Europaparlamentets
verksamhet
Höjdpunkter 1999-2004

 
Europaparlamentet
Reform av EU
Utvidgningen
Medborgerliga rättigheter
Rättsliga och inrikes frågor
Externa relationer
Miljö / Konsumentskydd
Transport / Regionalpolitik
Jordbruk och fiske
Ekonomi och valutafrågor
Lissabonstrategin
Finansiella tjänster
Demkratisk kontroll av ECB
Gränsöverskridande betalningar
Sysselsättning och socialafrågor /
Kvinnors rättigheter
Inre marknaden / Industri / Energi / Forskning
 

EPP-ED PSE Group ELDR GUE/NGL The Greens| European Free Alliance UEN EDD/PDE


Lissabonstrategin skall öka Europas konkurrenskraft och ge fler och bättre jobb
Vid Lissabontoppmötet i mars 2000 kom EU:s regeringschefer överens om nya strategiska mål för Europeiska unionen och att EU skall bli världens mest konkurrenskraftiga ekonomi fram till 2010. Sedan des...
> more


Finansiella tjänster: framsteg mot en gemensam marknad
Effektivare finansmarknader är mycket viktiga för Europas ekonomiska framtid. De senaste åren har Europaparlamentet ställt sig bakom en rad lagar som syftar till att integrera finansmarknaderna i Euro...
> more


Den demokratiska kontrollen av Europeiska centralbanken
Europeiska centralbanken, ECB, skall agera oberoende av nationella myndigheter och gemenskapsinstitutioner när den fattar beslut om den monetära politiken, men den har ändå ett demokratiskt ansvar o...
> more


Samma bankavgifter för överföringar av euro till utlandet som inom landet
Numera tar bankerna ut samma avgift för att skicka euro mellan konton i olika EU-länder som för överföringar inom ett och samma land. Kreditkortsbetalningar och bankomatuttag i euro kostar inte hell...
> more


 

 

 
  Publishing deadline: 2 April 2004