kunna välja av vem de köper energi och till vilket pris. I många EU-sta...
> more


Intelligent och förnybar energi mot växthuseffekten
Helt enligt Kyotoprotokollet stöder Europaparlamentet forskning om alternativ till traditionella energikällor och vill främja förnybar energi som vindkraft, solenergi och biogas. Tankarna om en mer ra...
> more


Bidrag på 16,3 miljarder euro till vetenskaplig forskning
Det sjätte ramprogrammet för forskning är EU:s främsta verktyg för att finansiera vetenskaplig forskning. Ramprogrammets huvudsakliga syfte är att skapa ett europeiskt område för forskningsverksamhe...
> more


 

 

 
  Publishing deadline: 2 April 2004